Merkez Bankası: Salgına rağmen bireyler BES’te kaldı

Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu’nda, koronavirüs salgının yayılım hızının artmasıyla iktisadi faaliyetin yavaşlamasına rağmen bireylerin sistemde kalmaya devam edip, BES’teki tasarruflarını koruduklarını belirtti.

Merkez Bankası, Mayıs 2020 Finansal İstikrar Raporu’nun yayımladı. Raporda, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) de detaylı yer verildi.

Rapora göre, yurtiçi tasarrufların artırılması amacıyla 2013 yılından bu yana BES’te sağlanan devlet katkısının destekleyici etkisi ile hane halkının BES kapsamında değerlendirdiği tasarrufların artmaya devam ettiği belirtilerek, salgının yayılım hızının artmasıyla iktisadi faaliyetin yavaşladığı Mart ayı itibarıyla katılımcı sayısı veya fon tutarında olağandışı bir gelişme yaşanmamasının bireylerin söz konusu dönemde sistemde kalmaya devam edip, BES’teki tasarruflarını koruduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Otomatik Katılımın Sisteme Etkisi

Raporda, şu görüşlere yer verildi: “Sistemdeki kişi sayısı 2017 yılı sonundan bu yana 7 milyona yakın bir seviyede yatay seyretmektedir. Sisteme katılanlar ile emekli olup BES’ten ayrılanların sayılarındaki dengelenme bu gelişmede etkili olmuştur. Ayrıca, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) devreye girmesiyle yeni bireylerin emeklilik tasarruf sistemine dâhil olmasının sistemde biriken toplam fon tutarında katılımcı çıkışlarının etkisini dengeleyici bir rol oynadığı değerlendirilmektedir. 17 Nisan 2020 itibarıyla BES’teki fon tutarı son bir yılda yüzde 34 artarak 109,7 milyar TL’ye yükselmiştir. 2017 yılında bireysel tasarrufları artırmaya yönelik olarak uygulanmaya başlanan OKS ile sisteme dâhil olan kişi sayısı 5,5 milyona yaklaşırken, bu kapsamda oluşan fon tutarı istikrarlı artışını sürdürerek 9 milyar TL’yi geçmiştir.”

Hane Halkının Tercihi Altın Tasarrufu

Hane halkının finansal varlıklarına değinilen Raporda, 2020 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık yüzde 30’a yakın bir büyüme sergilediği belirtildi. Büyümeye en büyük katkının 11 puan ile TL tasarruf mevduatından oluştuğuna dikkat çekilen Finansal İstikrar Raporu’nda, şu görüşlere yer verildi:
“2019 yılı Haziran ayından itibaren belirgin şekilde durağanlaşan mevduat dolarizasyonunun etkisiyle yabancı para tasarruf mevduatının TL karşılığındaki büyüme daha sınırlı kalarak yüzde 18 ile varlıklardaki toplam büyümenin altında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, hane halkı varlıklarındaki büyümeye TL tasarruf mevduatından sonra en büyük katkı 6,6 puan ile TL’deki değer kaybı kaynaklı olarak bu kalemden gelmiştir. Koronavirüs salgınının finansal piyasalarda yol açtığı oynaklık ve belirsizlikler uluslararası piyasalarda altın talebini artırmıştır. Türkiye’de de mudilerin küresel eğilimlerle uyumlu artan altın tasarrufu tercihleri, uluslararası altın fiyatlarındaki hızlı artışla birlikte, bu kalemdeki yıllık büyümenin yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşmesini sağlamış; hane halkının finansal varlık büyümesine bu kalemden fiyat etkisi dâhil 4,3 puanlık katkı gelmiştir.”