Tevfik Eraslan Yazdı… Bu yıl BES fonlarının sonuçları nasıl?

2020 yılbaşından 2020 yılı 10 Haziran 2020’ye kadar geçen sürede emeklilik fonları yüzde 14 büyüyerek 135,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu büyümenin 10,3 puanı getiriden, 3,4 puan ise net para girişinden kaynaklandı.

İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, ‘sigortagazetesi.com’ için yazdı

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına verilen teşviğin çok cömert olduğunu söylersek abartılı bir ifade kullanmış olmayız. Bilindiği üzere asgari ücret seviyesine kadar yatırılan bireysel emeklilik katkı paylarının yüzde 25’i nispetinde devlet katkısı alınabilmektedir. Bu teşviğe rağmen katılımcı sayısının 6,9 milyon düzeyinde kalması ise son derece şaşırtıcıdır.

Bugün sizlere BES fonları hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. 2015 yılı sonunda 48 milyar TL büyüklüğünde olan toplam emeklilik fonları büyüklüğü, 10 Haziran 2020 itibari ile yıllık bileşik yüzde 26,4 artarak 135,8 milyar TL’ye ulaştı.

İlgili dönemde fonların ağırlıklı ortalama yıllık getirisi yüzde 17 olurken, getiriden arındırılmış yıllık büyüme hızı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yıllık getiri açısından en iyi yıl 2019 yılı olurken, fonların en hızlı net nakit girişinin yaşandığı yıl 2017 yılı oldu.

Dönem EYF Büyüklüğü (milyon TL) Büyüme Getiri Getiriden Arındırılmış Büyüme
31.12.2015 47.983
31.12.2016 53.380 11,20% 11,00% 0%
31.12.2017 77.735 45,60% 14,90% 27%
31.12.2018 88.488 13,80% 11,30% 2%
21.12.2019 119.057 34,50% 28,20% 5%
10.6.2020 135.759 14,00% 10,30% 3%

Kaynak: Rasyonet/ 2020 yılı verileri 10 Haziran 2020’ye kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

En Yüksek Getiri Yüzde 29,7 İle Altın Fonunda

2020 yılbaşından 2020 yılı 10 Haziran 2020’ye kadar geçen sürede emeklilik fonları yüzde 14 büyüyerek 135,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu büyümenin 10,3 puanı getiriden, 3,4 puan ise net para girişinden kaynaklandı. Yılbaşından bu yana en yüksek getiri sağlayan fon türü yüzde 29,7 Altın Fonları oldu. Altın Fonlarını, yüzde 13,9 getiri ile Dengeli (Esnek & Karma) Fonlar, yüzde 13,3 ile Uluslararası Karma&Esnek Fonlar ve yüzde 13,1 getiri ile Kamu Dış Borçlanma Fonları takip etti. Yatırımcıların en çok tercih ettiği fonlar sırası ile Altın Fonları,  Hisse Senedi Fonları ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları olurken, en az tercih edilen fonlar;  Likit Fonlar, Kamu İç Borçlanma (TL) ve Dengeli (Esnek & Karma) Fonlar oldu.

2020 Yılı Gerçekleşmeleri (10/06/2020 itibari ile)

Fonlar EYF Büyüklüğü (milyon TL) Toplam Oran % Büyüme % Getiri % Getiriden Arındırılmış Büyüme %
Emeklilik Fonları 135.759 100 14 10,3 3,4
Değişken 29,774 21,9 5,7 4,9 0,8
Altın 24.980 18,4 59,6 29,7 23
Katkı 19.498 14,4 13,1 5,7 7
Kamu Dış Borçlanma 16.478 12,1 12,7 13,1 -0,3
Kamu İç Borçlanma (TL) 13.036 9,6 1,5 6,5 -4,7
Likit 11.863 8,7 -1,5 4,1 -5,5
Standart 9.429 6,9 5,1 6,3 -1,1
Hisse 5.839 4,3 13,6 -1,6 15,4
Dengeli (Esnek&Karma) 3.258 2,4 12,8 13,9 -1
ÖST 1.001 0,7 11,1 4,2 6,6
Endeks 581 0,4 3,2 -0,2 3,3
Uluslararası Karma&Esnek 283 0,2 18,9 13,3 4,9

 

Altın İlgi Görmeye Devam Edecek

Kovid-19 nedeniyle uluslararası piyasalarda oluşan belirsizlik ve merkez bankalarının faizleri düşürmeleri ile para miktarını artırmaları sonucunda global ölçekte altının fiyatının artması BES katılımcılarının altın fonlarına olan ilgisinin artarak devam etmesine neden oldu. İlave olarak ABD Merkez Bankası FED’in uzunca süre faizleri artırmayacağını ima etmesi altının ilerleyen günlerde de ilgi görmeye devam edebileceğinin sinyalini vermektedir.

Diğer taraftan 2019 yılı son çeyreğinde başlayan bireysel yatırımcıların hisse senedi yatırımlarına olan ilgisi ise artarak devam ediyor. Yılbaşından bu tarafa bakiyeli hisse senedi hesabı sayısı yaklaşık 312 bin kişi arttı. Yılbaşında hisse senedi yatırımcı sayısının 1 milyon 188 bin olduğu düşünüldüğünde yatırımcı sayısındaki artışın ne kadar çarpıcı olduğu daha net olarak görülmektedir.

Tüm dünyada benzer bir trendin yaşandığı görülmektedir. Bu ilginin zaman için BES hisse fonlarına yansıması da söz konusu olabilecektir. Özellikle yeni yeni hisse senedi yatırımına başlayanların iyi bir deneyim elde etmeleri durumunda BES fonları tercihine bu olumlu deneyimler yansıyabilecektir.