Fethi Hinginar: Fabrikaların sigortalanması zorunlu hale getirilmeli

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de fabrikaların sigortalanmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Sigorta şirketleri yapı sektöründe yangına dayanıklı malzeme üreten şirketleri desteklemeli, fabrikaları bu malzemeleri kullanma yönünde teşvik etmeli” dedi.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye’de endüstriyel yapılarda meydana gelen patlama ve yangınların sayısının her yıl artış gösterirken, yangınların can ve mal kaybına neden olduğunu, yatırımların yangınlarla büyük hasara uğradığını ya da tamamen yok olduğunu söyledi. Hinginar, uzmanların değerlendirmelerine göre sigorta sektöründe, büyük yangın hasarlarının oluşturduğu maddi zararın her yıl ortalama 500 milyon TL civarında olduğun kaydetti.

Sigorta Şirketleri Bilinçli Olmalı

Fethi Hinginar, yangın ve patlamaların çoğunun İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yaşam alanlarına yakın tesislerde gerçekleştiğini, bu durumun çevredeki yapıların da zarar görmesine, can ve mal kayıplarının artmasına neden olduğunu vurgulayarak, endüstriyel tesislerdeki yangın riskinin ve hasarlarının alınacak önlemlerle azaltmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Fethi Hinginar, bu yapılarda yanıcı malzeme kullanıldığını ve sigorta şirketlerinin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, “Sigorta şirketleri yapı sektöründe yangına dayanıklı malzeme üreten şirketleri desteklemeli, fabrikaları bu malzemeleri kullanma yönünde teşvik etmeli” dedi.

Yönetmeliğin Uygulamasında Aksaklıklar Var

Fethi Hinginar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikalar ekonomimizin, yerel kalkınmanın can damarıdır. Yangınları yüzde 100 önlemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle sanayi yapılarını yangına hazırlıklı hale getirmek, yangını büyümeden kontrol etmek, neden olacağı kayıpları azaltmak ve üretime yeniden başlama süresini kısaltmak mümkün. Türkiye’de yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, endüstriyel tesislerde hangi yangın önleminin ne şekilde alınacağını ve kullanılacak malzemelerin özelliklerini detaylarıyla açıklıyor, ancak yönetmeliğin uygulanmasında aksamalar yaşanıyor. Uygulamaların denetlenmesi ve teşviki konusunda adımlar atılmalı.”

Yanmaz Yapı Malzemelerine Prim Avantajı Sağlamalı

Fethi Hinginar, sigorta sektöründeki şirketlerin de bu konuda etkin bir rol üstlenmesinin var olan sistemi geliştireceğine inandığını belirterek şöyle devam etti:

“Ülkemizde fabrikaların sigortalanması hala zorunlu değil. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi zorunluluk getirilebilir. Sigorta şirketleri, yangın poliçesi kriterlerini, Yangın Yönetmeliği koşullarını rehber alarak belirleyebilir. Böylece endüstriyel tesislerde alınması gereken önlemlerin neler olacağı, doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir. Doğru malzeme seçimi ve uygulamalar, yangın riskini ve muhtemel hasarları önemli ölçüde azaltır. Yangına dayanıklı yapıların daha düşük sigorta primleri ile ödüllendirilmesi sistemi geliştirir. Bu hem sigortacılar hem de sigortalılar açısından kazançlı bir durumdur. Yanan fabrikaların çatı ve cephelerinde yanıcı özelliğe sahip yapı ve yalıtım malzemeleri kullanıldığını görüyoruz. Kolay yanıcılık sınıfına sahip bu malzemeler, yangınların kısa sürede yayılarak tüm tesisi etkisi altına almasına, hatta çevre yapılara sıçramasına neden oluyor. Oysaki yapıların ‘yangına dayanıklı’ yanmaz yapı malzemeleri ile tasarlanması, inşa edilmesi ve olası bir yangın durumunda bütünlüğünü koruyarak, alevlerin ve dumanın yayılmasını önleyen nitelikte olması gerekiyor.”

Sigorta Sektöründen Beklentimiz Var

Fethi Hinginar, Ytong olarak, A1 sınıfı yanmaz çatı, duvar ve döşeme panelleri ürettiklerini de belirterek, “Sanayi tesisleri ve lojistik yapıları gibi büyük ölçekli binalarda yangının ilerlemesini ve yayılmasını önleyen, güvenli duvar ve çatı çözümleri sağlıyoruz. Bu alanda çalışan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz. Mimar ve mühendisleri, yatırımcıları bilinçlendiriyor, çözümlerimizi paylaşıyoruz. Sigorta sektöründen, endüstriyel yapılara kapsamlı bir yangından korunma konsepti sağlayan Ytong gibi ürün ve uygulamalara sigorta prim avantajı sağlamasını bekliyoruz” dedi.