Kimler çift emekli aylığı alabilir?

Vefat eden sigortalıların statülerine ve vefat tarihlerine göre geride kalanlara tek mi, çift mi maaş bağlanacağı değişiyor.

Hangi statüde olursa olsun, sigortalının vefatı halinde geride kalanlara emekli aylığı bağlanıyor. Tabi, sigortalının da çalıştığı süre içinde belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Hem bu şartlar hem de maaş konusunda milat sayılabilecek bir tarih var; o da 1 Ekim 2008. Bu tarihten öncesi ve sonrasına göre tüm şartlar değişiyor.

Geri kalanlara maaş bağlanabilmesi için memur ya da Bağ-Kurlu sigortalının Ekim 2008’den sonra ölmesi halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra ölen sigortalının SSK’lı olması halinde 5 yıldan beri sigortalı olması ve 900 gün prim ödemiş olması şart. Ölen Bağ-Kurlunun genel sağlık sigortası primi dahil tüm prim borçlarının ödenmiş olması da gerekiyor. Bağ-Kurlu sigortalının Ekim 2008’den önce ölmesi halinde 1080 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

Şartlar Neler?

Bu şartlar yerine getirilmişse; geri kalanlara maaş bağlanabiliyor. Başta sigortalının eşi ve çocukları olmak üzere belli şartlara bağlı olarak anne-babaya da maaş bağlanıyor. Yeri gelmişken, kamuoyunda yanlış bilinen bir konuyu da düzelteyim. Dul maaşı sadece kadınlara bağlanmıyor; ölen sigortalının kadın olması halinde geride kalan eşi de ölüm aylığı alabiliyor. Erkek çocukların yetim aylığı alabilmesi için öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde de 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Kız çocukların ise evli olmamaları, evlenmiş olsalar bile sonradan boşanmış olmaları, sigortalı çalışmamaları, aylık almamaları, gelirlerinin olmaması gerekiyor. Kız çocuklar evlendiğinde ise ölüm aylığı kesiliyor.

1 Ekim 2008 Tarihinden Öncesi ve Sonrası

Peki, kimler çift maaş alabilir? Daha doğrusu kimler, hem sigortalı eşin ölümünden dolayı dul aylığı hem de vefat eden sigortalı anne ve babadan yetim aylığı alabilir? Burada iki kriter var. Birincisi, ister eş olsun ister anne-baba, vefat eden sigortalı kişilerin 1 Ekim 2008 öncesi mi, sonrası mı vefat ettiği. Diğeri ise sigorta statüleri; SSK’lı mı, Bağ-Kurlu mu, Emekli Sandığına mı tabi oldukları. Sigortalı anne-baba ve eş aynı sigorta statüsündeyse geride kalanların çift maaş hakkı bulunmuyor, tek maaş ve tercih etti maaşı, yani en yüksek maaşı alıyor. Örnekle anlatayım. Eş SSK’lı ise baba da SSK’lı ise hak sahibine tek maaş ödeniyor; hak sahibi en yüksek kimin maaşıysa onu tercih edebiliyor. Aynı şekilde babası Bağ-Kurlu, vefat eden eş de Bağ-Kurlu ise yine tek maaş ödeniyor. Kamuoyunda yanlış bir bilgiyi daha düzelteyim. Sanılıyor ki, vefat eden eş de, baba da Emekli Sandığına tabiyse kalanlar her şart altında çift maaş alabilir. Böyle bir durum yok; ölen sigortalıların ikisi de Emekli Sandığına tabiyse hak sahiplerine tek maaş ödenir.

Sigorta Statüsü Farklıysa..

Gelelim, sigorta statülerinin farklı olması durumunda alınacak maaşa. İşte bu aşamada da sigortalıların vefat tarihleri önemli hale geliyor. Burada da kritik tarih 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası. Sigortalıların, sigorta statüleri farklıysa ve her ikisinin de vefatı 1 Ekim 2008 tarihinden önceyse hak sahiplerine çift maaş bağlanıyor. Sigortalıların biri 1 Ekim 2008’den önce vefat etmiş, diğeri bu tarihten sonra vefat etmişse hak sahiplerine yine çift maaş ödeniyor. Ancak, sigortalıların her ikisi de 1 Ekim 2008’den sonra vefat etmişse, tek maaş bağlanıyor.

Sigorta statülerine ve sigortalıların vefat tarihlerine göre geride kalanlara çift mi, tek mi maaş bağlanabileceğini tabloda detaylı yazdım.

Kaç Maaş Alacağınızı Aşağıdaki Tablodan Öğrenin

 • Hem SSK’lı eşin hem de SSK’lı anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesinde vefatı halinde tek maaş, tercih edilen maaş bağlanır.
 • SSK’lı eşin ve Bağ-Kurlu anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde her iki aylık birden bağlanır.
 • SSK’lı eşin ve Emekli Sandığına bağlı anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde her iki aylık birden bağlanır.
 • Hem Bağ-Kurlu eşin hem Bağ-Kurlu anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde tek maaş, tercih edilen maaş bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eşin ve SSK’lı anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde çift aylık bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eşin ve Emekli Sandığına bağlı anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde çift aylık bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eşin ve SSK’lı anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde çift aylık bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eşin ve Bağ-Kurlu anne-babanın 1 Ekim 2008 öncesi vefatı halinde çift aylık bağlanır.
 • Hem eş hem de anne-baba Emekli Sandığına tabiyse tek maaş bağlanır, tercih edilen maaş alınır.
 • Hem Bağ-Kurlu eşin hem de Bağ-Kurlu anne-babanın vefatı 1 Ekim 2008 sonrası ise tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • Bağ-Kurlu eşin ve SSK’lı anne-babanın vefatı 1 Ekim 2008 sonrası ise tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • SSK’lı eş ve SSK’lı anne-babanın vefatı 1 Ekim 2008 sonrası ise tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • Eş SSK’lı ve anne-baba Bağ-Kurlu ise vefatı da 1 Ekim 2008 sonrasındaysa tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 öncesinde vefat etmişse, SSK’lı anne-baba ise 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 öncesinde vefat etmişse tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Emekli Sandığına tabi anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • SSK’lı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse tek maaş bağlanır, tercih edilen aylık alınır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 sonrası, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Bağ-Kurlu eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Emekli Sandığına bağlı anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, SSK’lı anne-baba 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.
 • Emekli Sandığına bağlı eş 1 Ekim 2008 öncesi vefat etmişse, Bağ-Kurlu anne-baba 1 Ekim 2008 sonrası vefat etmişse her iki aylık birden bağlanır.