Fon büyüklüğünde 25 milyar TL’yi aştık

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, otomatik katılım ve devlet katkısı dahil toplam BES fon büyüklüğünde 25 milyar TL’yi aştıklarını açıkladı.

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, otomatik katılım ve devlet katkısı dahil toplam BES fon büyüklüğünde, 24 Nisan 2020 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 25 milyar TL’yi aştıklarını açıkladı. Kuruca, BES’in, yatırımların finansmanına, sermaye piyasalarının derinleşmesine ve büyümesine destek olması açısından da son derece önemli olduğunu belirterek, bireysel emeklilik sektöründe toplam fon büyüklüğünün 140 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

BES Önemli Fırsat

Fırat Kuruca, “Hem bireysel emeklilik sistemi hem de otomatik katılım; ülkemiz gibi, hem sigorta penetrasyon oranı hem de bireysel tasarruf oranları görece düşük ülkeler için çok önemli fırsatlardır. Ayrıca, bireysel ve ülke tasarruf açığının azaltılmasına, sürdürülebilir büyümenin finansmanı için yerli kaynak yaratılmasına katkı sağlayacak sistemlerdir. Tüm dünyada bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmelerine önemli bir katkı sağlıyor.” dedi.