Faizden değil sigortacılıktan kazandılar

Türkiye Sigorta Birliği, 2020’nin ilk yarı sigorta sektörünün mali tablolarını açıkladı. Şirketlerin faiz gelirleri düşerken sigortacılık faaliyetinden elde edilen gelir yüzde 95 arttı. Hayat dışı branşlarda ise teknik karlılık yüzde 126 arttı. Üstelik bu artış koronavirüs salgını döneminde gerçekleşti.

Sigorta sektörünün 2020 Ocak-Haziran dönemi teknik sonuçları açıklandı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre sigorta sektörünün bu yılın ilk yarısında hem karlılığı hem de özkaynakları arttı. Sektörün hasar/prim oranı ise düştü.

Açıklanan verilere göre bu yılın ilk 6 ayında sektörün karlılığı (vergi sonrası bilanço karı) 5,7 milyar olarak gerçekleşti. Geçen sene ise sektörün karı 3,3 milyar lira olmuştu. Buna göre bu yıl sektör karlılığını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 73,51 artırdı. Bu yıl sektörün bilanço karlılığı yüzde 14,3 oldu ki, geçen sene bu oran yüzde 9,9 olmuştu.

Özkaynaklar Büyüdü ve Aktif Büyüklük Arttı

Sektörün özkaynakları da bu yıl büyüdü. 2020’nin ilk yarısında özkaynaklar 30,7 milyar lira olurken, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 37,88 arttı. Özkaynak karlılığı da yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Geçen senenin ilk yarısında özkaynak karlılığı yüzde 14,8 olarak gerçekleşmişti.

Sigorta sektörünün aktif toplamı da bu yılın ilk yarısında 266 milyar lira oldu. Geçen sene aktif toplamı 197,3 milyar liraydı; böylece aktif toplamı geçen sene oranla yüzde 34,79 arttı. Sektörün aktif karlılığı ise geçen sene yüzde 1,7 iken bu sene yüzde 2,2’e yükseldi.

Teknik Karlılık Yüzde 95 Arttı

Sektörün teknik karlılığına gelince -yani sigortacılık faaliyetinde el edilen karlılığa- bu yılın ocak-haziran döneminde 6,4 milyar liralık teknik kar elde edildi. Yani şirketler, sigortacılık faaliyetinde bu yıl 6,4 milyar lira gelir sağladı. Bunun; 4,7 milyar lirası hayat dışı branşlara, 1,3 milyar lirası hayat sigortalarına, 388,5 milyon lirası da emeklilik şirketlerine ait.

Geçen senenin ilk yarısında ise 2,1 milyar lirası hayat dışı, 955,8 milyon lirası hayat ve 256,5 milyon lirası emeklilik olmak üzere toplam 3,3 milyar lira teknik kar elde edilmişti. Sektör, geçen seneye göre teknik karlılığını yüzde 95,2 artırmış oldu. Hayat dışı branşlarda teknik karlılık yüzde 126, hayat sigortalarında yüzde 42,6, emeklilikte yüzde 31,9 artış yaşandı.

Bu yılın ilk yarısında faizlerdeki düşüş sigorta sektöründe de etkisini gösterdi. Geçen sene yüzde 3,3 olan mali karlılık bu yıl yüzde 2,7’e geriledi.

100 Lira Prim Aldılar, 54 Lira Hasar Ödediler

Açıklanan verilere göre bu yılın ilk yarısında hasar/prim oranı (gerçekleşen hasarların kazanılmış prime olan oranı) sektör toplamı yüzde 54,8 oldu. Yani, hayat sigortaları ve hayat dışı sigortalar toplamı olarak değerlendirildiğinde sigorta şirketleri bu yılın ocak-haziran döneminde aldıkları 100 liralık prime karşılık 54 lira hasar ödemişler. Geçen sene ise şirketler her 100 liralık prime karşılık 67 lira hasar ödemişler. Bu da gösteriyor ki, bu yılın ilk yarısında hasarlarda azalma olmuş.

