Coface: 2021’de Avrupa’da iflaslar artacak

Coface, koronavirüs nedeniyle iflas sayısının 2020 yılının ikinci yarısında ve 2021 yılında Avrupa genelinde sert bir şekilde artacağını açıkladı.

Coface’ın yorumuna göre, koronavirüs pandemisi, Avrupa’da daha önce görülmemiş ölçekte ekonomiksonuçlar doğuruyor. Birçok Avrupa ülkesi krizle baş edebilmek için temerrüt prosedürlerine ilişkin yasal çerçeveyi geçici olarak değiştirdi.

Ticari alacak sigortası şirket Coface,  koronavirüsün etkilerini, özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomileri ve şirket iflaslarındaki yeni değerlendirmeleri yorumlayan bir açıklama yaptı.

Coface’ın yorumuna göre, koronavirüs pandemisi, Avrupa’da daha önce görülmemiş ölçekte ekonomik sonuçlar doğuruyor. Hem arz hem de talep tarafında yaşanan ikili şok, birçok şirkette çalışanların işe gidememesi sebebiyle (en azından kısmen de olsa) üretimin durmasına ve hareketlilik kısıtlamaları sebebiyle tüketimin düşmesine yol açtı. Gelirlerdeki azalma şirketlerin nakit akışlarını kötüleştirirken, ödemelerdeki gecikmeleri ve sonuçta ödeme temerrütlerini arttırdı. Birçok Avrupa ülkesi krizle baş edebilmek için temerrüt prosedürlerine ilişkin yasal çerçeveyi geçici olarak değiştirdi.

Avrupa’da İki Önemli Adım

Coface’tan yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: Avrupa’nın birçok ülkesinde, ödeme temerrütlerinin şirket müdürü tarafından belirli bir süre içerisinde yetkili mercilere bildirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde müdür kişisel olarak sorumlu tutulmaktadır. Bu bildirim üzerine yetkili merciler iflas işlemlerini başlatmaktadır. Ancak, ekonomilerin yapısını ve pandemi kontrol altına alındıktan sonraki toparlanma kapasitesini korumak amacıyla, Avrupa’daki hükümetlerin büyük çoğunluğu iki önemli adım attı. Şirketlerin nakit akışlarını desteklemeye yönelik önlemlerin uygulanması, sosyal güvenlik primi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi (veya iptal edilmesi) veya bankalar tarafından verilen krediler için devlet garantilerinin sağlanması bu önlemlerden bazıları iken, iflas işlemlerini düzenleyen yasal çerçevenin geçici olarak değiştirilmesi de ikinci önemli adım oldu.

İflas İşlemleri Ertelendi

Alman hükümeti, şirket yöneticilerinin iflas veya aşırı borçlanma durumunun ortaya çıkmasından sonraki üç hafta içinde temerrüt işlemlerini başlatma yükümlülüğünün 30 Eylül 2020 tarihine kadar askıya alınmasını önerdi. Federal Adalet Bakanlığı’nın bir kararnamesi, ile bu önlemin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılabileceği öngörülüyor.

İspanya bu gereklilikten 31 Aralık’a kadar feragat etmeyi tercih etmiştir (başlangıçta ödemelerin durmasından itibaren iki ay).

İtalya’da 30 Haziran’a kadar temerrüt işlemlerinin açılabilmesi için sadece Cumhuriyet Savcılığı yetkilendirilmiştir.

Fransa’da, 24 Ağustos’a kadar, bir şirket müdürü artık ödemelerin askıya alınmasından itibaren 45 gün içinde iflas işlemlerini başlatmak zorunda kalmayacak ve bunu yapmaması sebebiyle geç iflas başvurusunda bulunmaktan sorumlu olmayacaktır. Bu tarihe kadar, ödemelerin asıya alınıp alınmadığı 12 Mart itibariyle şirketin durumuna göre değerlendirilecektir. İngiltere’de 20 Mayıs tarihinde tartışmaya açılan temerrüt kanununun yürürlüğe girmesi öncesinde alacaklılar tarafından temerrüt işlemleri başlatılamamaktadır. Bu kanunda yer alan önlemler haziran ayında yürürlüğe girmeleri durumunda temmuz ayında sona ereceklerdir.

Hollanda Avrupa içerisinde bir istisna olarak öne çıkıyor: Hükümet pandemi başladığından bu yana herhangi bir acil durum temerrüt önlemi uygulamaya koymadı. Ancak, ekonomik şokun boyutları ve bu önlemlerin geçici mahiyeti dikkate alındığında, önlemlerin kaldırılması iflaslarda yaşanacak büyük artışları önlemeyecektir.

İflaslar 2020’nin Sonunda 2021’de Avrupa’da Artacak

Düzenlemelerdeki değişikliklere rağmen iflaslarda farklılaştırılmış ve ötelenmiş bir artışa doğru Coface’ın tahmin modellerine göre, iflas sayısının 2020 yılının ikinci yarısında ve 2021 yılında Avrupa genelinde sert bir şekilde artması bekleniyor. En az etkilenen ülke olan Almanya, 2019 sonu ile 2021 sonu arasında iflaslarda yüzde 12’lik bir artış yolunda ilerliyor. Fransa (yüzde +21) ve İspanya (yüzde +22) krizden daha fazla etkilenecek. Ancak, iflas sayısındaki en büyük artışın Hollanda (yüzde +36), Birleşik Krallık (yüzde +37) ve İtalya’da (yüzde +37) gerçekleşmesi bekleniyor.

İflas tahminleri kabaca büyüme tahminleriyle uyumlu olsa da, bazı uyuşmazlıklar da göze çarpmaktadır. Hollanda ve Almanya en az etkilenen ülkeler olacaktır ve 2021 yılında GSYH seviyeleri 2019 yılına göre yüzde 2 daha düşük olacaktır. GSYH’leri sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 4’daha düşük olacak Fransa ve İspanya daha kötü bir performans sergileyecektir. İngiltere ve İtalya’nın GSYH’si geçen yıla göre sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 daha düşük olacaktır.

Bazı durumlarda, bu uyuşmazlıklar (Hollanda’da olduğu gibi) iflas işlemlerinde geçici bir değişiklik yapılmamasıyla açıklanabilir. Ekonomik daralma dönemlerinde iflasların duyarlılığı prosedürlerin maliyetleri ile de ilişkilidir (Birleşik Krallık’ta daha düşük ve Hollanda’da daha yüksek).