Maher Sigorta Grubu’nun özsermayesi 246.2 milyon TL

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın toplam özsermaye büyümesinin yüzde 160 olduğunu ve toplam 246.2 milyon liraya ulaşıldığını söyledi.

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Holding bünyesinde bulunan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketlerinin 2019 yılında özsermaye artışı bakımından önemli bir büyüme sağladığını belirterek, “2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 81,8 milyon TL, Corpus Sigorta’nın 12,9 milyon TL ve grubun toplamı ise 94,7 milyon liraydı. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick yüzde 157 oranında özsermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus yüzde 181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise yüzde 160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

Quick Sigorta’nın Özsermayesi 209.9 Milyon TL

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen 2019 yılında her iki sigorta şirketinin de yapılanma ve büyüme anlamında önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Uluçeçen, Quick Sigorta’nın bazı sigorta dallarında ve türlerinde liderliğe ulaştığını, Corpus Sigorta’nın ise yeniden yapılanma sürecini son derece hızlı bir şekilde tamamlayarak büyümeye başladığını belirterek, “Maher Yatırım Holding Sigortacılık Grubunun toplam özsermaye tutarı 2019 sonu itibariyle 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı. Grubun ilk sigorta sektörü yatırımı olan Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 209.9 milyon TL ve grubun ikinci yatırımı olan Corpus Sigorta’nın özsermaye tutarı ise 36.2 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.

Hedef, 750 Milyon TL Özsermaye

Levent Uluçeçen özsemaye büyümesinin şirketlerin sağlıklı bir büyüme ve yapılanma gerçekleştirdiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “2018 yılı finansal sonuçlarına göre Quick Sigorta’nın toplam özsermayesi 81.8 milyon TL, Corpus Sigorta’nın 12.9 milyon TL ve grubun toplamı ise 94.7 milyon TL idi. Şirketler özelinde incelendiğinde Quick yüzde 157 oranında özsermaye büyümesi gerçekleştirirken, Corpus yüzde 181 oranında özsermayesini büyüttü. Grubun toplam özsermaye büyümesi ise yüzde 160 olarak oluştu ve toplam rakam 246.2 milyon TL seviyesine ulaştı” dedi.

Grubun yüzde 160 gibi yüksek bir özsermaye büyümesi gerçekleştirdiğini belirten Levent Uluçeçen, “Tüm zorlu şartlara rağmen 2020 yılında da özkaynağımızı 2019 yılına göre çok daha yüksek oranda büyütme yönünde çalışmalarımız sürecek. Söz konusu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Maher Yatırım Holding’in 2020 hedefi ise sigorta grubunun özsermayesini toplamda 246.2 TL seviyesinden, 750 milyon TL seviyesine ulaştırmaktır” dedi.