Koronadan 25 milyon işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), korona salgınının iş dünyası ve istihdam üzerindeki etkilerini araştırdı. En iyi senaryoya göre dünya genelinde işsizlik 5.3 milyon artarken, en kötü senaryoya göre 25 milyon kişi işsiz kalacak.

Korona salgını nedeniyle dünya çapında 25 milyon kişi işsiz kalabilir. Salgın, ücretlerde düşüşe neden olabileceği gibi büyük çapta istihdam azalmasına da neden olacak. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), korona virüsünün iş dünyası ve istihdam üzerindeki etkilerini, yayımladığı bir raporla değerlendirdi. ILO, ‘Covid-19 ve Çalışma Yaşamı: Etkiler ve Yanıtlar’ başlıklı ön değerlendirme araştırmasında alınabilecek önlemlere de değinilirken; işyerinde işçilerin korunması, ekonomi ve istihdamın canlandırılması, işler ve gelirlerin desteklenmesi olmak üzere üç temel eksende acil, büyük ölçekli ve koordineli önlemlerin alınması için çağrı yaptı.

KOBİ’ler İçin Daha Zor

Değerlendirmeye göre krizin ekonomik ve işgücü piyasası şokuna dönüştüğü, büyüklüğü ne olursa olsun tüm işletmelerin, özellikle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu, havacılık, turizm ve konaklama endüstrilerinde sorunun daha büyük olduğu belirtilirken, belirli sektörlerde gelir, iflaslar ve iş kayıpları yaşanacağı kaydediliyor. Değerlendirmede, ticari faaliyetlerin sürdürülmesinin özellikle KOBİ’ler için daha da zor olduğuna dikkat çekiliyor. Rapora göre, virüsün işgücü piyasasına geniş kapsamlı etkileri olacak ve bu etki üç boyutta olacak. Birincisi, işsizlik. İkincisi, ücretlere ve sosyal hizmetlere erişim azalacak. Üçüncüsü, olumsuz işgücü piyasasına karşı daha savunmasız olan belirli gruplar üzerindeki yoğun etki.

Farklı Senaryolar

Virüsün, küresel işsizlik üzerine etkisi hakkında da farklı senaryolar ortaya konuyor. İLO tahminlerine göre, düşük senaryoya göre 5.3 milyon, yüksek senaryoya göre 24.7 milyon, orta senaryoya göre de 13 milyon işsizlik artışı yaşanacak. Bu konuda da 2008 yılındaki küresel mali kriz örnek gösteriliyor ve o krizin sonucunun 22 milyon işsiz olduğu belirtiliyor.

Rapora göre virüs nedeniyle ekonomik faaliyetteki düşüş ve kısıtlamalar imalat ve hizmet sektörlerini etkiliyor. En son verilere göre Çin’deki sanayi üretimi 2020’nin ilk iki ayında yüzde 13.5 azalırken; küresel ve bölgesel tedarik zincirleri bozuldu, hizmet sektörü, turizm, seyahat ve perakende sektörleri sıkıntıda. Dünya Ticaret ve Turizm Konseyi tarafından ilk değerlendirme 2020 yılında uluslararası gelişlerde yüzde 25’e varan bir düşüş öngörülüyor. Tüm bunlarda milyonlarca kişinin işinin risk altında olduğunu gösteriyor.

Karantinadan 30 Bin Kişi İşini Kaybetti

ILO’nun raporuna göre karantina ve ekonomik faaliyetteki düşüş nedeniyle işgücü arzı azalıyor. Sadece 10 Mart tarihine kadar 30 bin kişi enfeksiyon nedeniyle işini kaybetti. Bu da çalışanların gelir kaybına yol açtı. Toplam kaybın işgücü geliri açısından 860 ila 3.4 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Daha da zarar verici olan, düşük mal ve hizmet tüketimi. Bu noktada da işletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve ekonomilerin esnek olması gerekiyor. Rapora göre salgın nedeniyle çalışanlar da yoksullaşacak. Ekonomik faaliyetteki düşüş özellikle yoksulluk sınırına yakın ya da sınırın altında olan çalışanlar bu durumdan daha da çok etkilenecek.

En Çok Hangi Çalışanlar Etkilenecek?

. Yüksek işsizlik ve eksik istihdam oranları ile karşı karşıya olan gençler, düşen işgücü talebine karşı daha savunmasızlar.

. Yaşlı işçiler ekonomik açıdan daha çok sıkıntı yaşayacaklar.

. İşsizlik ve eksik istihdam oranları nedeniyle çalışma saatlerinde azalma olacak.

. Kadınlar daha fazla etkilenecek. Dünya genelinde çalışan kadınların yüzde 58.6’sı hizmet sektöründe çalışıyor. Hizmet sektörlerinin etkilenmesi kadın işgücünü de etkileyecek.

. Serbest meslek sahipleri, geçici çalışanlar diğer çalışanlara göre daha korumasızlar.

. Göçmen işçiler etkilenecek. Virüs nedeniyle göçmen işçilerin iş yerlerine erişimi kısıtlanacak.

Bu Üç Senaryoya Dikkat!

İLO’nun raporunda korona salgınının ekonomik büyüme (GSYİH) üzerindeki olası etkileri çerçevesinde düşük, orta, yüksek senaryolara göre işsizlik tahminleri şöyle:

1-GSYİH büyümesinin yaklaşık yüzde 2 oranında düştüğü düşük senaryoya göre küresel işsizlik 3.5 ila 7 milyon arasında bir belirsizlikle 5.3 milyon artacak.

2- GSYİH büyümesinin yüzde 4 azaldığı, orta senaryoya göre, küresel işsizlik 7.7 ila 18.3 arasında bir belirsizlikle 13 milyon artacak.

3- GSYİH büyümesini yüzde 8 azaldığı, en kötü senaryoya göre, küresel işsizlik 24.7 milyon artacak.