Koronavirüs sigortaya da bulaştı

Sigorta pazarının ocak-mayıs rakamları açıklandı, koronavirüsün etkisi de ortaya çıktı. Pazarın tamamı yüzde 4 büyüdü. Hayat dışı sigortalar prim büyümesinde sıfır çekti, hayat sigortasında ise rekor büyüme geldi.

Koronavirüs salgınının sigortaya etkisi belli oldu. Yılın 5 ayında sigorta pazarı büyümüş gözükse de enflasyon ile mukayese değildi özellikle hayat dışı sigorta pazarında büyüme gerçekleşmedi ve sektör ilk defa sıfır büyüme sergiledi. Birçok sigorta branşında ise küçülme olurken, hayat sigortaları rekor büyüme gösterdi.

Yine de Büyüme Var

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün beklenen Ocak-Mayıs dönemi rakamlarını açıkladı ve koronavirüsün etkisi de ortaya çıktı. Sigorta şirketleri hayat dışı branşlarda 2020’nin 5 aylık döneminde toplam 27.3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde üretim yüzde 11,3 arttı. Ancak bu artış yıllık enflasyon ile mukayese edildiğinde büyüme, sigortacılıkta uzun yıllar sonra ilk defa sıfır oldu. Yani, sigorta pazarı bu yılın 5 ayında ne büyüdü ne küçüldü.

Sektörün genel büyümesine bakıldığında ise bu yılın Ocak-Mayıs döneminde toplam prim üretimi 33,1 milyar oldu. Geçen sene ile mukayese edildiğinde yüzde 15,9’luk büyüme oldu. Ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde sektör bu yılın ilk 5 ayında sadece yüzde 4 büyüyebildi ki, bu büyümede en büyük etken de hayat sigortaları oldu.

Oto Sigortaları Küçüldü

Branş bazında incelendiğinde ise öncelikle oto sigortalarının tamamında küçülme görülüyor. Kasko sigortalarında 2020’nin Ocak-Mayıs döneminde 3,7 milyar liralık prim üretildi, geçen senenin aynı dönemine oranla kasko pazarı küçüldü ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde küçülme yüzde 10.31 olarak gerçekleşti.

Trafik sigortasında ise şirketler 7,1 milyar prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine oranla trafik pazarını yüzde 1,76 büyüttü ancak reel olarak yüzde 8,64 küçülme yaşandı.

Sağlık Sigortası Yüzde 20,30 Büyüdü

Koronavirüsün bir etkisi de sağlık sigortalarında oldu ancak bu etki pozitif anlamda yaşandı. Sağlık sigortalarında bu yılın ilk 5 ayında 4,6 milyar liralık prim üretilirken, geçen seneye göre büyüme yüzde 20,30 oldu. Reel büyüme ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Olumlu bir gelişme de yangın ve doğal afet sigortaları branşında oldu. Bu branşta şirketler 4,1 milyar liralık prim üretti ve geçen senenin 5 aylık dönemine göre yüzde 20,05’lik büyüme ve yüzde 7,78’lik de reel büyüme yaşandı.

Hayat Sigortaları Rekor Kırdı

Hayat sigortaları ise koronavirüs sürecine damgasını vurdu dersek yanılmış olmayız. Bu yılın 5 aylık döneminde hayat sigortası satan şirketler 5,7 milyar lira prim üretti. Geçen senenin aynı döneminde üretim ise 3,9 milyar liraydı. Mukayese edildiğinde bu yıl hayat sigortaları nominal olarak yüzde 43,8, enflasyondan arındırılarak reel olarak da yüzde 29,1 büyüme sergiledi.

Açıklanan rakamlara bakıldığında koronavirüs sigorta pazarında dengeleri de değiştirdi. Geçen sene kasko sigortalarının pazardaki payı yüzde 15,29 iken, bu yılın 5 ayında bu pay yüzde 13,72’ye geriledi. Trafik sigortalarının sigorta pazarındaki payı geçen sene yüzde 28,73 iken, bu yılın 5 ayında yüzde 26,26’ya geriledi. Buna karşın sağlık sigortalarının payı geçen sene yüzde 15,86 iken, bu yılın 5 aylık döneminde yüzde 17,13’e çıktı. Hayat sigortalarının payı geçen sene yüzde 13,9 iken, bu yıl yüzde 17,3’e yükseldi.

Sigorta Pazarının Ocak-Mayıs Karşılaştırmalı Prim Üretim Tablosu
2020 Ocak-Mayıs 2019 Ocak-Mayıs
Branş Prim Üretim (TL) Prim Üretim (TL) Değişim Reel Değişim
KAZA 910.454.105 960.939.821 -5,25% -14,94%
HASTALIK-SAĞLIK 4.693.075.888 3.901.117.839 20,30% 8,00%
KARA ARAÇLARI 3.759.140.265 3.762.627.171 -0,09% -10,31%
Kasko 3.759.140.265 3.762.627.171 -0,09% -10,31%
RAYLI ARAÇLAR 15.272 13.280 15,00% 3,24%
HAVA ARAÇLARI 39.245.888 39.555.075 -0,78% -10,93%
SU ARAÇLARI 223.520.490 177.287.322 26,08% 13,19%
NAKLİYAT 504.305.317 448.632.422 12,41% 0,92%
YANGIN VE DOĞAL AFETLER 4.106.942.164 3.420.953.762 20,05% 7,78%
GENEL ZARARLAR 4.223.730.722 3.238.186.190 30,44% 17,10%
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK 7.497.543.680 7.337.609.373 2,18% -8,27%
Trafik-Yeşil Kart Dahil 7.193.234.561 7.068.731.527 1,76% -8,64%
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK 43.300.552 48.741.807 -11,16% -20,25%
SU ARAÇLARI SORUMLULUK 29.591.533 24.214.072 22,21% 9,71%
GENEL SORUMLULUK 843.647.649 759.959.309 11,01% -0,34%
KREDİ 217.095.396 161.342.551 34,56% 20,80%
KEFALET 26.076.971 24.438.867 6,70% -4,21%
FİNANSAL KAYIPLAR 183.126.777 212.326.287 -13,75% -22,57%
HUKUKSAL KORUMA 92.926.356 85.636.008 8,51% -2,58%
DESTEK 1.928 418 361,30% 314,13%
HAYAT DIŞI TOPLAM 27.393.740.954 24.603.581.574 11,3% 0,0%
HAYAT TOPLAM 5.710.879.520 3.971.747.985 43,8% 29,1%
GENEL TOPLAM 33.104.620.474 28.575.329.559 15,9% 4,0%