Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler başlıyor

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik tedbirler içeren Torba Kanun Tasarısı Mecliste kabul edildi ve yasalaştı. Yasa ile günlerdir konuşulan kısa çalışma ödeneğine de düzenleme geldi.

Buna göre koronavirüs salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenlere başvuruların sonuçları beklenmeden ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneğine 200 binin üzerinde şirket başvururken, İŞKUR’a bağlı müfettişler başvuruları değerlendirerek, işverenin ödenekten yararlanıp yararlanamayacağı konusunda uygunluk tespiti yapıyor.

Yeni yasa ile kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan, işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek.

Eğer tespit sonucu işveren ödenekten yararlanmayacaksa yapılan ödeme yasal faizi birlikte işverenden tahsil edilecek.