Borçlanarak erken emeklilik mümkün mü?

Kadınlar doğum sürelerini erkekler de askerlikte geçirdikleri süreleri borçlanarak erken emekli olabilirler. Böylece eksik prim gün sayılarını borçlanarak tamamlayabilirler. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak yeterli. Peki, kimler, nasıl ve ne kadar ödeyerek borçlanacak?

Çalışanlar, borçlanarak emekliliklerini erkene çekebilirler. Borçlanma, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor. Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

Tüm Çalışanlar Borçlanabilir

İster SSK’lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor.

Borçlanmada dikkat edilmesi gereken husus, borçlanma sadece eksik prim gün sayısına katkı sağlıyor; emeklilik yaşına etkisi olmuyor. Daha açık bir anlatımla; borçlanma yapmak için prim eksiğiniz bulunması gerekiyor.

Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

 • Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak emeklilik için eksik prim gün sayılarını artırabilirler, böylece de erken emekliliğe hak kazanırlar.
 • Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor.
 • Sigortalı olunan dönemden önce yapılan doğumlar için borçlanma imkânı bulunmuyor.
 • Doğumda veya sonrasında kadın çalışanının adına prim ödenmemesi gerekiyor.
 • Kimi kadın çalışanların doğum döneminde primleri ödenmeye devam ediyor. Bu durumda borçlanma yapılamaz.
 • Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.
 • Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün.
 • En fazla 3 doğum için borçlanma imkânından yararlanılıyor.
 • Böylece ikişer yıllık sürelerle birlikte toplam borçlanma süresi 6 yıl oluyor.
 • Üç çocuk için borçlanma yapacak bir kişinin, toplam 2.160 güne kadar borçlanma imkânı bulunuyor.
 • Doğum borçlanması emeklilik yaşını erkene çekmiyor sadece emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını azaltıyor.
 • Borçlanılacak sürede çocuğunun yaşaması gerekiyor.

Doğum Borçlanması İçin Ne Kadar Ödeyeceksiniz?

 • 1 Çocuk İçin: 720 gün üzerinden en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15 liradan 27.468 lira.
 • 2 Çocuk İçin: 1.440 gün üzerinden en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15  liradan 54.936 lira.
 • 3 Çocuk İçin: 2.160 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15 liradan 82.404 lira.

Askerlik Borçlanmasının Şartları Neler?

 • Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler emeklilik için borçlanılabiliyor.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanların, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmaları halinde, harp okulu veya yüksekokulda geçen süreleri borçlanabiliyor.
 • Kendi hesabına okuduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet mensubu olanların, normal öğrenim süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.
 • Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor.
 • Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırıyor.
 • Emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren çalışanların, çalıştığı süre emekliliğine yetmiyorsa, askerlik borçlanması yaparak bu süreyi tamamlayabiliyor.
  Emekli olmasına bir yıl kalan bir çalışan, bu süreyi çalışarak geçirmek yerine askerlik süresini borçlanabilir.
 • Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan öncesi için de yapılabiliyor. Bu da emeklilik yaşını erkene çekiyor. Askerlik öncesi sigortalı olanlar ise bu haktan yararlanamıyor.

Askerlik Borçlanması İçin Ne Kadar Ödeyeceksiniz?

 • 6 Ay İçin: 180 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15 liradan 6.867 lira.
 • 12 Ay İçin: 360 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15 liradan 13.734 lira.
 • 18 Ay İçin: 540 gün üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük 38,15 liradan 20.601 lira.

Nasıl Borçlanacaksınız?

 • Doğum ve askerlik borçlanması, asgari ücrete göre belirleniyor. Her yıl da asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı artıyor.
 • Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si; en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı.
 • Çalışanlar bu rakamlar arasında kendi belirledikleri tutar üzerinden borçlanabilir.
 • 2021 yılı asgari ücret brüt 3 bin 577 lira. Buna göre askerlik ve doğum borçlanması için aylık borçlanılacak en düşük tutar 1.144,64 lira. Günlük borçlanılacak en düşük tutar da 38,15 lira.
 • Borçlanılacak en yüksek tutar ise aylık 8.584,8 lira. Günlük borçlanılacak en yüksek tutar da 286,16 lira.
 • Buna göre doğum borçlanması yapacak kadınlar ile askerlik borçlanması yapacak erkek çalışanlar aylık 1.144,64 lira ile 8.584,8 lira arasında bir tutar ödeyerek, borçlanabilecekler.

Başka Kimler Borçlanabilir?

 • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.
 • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl).
 • Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.
 • Grev ve lokavtta geçen süreler.
 • Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreler.
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler.
 • Yurtdışında geçen öğrenim süreleri.