KOBİ’lere koronavirüs desteği

KOBİ’lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı. Yeni düzenleme 1 Nisan’da uygulamaya girdi.

KORONAVİRÜS salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, küçük ve orta boy işletmelere yeni bir destek daha geldi. KOBİ’lerin, ticari alacaklarını garantiye almak için yaptırdıkları devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları kolaylaştırıldı. Daha da önemlisi, düne kadar sadece 25 milyon lira cirosu olan küçük işletmeler alacak sigortasından yararlanırken, yeni düzenleme ile ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı; böylece orta boy işletmelerin de sigorta yaptırmasının önü açıldı.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Yeni düzenlemenin detaylarına geçmeden önce kısaca devlet destekli ticari alacak sigortasından bahsedeyim. 2019’da başlayan alacak sigortası ile KOBİ’ler –özellikle de küçük işletmeler- son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırıyor ve alacağını tahsil edemezse devreye sigorta şirketi giriyor, alacağını sigorta ödüyor. Sigorta için ödenecek prim ise KOBİ’nin sigortalatacağı vadeli alacağının süresine (120-180-360 gün) göre değişiyor. Devlet destekli alacak sigortasını Halk Sigorta yönetiyor. Alacak sigortasında devlet desteği ise hasar ödeme aşamasında oluyor ve sigorta havuzuna reasürans desteğini devlet sağlıyor; bu sayede sigortanın primleri de makul seviyelerde tutuluyor. Bugüne kadar da 5 bin 500 KOBİ, alacağını, ticari alacak sigortası aracılığı ile sigortalattı.

Teminat Limiti 750 Bin Lira

Şimdi de koronavirüs salgınından KOBİ’lerin etkilenmemesi için ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi ve sigorta yaptırmanın şartları kolaylaştırıldı. Ticari alacak sigortasında değişiklik içeren tebliğ de 25 Mart’ta, Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, neler değişti? Öncelikle devlet destekli ticari alacak sigortasından daha çok küçük işletmeler yararlanıyordu. Bunun için de ciro sınırı 25 milyon olarak belirlenmişti. Mevcut durumda mikro ve küçük işletmelere destek olan ticari alacak sigortasına, yeni düzenleme ile orta büyüklükteki işletmeler de dahil edildi ve ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı. Koronavirüs kapsamında ticari alacak sigortasında yapılan bir başka değişiklik ise ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. Yeni düzenleme 1 Nisan’da uygulamaya girdi.

ALACAK SİGORTASINDA NELER DEĞİŞTİ?

. Küçük işletmelerin yararlandığı sigorta sistemine orta büyüklükteki işletmeler de dâhil edildi.

. 25 milyon liralık ciro sınırı 125 milyon liraya çıkartıldı.

. Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabilecek. İstenirse bu teminat tutarı artırılabilecek ve artırım için ek prim talep edilmeyecek.

. İşletmelerden gelen talebi karşılamak için yurtdışı piyasalardan koruma satın alınarak, alacak sigortası sisteminin kapasitesi artırıldı.

. Alacağını tahsil edemeyen KOBİ, hasar başvurusunu on-line olarak yapabilecek.

. Alacak sigortası poliçesine bankalar ve finans kurumları dain-i mürtehin olabilecek ve poliçeleri takip edebilecek.

120 Gün Vadeli Alacak İçin Ne Kadar Prim Ödenecek (TL)*

Ciro                Ödenecek Prim

3.000.000        15.000

5.000.000        22.500

10.000.000      42.000

20.000.000      70.000

30.000.000      87.000

50.000.000      130.000

75.000.000      180.000

100.000.000    240.000

125.000.000    275.000

* Ciro, vadeli satışlardan elde edilen ciroyu ifade ediyor. Primler 120 güne kadar vadeli satışlar için hesaplanmıştır.