Atilla Benli: Alacak sigortası KOBİ’lere merhem olacak

Alacak sigortasında yapılan değişikliği değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor” dedi.

KOBİ’LERE yönelik devlet destekli alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve yeni düzenleme 1 Nisan’da uygulamaya girdi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ını alacaklarının oluşturduğu düşünüldüğünde alacak yönetiminin her geçen gün çok daha önemli hale geldiğini belirterek, “Şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz alacak sigortasının önemi Covid-19 salgının olduğu bugünlerde daha da artıyor” dedi.

Orta Büyüklükteki İşletmeleri de Kapsıyor

Devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistemin, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL’ye artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğine değinen Benli, alacak sigortası talebinde bulunan işletmelerin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limitine sahip olabileceğini belirtti.  Diğer yandan sistemin web sitesi olan www.alacaksigortasi.gov.tr üzerinden hasar başvurularının çevrimiçi olarak alınmaya başladığını dile getiren Benli, bu sayede sigortalıların web sitesindeki bağlantıyla hasar başvurularını kendilerinin yapabileceğini ifade etti.

Sistemin Teminat Kapasitesi Artırıldı

Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine yönelik olarak son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteğinin, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacağını belirten Benli, şunları söyledi: “Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak, ayrıca tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak bu nedenle sistemin teminat kapasitesi de arttırılmış oldu.”