Eğitimin, tasarrufa etkisi araştırıldı ortaya ilginç sonuçlar çıktı

Eğitimin, tasarruf ve finansal davranış üzerindeki etkisi araştırıldı. Sonuçlar çarpıcı. Kadınlarda sadece eğitimin bir yıl artması ile tasarruf oranının yüzde 5 yükseldiği gözlenirken, her bir ek eğitim yılının aylık 63 lira daha fazla tasarruf getirdiği tespit edildi. Erkeklerde ise eğitim ile tasarruf arasında bir fark belirlenemedi.

Kadınlarda, eğitimin bir yıl artması ile birlikte tasarruf oranının da yüzde 5 yükseldiği tespit edildi. Erkeklerde ise eğitimle, tasarruf arasında nedensellik ilişkisi bulunamadı. ING’nin Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması verilerinin kullanılarak yapılan ‘Eğitimin, Tasarruf ve Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi’ başlıklı araştırmasının sonuçları; kadınlarda eğitim süresi ve tasarruf oranı arasında ilişki olduğunu gösterdi.

Eğitimin 1 Yıl Artması Kadınlarda Tasarruf Oranını Yüzde 5 Artırdı

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ile birlikte toplam eğitim süresi de 0,63 yıl arttı. Kişilerin, eğitiminin 1 yıl artırılmasının tasarruf etme oranlarına etkisine bakıldığında; erkeklerde eğitimle tasarruf arasında nedensellik ilişkisi bulunmazken, kadınlarda ise gelirden ve çalışma durumundan bağımsız olarak, sadece eğitimin bir yıl artması ile tasarruf oranının yüzde 5 oranında yükseldiği gözlendi.

Erkeklerin Tasarruf Miktarlarında Fark Yaratmadı

Araştırmada, eğitimin, tasarruf miktarlarına etkisi de incelerdi. Buna göre, erkeklerde tasarruf miktarlarında bir fark tespit edilemezken, kadınlarda ise her bir ek eğitim yılının aylık 63 TL daha fazla tasarruf getirdiği tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de kadınlarda 1 yıl daha fazla alınan eğitimin, sistem içi finansal araçlardaki tasarruf sahipliğini de yüzde 7-8 oranlarında artırdığı ortaya çıktı.