İklim değişikliği en büyük küresel risk

Anadolu Sigorta, 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerinin, elde edilen performans sonuçlarının yer aldığı rapor, Anadolu Sigorta’nın sürdürülebilirlik bakış açısını da içeriyor. Anadolu Sigorta I.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “İklim değişikliğini en büyük küresel risklerden biri olarak görüyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta, sürdürülebilirlik yolculuğunda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkındaki ikinci raporunu yayımladı. Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerin, elde edilen performans sonuçlarının yer aldığı rapor, Anadolu Sigorta’nın geleceğe dönük bakış açısını da içeriyor. “Global Reporting Initiative (GRI) Standartları:Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapor, 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsıyor.

Enerji Tasarrufu Sağladık

Sürdürülebilirlik konularının iş modeline entegrasyonunun Anadolu Sigorta için yüksek öncelikli konuların başında geldiğini söyleyen Anadolu Sigorta I.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu doğrultuda pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıl içinde yaklaşık 800 GJ enerji tasarrufu sağladık. Böylelikle, çalışan başı enerji tüketimimiz ve buna paralel olarak sera gazı emisyon miktarımız da geriledi. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan etkileri azaltmaya çabalarken, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi ve enerji güvenliği için azami öneme sahip olduğunu düşündüğümüz yenilenebilir enerji projelerine destek vermeye de devam ediyoruz. Raporlama döneminde, operasyonlarımızdaki kâğıt tüketimini oldukça azalttık ve bir önceki yıla kıyasla kişi başı kâğıt tüketimimizi 22 kg’dan 5 kg’a düşürdük. Sürdürülebilirlik konusunda yalnızca kendi faaliyetlerimiz için değil, tüm paydaşlarımızın menfaati için çalışıyoruz. 2019 yılında acentelerimizde acente başı poliçe kâğıt tüketimini de 26 kg’dan 23 kg’a düşürdük. 2019 yılında, dünya çapındaki şirketlerin strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışma şartları, çevresel etkilerin yönetimi ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkelere uyumlu hale getirmelerini destekleyen ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (BMKİS) (UN Global Compact) imzacısı olduk. BMKİS kapsamındaki ilerlememizi her yıl şeffaf bir biçimde paydaşlarımız ile paylaşmaya devam edeceğiz.”

Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nden Ödül

Anadolu Sigorta’nın geçen yıl yayımladığı 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’yla, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sürdürülebilirlik kategorisinde Altın Ödül aldığını hatırlatan Filiz Tiryakioğlu şöyle devam etti: “İklim değişikliğini en büyük küresel risklerden biri olarak görüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımız doğrultusunda operasyonel tüketimlerimizi sürekli takip ederek yönetiyoruz. Geçen sene hazırladığımız ilk raporumuzun dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından ödüllendirilmesinden gurur duyduk. Bu yıl aynı titizlikle hazırladığımız raporumuzun tüm paydaşlarımızdan yine beğeni alacağını umuyoruz.”

Anadolu Sigorta’nın Sürdürülebilirlik Raporundan

Anadolu Sigorta’nın ‘Sürdürülebilirlik’ sayfasının girişinde şu görüşlere yer veriliyor:

“Günümüz ekonomik yaşamı; endüstriyel alanda gelişen yeni ürün ve hizmet modelleri, gelecek nesillerin tüketim davranışları ve yaşam kalitesi beklentilerindeki değişim, iklim değişikliğiyle mücadele ve kent nüfus artışı gibi megatrendler dolayısıyla büyük bir dönüşüme sahne oluyor. İçinde bulunduğumuz bu süreç, risk algısı boyutları içinde, kısaca sürdürülebilirlik faktörleri olarak değerlendirilen sosyal, ekonomik ve çevresel riskleri ön plana taşımaya başladı.

Şirketler de sürdürülebilirlik faktörlerinin günümüz ve gelecek başarıları için önemini kavrayıp bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara ağırlık veriyor. Örneğin 2017 yılı S&P 500 listesinde yer alan şirketlerin Yüzde 85’i gibi Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan şirketlerin de önemli bir çoğunluğu sürdürülebilirlik faktörlerinde gelişim elde etmek için çalışıyor ve elde ettikleri sonuçları sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yatırımcıları ve diğer paydaşlarının değerlendirmesine sunuyor.

Bu gelişmeler ışığında Anadolu Sigorta olarak sürdürülebilirlik faktörlerini gerek şirket idaresinde gerekse ürün ve hizmet süreçlerinde bir bütün olarak gözetilmesi ve bu faktörlere bağlı risklerin ve fırsatların etkin bir biçimde yönetilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Yönetimi çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmayla temel amacımız, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânlarını tehlikeye sokmadan bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.

Çalışma kapsamında ilk olarak farklı iş birimlerinden şirket yöneticilerimizle birlikte sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik. Projenin mevcut evresinde mevcut faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik şemsiyesi altında konsolide ettik ve yeni çalışmalarımızı da tespit ettiğimiz stratejiler ışığında şekillendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı gerçekleştirirken ön plana çıkardığımız en önemli değerler paydaş katılımı, şeffaflık ve hesap verebilirliktir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi tasarlarken paydaşlarımızın beklenti ve görüşlerini ön planda tutuyoruz.”