Salgında kontrollü açılan iş yerleri hangi önlemleri almak zorunda?

11 Mayıs’ta işyerlerinin büyük bir çoğunluğu açılıyor, milyonlarca çalışan kontrollü işbaşı yapacak. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerine yönelik önlemler alındı. Peki, kontrollü bu dönemde işyerleri neler yapacak, çalışanlar nasıl davranacak, koronavirüse karşı hangi önlemler alınacak.

Hürriyet Yazarı Noyan Doğan yazdı

11 Mayıs’ta gerekli önlemlere uyulması şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler faaliyete geçecek. Yine kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri aynı tarihte hizmet vermeye başlayacak. Otomotiv fabrikalarının büyük kısmı faaliyete geçerken, 11 Mayıs itibariyle fabrikalar üretime başlayacak. Milyonlarca çalışan, 11 Mayıs’ta, bugün, işbaşı yapacak. Bu aşamada akla ilk gelen sorular; çalışanlar virüse karşı nasıl korunacak, işverenler hangi önlemleri almak zorunda ki, salgında ikinci dalga yaşanmasın.

Hangi Önlemleri Almak Zorundalar?

Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerlerine yönelik bazı önlemler aldı ve bunları da açıkladı. Bunlar; servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması, servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, araçların taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları.

Ayrıca iş yerine giriş ve çıkışlarda kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi, çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi de alınması istenen tedbirler arasında. Çalışma ortamlarında ise sosyal mesafe kuralı gözetilecek. Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılacak, çalışma ortamları uygun ve yeterli düzeyde havalandırılacak. İş yerlerinde bilgisayar klavyeleri, ortak telefon, gibi kullanılan tüm araçlar sık aralıklarla dezenfekte edilecek.

Çalışma Ortamlarında Alınacak Tedbirler

Alınacak bir diğer tedbirler ise; çalışma ortamlarında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının yerleştirilmesi, tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, iş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak, sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanması, yemekler ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması, yemekhane ve dinlenme alanlarının sık aralıklarla dezenfekte edilmesi.

İş Yerleri Önlem almazsa Virüs Tekrar Yayılır

Uluslararası Çalışma Örgütü de (ILO) bir rapor hazırladı. İLO’ya göre, tüm işverenler, çalışanların kovid-19’a maruz kalma riskini asgariye indirmek için, risk değerlendirmesi yapmalı ve işyerlerinin sıkı iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini karşılamasını çalışanlar işe dönmeden önce sağlamalı. Bu tür kontroller yapılmazsa ülkeler, virüsün tekrar yayılması riskiyle karşı karşıya geleceğine dikkat çeken İLO, işyerinde gerekli önlemlerin uygulanmasının, işyerlerinde ikinci bir salgın dalgası riskini asgariye indireceğini kaydediyor. ILO’nun bu konuda tavsiyeleri de var:

 • İşe dönüş sonrası işteki tüm faaliyetler bakımından tehlike haritası çıkarılmalı, bulaşma riski değerlendirilmeli.
 • Çalışanlar, müşteriler ve ziyaretçiler arasında fiziksel etkileşim azaltılmalı ve sosyal mesafe korunmalı.
 • İşyerinde havalandırma sistemi iyileştirilmeli.
 • Yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli, işyerlerinin temiz ve hijyenik olması sağlanmalı, el yıkama ve sterilizasyon için yeterli imkanlar sağlanmalı.
 • Gerektiğinde çalışanlara ücretsiz kişisel koruyucu donanım sağlanmalı.
 • Kuşkulu vakaları izole etmek ve her teması takip etmek için düzenlemeler yapılmalı.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hakkında eğitim verilmeli, bilgilendirme yapılmalı.

Çalışanlara Düşen Görevler Neler?

 • İşyerinin salgına karşı aldığı önlemlere uyulması gerekiyor.
 • Düzenli olarak el yıkanmalı, el ve yüzey temizleyicileri kullanılmalı.
 • Sosyal mesafeye dikkat edilmeli.
 • İşyerinin salgın konusunda eksik önlemler almışsa hemen işyeri sahibi uyarılmalı. İşyeri sahibi uyarıları dinlemiyorsa yetkili kurumlar aranmalı.
 • İşyerine geliş-gidişlerde hijyen kurallarına uyulmalı.

İşverenlere Düşen Görevler Neler?

 • Çalışanlar salgın konusunda eğitilmeli.
 • İş yerinde sosyal mesafeye dikkat edilerek çalışma sistemi kurulmalı.
 • Gerekli hijyen ortamı sağlanmalı, güvenlik önlemleri alınmalı.
 • Acil yönetim ekibi oluşturulmalı.
 • Hasta olan çalışanların iş yerine gelmemesini sağlayacak tedbirler alınmalı.
 • Çalışanların iş nedeniyle geçici seyahat ile dolaşımına izin verilmemeli.
 • İş yerinde çalışanın rahatsızlanması halinde karantina uygulamasına geçecek düzenleme kurulmalı.
 • Çalışanlara maske, eldiven gibi virüse karşı korunmayı sağlayacak kıyafet ve önleyicilerin temini sağlanmalı.
 • Hijyen kurallarına uymayan çalışanların çalışmasına engel olunmalı.
 • İşe başlandıktan sonra bir süre iş hekiminin önerileri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmalı ve takibi sağlanmalı.