BES’te getiriler ne oldu, hangi emeklilik fonu ne kadar getiri sağladı?

Emeklilik fonları sene başından bu yana yüzde 18,94 getiri sağladı. ‘Sigortagazetesi’ olarak Emeklilik Gözetim Merkezi’nin açıkladığı veriler üzerinden bir analiz yaptık ve bu yılın ocak başından eylül ayı ortasına kadar geçen 8,5 aylık dönemde hem gönüllü bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının toplam getirilerini hem de ayrı ayrı fonlar bazında getirileri araştırdık. İşte, BES’in 8,5 aylık getiri karnesi…

Sene başından bu yana emeklilik fonlarının toplam getirisi yüzde 18,94 oldu. Yine sene başından bu yana enflasyon ile BES’in getirisi mukayese edildiğinde -enflasyon TÜFE’de yüzde 7,24 oldu- buna göre emeklilik fonları enflasyonun 11,65 puan üzerinde getiri sağlamış oldu.

Toplam getirinin faizli fonlar ve faizsiz fonlar olarak kırılımına da bakıldığında faizli emeklilik fonları 8,5 ayda yüzde 13,85, faizsiz fonlar ise yüzde 50,71 getiri sağladı. Yüzde 7,24’lük TÜFE ile mukayese edildiğinde de faizli fonlar yüzde 6,56 getiri sağlarken, faizsiz fonlar yüzde 43,42 getiri sağladı. Sene başından bu yana faizsiz fonlar rekor bir getiriye imza atmış oldu.

2020 Ocak-Eylül Gönüllü BES Fonlarının Getirisi ve Diğer Yatırım Araçları İle Mukayesesi
Yatırım Araçları 2020 Ocak-Eylül Getirisi % Enflasyondan Arındırılmış Getiri %
BES Toplam Getirisi 18,94 11,65
Faizli Fonların Getirisi 13,85 6,56
Faizsiz Fonların Getirisi 50,71 43,42
Dolar 25,21 17,92
Mevduat Faizi 5,85 -1,44

 

Faizsiz Fonlar Getiride Rekor Kırdı

Örnekle anlatmak gerekirse, sene başında BES’e giren ve 1.000 lira yatıran bir katılımcı; faizsiz fonları tercih ettiyse, bin lirası, 8,5 ayda, enflasyondan arındırılmış hali ile 1.434,2 lira oldu ki, bunun içinde devletin yüzde 25’lik katkısı bulunmuyor. Ama aynı katılımcı faizli fonları tercih ettiyse, sene başında sisteme yatırdığı 1.000 lira, bugün bin 65 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu sene faizsiz emeklilik fonlarının getirileri çok yüksek seyrediyor.

Mevduat Faizi ve Dolarda Durum

Peki, sene başından bu yana mevduat faizi ne oldu? Ocak ayından bu yana faizin getirisi yüzde 5,85 oldu. Enflasyon ile mukayese edildiğinde ise bankalardaki mevduat faizi yüzde 1.44 kaybettirdi. Yani, faizin getirisi enflasyonun 1,44 puan altında kaldı. Eğer sene başında vatandaş, 1.000 lirasını faize yatırdıysa, bin liralık birikimi enflasyon karşısında eridi ve 985,6 liraya geriledi.

Yatırım enstrümanları arasında olan dolara bakıldığında ise sene başından bu yana doların getirisi 8,5 ayda yüzde 25,21 oldu. Böylece tek başına doların getirisi faizli fonların getirisinden yüksek, faizsiz fonların getirisinden düşük oldu. Doların 8,5 aylık getirisi TÜFE’deki yüzde 7,29’luk enflasyon ile mukayese edildiğinde yüzde 17,92 olarak gerçekleşti.

Örneğe devam edersek, sene başında 1.000 lirasını dolara yatıran bir kişinin, 8,5 ayda o bin lirası, enflasyonla mukayese edildiğinde 1.179,2 lira oldu.

En Yüksek Getiri Altın Fonunda

Peki, gönüllü bireysel emeklilik fonlarında sene başından bu yana hangi fonlar ne kadar getiri sağladı? Yine EGM verilerine göre, en yüksek getiri yüzde 61,69 ile altın fonları sağladı. Altın katılım fonları da 8,5 ayda yüzde 60,27 getiri sağladı. Faizsiz fonların sene başından bu yana yüksek getiri sağlamasının nedeni de işte bu altın fonları.

Altın fonları kadar olmasa da yüksek getiri sağlayan fonlardan biri de ‘kamu dış borçlanma-karma’ fonları oldu. Bu fon da sene başından bu yana yüzde 24,33 getiri sağladı. Benzer bir getiri yine ‘kamu dış borçlanma-dolar’ fonlarında oldu. Bu fonun da getirisi yüzde 23,36 oldu.

Hisse Fonları Kaybettirdi

Bu fonların dışındaki emeklilik fonlarının geneline bakıldığında ise getirilerin enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Ama bazı fonlar var ki, getirileri enflasyonun altında kaldı. Mesela hisse fonları bu yılın başında bu yana BES katılımcısına yüzde 2,90 kaybettirdi ki, enflasyonla mukayese edildiğinde kayıp yüzde 10’un üzerine çıktı.

Borçlanma araçları fonları da bu yılın 8,5 ayında yüzde 4,95 getiri sağlamasına karşın, enflasyonla mukayese edildiğinde yüzde 2’nin üzerinde getiri kaybı yaşattı. Aynı şekilde para piyasası fonları, standart fonlar da BES katılımcısına enflasyonun altında getiri sağladı. Tabloda, sene başından bu yana hangi fonların ne kadar getiri sağladığını görebilirsiniz.

Ocak-Eylül Dönemi Gönüllü BES Emeklilik Fonlarının Getirisi
Fonlar Getirisi %
Altın 61,69
Altın – Katılım 60,27
Kamu Dış Borçlanma (Karma) 24,33
Kamu Dış Borçlanma (USD ) 23,36
Değişken Katılım – Atak / Dinamik / Büyüme 19,38
Standart Katılım BES 10,97
Katkı Katılım 10,67
Para Piyasası 6,14
Değişken – Muhafazakar / Temkinli 5,97
Başlangıç Katılım 5,95
Değişken – Dengeli 5,5
Borçlanma (TL) 4,95
Değişken – Eşik Değer 4,53
Standart BES 2,98
Değişken – Atak / Dinamik / Büyüme 2,83
Katkı 2,17
Değişken – Agresif 1,51
Hisse -2,9