Ekonomik durgunluk, iş kayıpları, kısıtlamalar

Dünya Ekonomik Forumu, Kovid-19 Riskleri ile ilgili bir rapor hazırladı. Koronavirüsün etkileri üzerine endişeler; uzun süren durgunluktan büyük ekonomilerin mali pozisyonlarının zayıflamasına, malların ve insanların sınır ötesi hareketi üzerindeki daha sıkı kısıtlamalara ve gelişmekte olan pazarların çökmesine kadar uzanıyor.

Dünya liderleri, işletmeler ve politika yapıcılar pandeminin etkilerini yönetmek için birlikte çalışmadığı sürece önümüzdeki 18 ay içinde ekonomik sıkıntı ve sosyal hoşnutsuzluk artacak. World Economic Forum (Dünya Ekonomik Forumu), kovid-19’un riskleri üzerine bir rapor hazırlayarak, yayımladı.

Dünya Ekonomik Forumu, tarafından yayımlanan haber bülteninde MarshMcLennan ve Zürih Sigorta Grubu ile ortaklaşa hazırlanan raporda, önümüzdeki 18 aya yönelik endişeleri içeren 350’ye yakın üst düzey risk uzmanının görüşlerine yer verildiği belirtiliyor. Endişeler; uzun süren durgunluktan büyük ekonomilerin mali pozisyonlarının zayıflamasına, malların ve insanların sınır ötesi hareketi üzerindeki daha sıkı kısıtlamalara ve gelişmekte olan pazarların çökmesine kadar uzanıyor. Katılımcılar, endişelerini şöyle sıralıyor:

  • Katılımcıların üçte ikisi, ‘uzun süreli küresel durgunluğu’ iş dünyası için en büyük endişe kaynağı olarak belirliyor.
  • Yarısı iflasları ve sanayi konsolidasyonunu, sanayilerin toparlanamamasını ve tedarik zincirlerinin bozulmasını önemli endişeler olarak tanımlıyor.
  • Siber saldırılar ve veri sahtekarlığı da katılımcıların yarısına göre büyük tehditler.
  • BT altyapısının ve ağlarının bozulması da en büyük endişe kaynağı.
  • Jeopolitik aksaklıklar ve insanların ve malların hareketine ilişkin daha sıkı kısıtlamalar endişe listesinde yüksek.

Liderler Neler Söylüyor

“Kriz yaşamları harap etti”

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi: “Kriz yaşamları ve geçim kaynaklarını harap etti. Bu, geniş kapsamlı sonuçları olan bir ekonomik krizi tetiklemiş ve geçmişin yetersizliklerini ortaya çıkarmıştır. Pandeminin derhal etkisini yönetmenin yanı sıra, liderler ortaya çıkan bilinen risklerle başa çıkmak ve bilinmeyene karşı direnç oluşturmak için birbirleriyle ve toplumun tüm sektörleriyle birlikte çalışmalıdır. Artık bu krizi farklı şeyler yapmak ve daha sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı olan daha iyi ekonomiler oluşturmak için kullanma fırsatımız var.”

“Salgının uzun süreli etkileri olacak”

Zurih Sigorta Grubu Grup Başkanı Risk Sorumlusu Peter Giger: “Kovid-19, mevcut riskleri odakta tutmanın çok önemli olduğunu gösterdi ve iklim değişikliği de bunlardan biri. Ekonomilerimizi yeniden başlattıkça, çalışma uygulamalarındaki ve seyahat, işe gidip gelme ve tüketime yönelik tutumlardaki değişiklikler, daha düşük karbonlu ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için yeni yollara işaret ediyor. Yüksek işsizlik tüketici güvenini, eşitsizliğini ve refahını etkilediğinden ve sosyal koruma sistemlerinin etkinliğine meydan okuduğu için salgının uzun süreli etkileri olacaktır. İstihdam ve eğitim üzerindeki önemli baskılarla -pandemi sırasında 1,6 milyardan fazla öğrenci okula gitmedi- başka bir kayıp neslin riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi alınan kararlar bu risklerin veya fırsatların nasıl oynayacağını belirleyecek. ”

“Hükümetler, özel sektör birlikte hareket etmeli”

Marsh Başkanı ve CEO’su John Doyle: “Kovid-19 krizinden önce bile, organizasyonlar son derece karmaşık ve birbirine bağlı bir küresel risk ortamı ile karşı karşıya kaldı. Siber tehditlerden tedarik zincirlerine ve meslektaşlarının refahına kadar, işletmeler şimdi daha önce güvendikleri yapıların çoğunu yeniden düşünecekler. Daha hızlı bir iyileşme ve daha dayanıklı bir gelecek için koşullar yaratmak için hükümetlerin ve özel sektörün birlikte daha etkin bir şekilde çalışması gerekir. Sağlık sistemlerini, altyapıyı ve teknolojiyi geliştirmek için yapılan büyük yatırımların yanı sıra, bu krizin sonuçlarından biri de toplumların daha esnek olmaları ve gelecekteki pandemilere ve diğer büyük şoklara karşı koyabilmeleri olmalıdır. ”