Hayat dışı sigortalarda hasar/prim oranı yüzde 60,6 olurken, hayat sigortalarında ise yüzde 31,8 olmuş. Geçen sene hayat dışı sigorta branşlarında sigorta şirketleri aldıkları her 100 liralık prime karşılık 73,4 lira hasar ödemesi yapmışlardı. Bu yıl hasar/prim oranı yüksek branşlardan biri sağlık sigortaları oldu. Sigorta şirketleri yılın ilk yarısında sağlık sigortalarında aldıkları 100 liralık prim karşılık 67 lira hasar ödemişler.

Kaskoda da Teknik Karlılık Arttı

Açıklanan verilere bakıldığında bu yılın ilk yarısında kasko ve trafik sigortasında da ilginç gelişmeler yaşandı; özellikle de trafik sigortalarında. Önce kasko sigortası… Bu yılın ocak-haziran döneminde kaskoda 4,6 milyar liralık prim üretilerek, geçen senenin aynı dönemi oranla yüzde 4,8 artarken; teknik karlılık ise bu yıl 1,6 milyar lira oldu.

Geçen senenin aynı döneminde ise kaskoda teknik karlılık 864,3 milyon lira olmuştu. Bu da şunu gösteriyor ki, kaskoda şirketler teknik karlılıklarını yüzde 85,1 artırmışlar. Hasar/prim oranına bakıldığında ise hasarlarda da düşüş görülüyor. Geçen senenin ilk yarısında şirketler aldıkları her 100 liralık primi karşılık 68 lira hasar öderken, bu yıl 100 liralık prime karşılık 51,7 lira hasar ödemişler.

Trafikte Zarar Kapandı, Kara Dönüldü

Bu yılın ilk yarısında trafik sigortasında ise ilginç gelişme yaşandı ve geçen seneki zarar kapandı, üzerine kara geçildi. Geçen sene trafik sigortasından 801 milyon lira teknik zarar edilirken, bu yılın altı ayında trafik sigortasından 792,8 milyon lira teknik kar elde edildi. Trafik sigortasında ödenen hasarlar da ciddi azaldı. Geçen sene trafik sigortasında 100 liralık prime karşılık 107 lira hasar ödeyen şirketler, bu yıl 100 liralık prime karşılık 80,2 lira hasar ödediler.

Bazı Branşlarda 2020 Ocak-Haziran Dönemi Teknik Karlılık ve Hasar/Prim Oranı
2020 (Ocak-Haziran) 2019 (Ocak-Haziran)
Branşlar Teknik Kar TL Brüt Hasar Prim Oranı % Teknik Kar TL Brüt Hasar Prim Oranı %
Kaza 645.250.473 8,5 575.855.817 12
Hastalık-Sağlık 871.271.790 66,9 441.548.031 80,5
Nakliyat 156.682.376 59,4 182.228.335 59,9
Yangın ve Doğal Afetler 441.849.687 42,5 354.610.541 41,2
Genel Zararlar 276.508.525 33 338.737.002 39,2
Genel Sorumluluk -244.820.146 133,5 -56.314.894 141,5
Kredi 4.226.110 45,3 -9.050.459 83,2
Kefalet 15.115.962 114,5 5.050.872 133,7
Finansal Kayıplar 48.425.295 37,8 41.620.682 20,5
Kasko 1.600.568.823 51,7 864.310.016 68,2
Trafik 792.838.671 80,2 -801.183.984 107,4
Hayat Dışı Toplam 4.771.618.700  60,6 2.102.818.978  73,4
Hayat  Toplam 1.363.221.333  31,8 955.879.456  35,4
Emeklilik 338.571.644  256.509.247 
Genel Toplam 6.473.411.676  54,8 3.315.207.681  67,7
Sigorta Sektörünün 2020 Ocak-Haziran Mali Rasyoları
Mali Rasyolar 2020 2019
Mali Kar 1.082.827.486 1.087.342.193
Mali Karlılık % 2,7 3,3
Bilanço Karı (vergi sonrası) 5.737.999.777 3.306.973.129
Bilanço Karlılığı % 14,3 9,9
Özkaynaklar 30.763.006.228 22.311.010.438
Özkaynak Karlılığı % 18,7 14,8
Aktifler Toplamı 266.056.279.514 197.374.069.820
Aktif Karlılığı % 2,2 1,7