Koronavirüs krizini yöneten şirketin değeri artıyor

Aon’un yayınladığı “Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları” başlıklı raporunda kriz yönetiminde başarı faktörleri hazırlıklı olma, liderlik, iletişim, eylem ve değişim olarak sıralanıyor.  

Aon, küresel ekonomi üzerinde sarsıcı etkilere neden olan koronavirüs döneminde, yöneticilerin yeni riskler karşısında karar alma süreçlerini nasıl şekillendirdiğini incelediği, ‘Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları’ başlıklı bir rapor yayınladı. Karmaşık ve dalgalı bir iş ortamında şirketlerin geleceğini özgün bilgilere dayanan karar alma becerilerinin belirleyeceği görüşünün paylaşıldığı rapor, bağımsız araştırma şirketi Pentland Analytics’in 20 yıl boyunca 150’yi aşkın vaka çalışmasından elde ettiği verilere ve krizleri iyi yöneten şirketlerle kötü yönetenler arasındaki karşılaştırmalara dayanıyor.

Dün bilinen gerçeklerle bugün karar almanın mümkün olmadığını belirten, Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, “Karar alma eylemi bugün bilinenleri sürekli yenileyerek ve yarının bugün tarafından nasıl şekillendirildiğini anlayarak yapıldığında başarılı sonuçlar veriyor. Liderler bir yandan belirsizliklerle uğraşırken diğer yandan da kurumlarını geleceğe hazırlamak için planlarını doğru bilgilerle yapmalılar. Dirençlilik dediğimiz ve iş yaşamında önemi her geçen gün artan beceriyi de böyle tanımlayabiliriz. Raporumuzla, koronavirüsün kriz yaratan doğasını incelerken kısa ve uzun vadede anlamlı sonuçlar yaratacak karar alma planlarını masaya yatırdık” diye konuştu.

Hisse Değerleri Yüzde 20 Artıyor

Aon’un paylaştığı ‘Karmaşık ve Dalgalı Dönemlerde Karar Almak: COVID-19’u Yönetmenin Anahtarları’ raporuna göre kurumlar bir krizi başarıyla yönettiklerinde, krizi takip eden yıl içerisinde hisse değerleri yüzde 20’ye varan oranda artış gösterebiliyor. Krizi başarıyla yönetemeyen kurumların hisse değerleri ise yüzde 30’a varan oranda düşüş gösterebiliyor. Araştırmayı gerçekleştiren Pentland Analytics’in Kurucusu Dr. Deborah Pretty, “İtibarınızı etkileyen bir olaya anlık ve tepkisel yaklaşıldığında olayın anlatısının kontrolünü kaybetme riski oluşur ve hem marka itibarı hem de hisse değeri hasar görebilir. Yaşanan olaya karşı proaktif olunup olay derinlemesine değerlendirildiğinde ise piyasa ödüllendirici bile olabilir” diye konuştu.

Başarı Formülü; Liderlik, İletişim, Eylem

Araştırmada krizlerden başarıyla kurtulan ve kurtulamayan şirketleri birbirinden ayıran beş ayrı özellik ortaya konuluyor. Liderlik, iletişim ve eylem bu beş özellik arasında şirketlerin büyük bir krizi yönetmek için özellikle odaklanması gereken üç alan olarak gösteriliyor.

Özellik                                     Başarılı olanlar                        Başarılı olamayanlar

Hazırlıklı Olma
Kayıp önleme ve azaltmaya karşı sergilenen derin bağlılık
Risklere karşı hazırlıklı olmayı önceliklendirememek
Liderlik
CEO’nun güçlü ve görülür liderliği
Zayıf ya da delege edilmiş liderlik, sorumluluk almakta başarısız olmak
İletişim
Kesin bilgilere dayalı ve iyi koordine edilen iletişim
Saydam olmayan, bölünmüş ya da istikrarsız iletişim
Eylem
Küresel çapta hızlı tepki ve eylem
Eylem gecikmesi, yoksunluğu ya da sınırlılığı
Değişim
Gerçek pişmanlık: Anlamlı değişime bağlılık
Minimal, özgünlükten yoksun, isteksiz çekişme (şayet varsa)

Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay şu açıklamayı yapıyor: “Aon olarak, şirketlerin COVID-19 krizini başarıyla yönetebilmelerine ve karar alma süreçlerine destek olmak için bu beş alanın tümüne yönelik bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımın üç temel bileşeni bulunuyor: kurumsal dayanıklılığa odaklı bir karar alma mekanizması sunan ‘Siyah Kuğu’ Karar Alma Şablonu, koronavirüsün oluşturduğu şartlara göre uyarlanmış bir Kriz Yönetim Modeli ve iş sonuçlarına yönelik öncelikler. Bu yaklaşım sayesinde yöneticiler kriz dönemlerinde kurumlarını başarıya ulaştıracak dayanıklılığı ve organizasyonel becerileri geliştirebiliyorlar.”