Faizsiz sigortacılığı seçtiler en çok trafik ve kasko yaptırdılar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) sigorta şirketi kurarak, sigorta pazarına gireceğinin, sene sonuna kadar şirket kurulumunun tamamlanacağının ve MÜSİAD’ın katılım sigortacılığına sıcak baktığının konuşulduğu şu günlerde; ‘sigortagazetesi’ olarak katılım sigortacılığını araştırdık. İşte, sigorta pazarında katılım sigortacılığının, bir başka adıyla da faizsiz sigortacılığın konumu.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı haziran ayı istatistiklerine göre katılım sigortacılığında toplam prim üretimi 2 milyar lirayı geçti. Bu yılın ilk yarısında faizsiz sigortacılıkta hayat dışı sigortalarda toplam üretim 1,9 milyar lira, hayat sigortalarında da toplam üretim 127,6 milyon lira oldu.

Katılım Sigortacılığının Toplam Sigorta Pazarındaki Payı Yüzde 5,10

2020’nin Ocak-Haziran döneminde faizsiz sigortacılığı, toplam sigorta pazarındaki payı hayat dışı ve hayat sigortaları da dahil yüzde 5,10 oldu. Katılım sigortalarında hayat dışı sigortaların, toplam sigorta pazarındaki payı yüzde 5,85 olurken, katılım hayat sigortalarının toplam hayat sigortacılığı pazarındaki payı da yüzde 1,74 olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk yarısında ise katılım sigortacılığında toplam prim üretimi 1 milyar 796 milyon oldu. Bunun 1,7 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 88,1 milyon lirası da hayat sigortalarından geldi. Geçen senenin ocak-haziran döneminde katılım sigortacılığının toplam sigorta pazarındaki payı yüzde 5,4 olmuştu.

2020’nin ilk yarısı ile geçen senenin aynı dönemi mukayese edildiğinde katılım sigortacılığında prim üretimi yüzde 21 arttı. Ancak aynı dönemdeki enflasyon ile mukayese edildiğinde reel artış yüzde 7,5 oldu. Hayat dışı sigortalarda reel büyüme yüzde 2’de kalırken, hayat sigortasında reel büyüme yüzde 41,5 oldu.

Trafik ve Kasko Sigortasını Tercih Ettiler

Bu yılın ilk 6 ayı incelendiğinde ise tüketiciler faizsiz sigortacılık ürünlerinde en çok trafik sigortasını tercih etti. Nitekim katılım sigortacılığında trafik sigortasının pazar payı yüzde 45’e yakın gerçekleşti. Toplam 1,9 milyar liralık prim üretiminin 864,6 milyon lirası da trafik sigortası poliçesi satışından elde edilen primlerden geldi. Faizsiz sigortacılıkta kasko sigortalarının payı da yüzde 9,09 oldu. Böylece trafik ve kasko sigortası birlikte düşünüldüğünde faizsiz sigortacılıkta en çok tercihin oto sigortalarında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

13 Şirket Katılım Sigortacılığı Yapıyor

Faizsiz sigortacılıkta toplam 13 şirket faaliyet gösteriyor. Bunların içinde Neova Sigorta, Katılım Emeklilik ve Hayat, Bereket Katılım ve Bereket Katılım Hayat tam katılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Diğer şirketler ise pencere usulü ile (ayrı bir katılım şirketi kurmadan pencere açarak katılım sigortacılığı yapabilmesi) faaliyet gösteriyor. Doğa Sigorta, Bereket Sigorta, HDI Sigorta, Ziraat Sigorta, Güneş Sigorta, Unico Sigorta, Vakıf Emeklilik, Bereket Emeklilik ve Hayat şirketleri pencere usulü ile faaliyet gösteren şirketler.

MÜSİAD’ın Kuracağı Şirket Katılım Sigortacılığı Yapacak mı?

Eğer söylendiği gibi MÜSİAD, sigorta şirketi kuracaksa ve bu şirket de katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösterecekse; toplamda yüzde 5,10’luk bir pazara ortak olacak demektir. Şunu da belirtmekte fayda var; katılım sigortacılığında faaliyet gösteren şirketlerin 6’sı banka iştiraki olan şirketler ve kimileri de katılım bankalarının iştiraki. Dört şirket de Tarım Kredi Kooperatiflerinin şirketi. Yani, arkasında tarım kredinin gücü var.

Hayat Dışı Sigortalarda 2020 Ocak-Haziran Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi
Şirket Prim Üretimi (TL)
Bereket Sigorta 829.946.125
Neova Sigorta 783.147.252
Doga Sigorta 223.406.503
Katılım Emeklilik ve Hayat 36.500.448
HDI Sigorta 18.822.991
Ziraat Sigorta 12.672.095
Bereket Emeklilik ve Hayat 9.243.804
Bereket Katılım Sigorta 5.232.847
Güneş Sigorta 4.219.592
Unico Sigorta 1.930.037
Vakıf Emeklilik ve Hayat 1.848.184
Toplam 1.926.969.877 

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği 

Hayat Sigortalarında 2020 Ocak-Haziran Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi
Şirket Prim Üretimi (TL)
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 51.660.338
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 49.741.563
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 15.521.269
Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 5.043.836
Bereket Katılım Hayat AŞ 4.906.943
Groupama Hayat AŞ 745.381
Toplam 127.619.331 

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği