Online alıyoruz ama korkuyoruz

Siber güvenlik kuruluşu ESET, dünya genelinde gerçekleştirdiği Finansal Teknoloji araştırmasının “Online Alışveriş ve Bankacılık” bölümü ile ilgili sonuçlarını açıkladı. Buna göre, online alışveriş yapan tüketicilerden yalnızca yüzde 29’u kendini güvenli hissediyor. Tüketicilerin yüzde 61’i kovid-19 pandemisi öncesine kıyasla çok daha fazla online alışveriş yapıyor.

Siber güvenlik şirketi ESET, FinTech Araştırmasının tüketici alanındaki Online Alışveriş ve Bankacılık bölümü ile ilgili İngiltere, Amerika, Avustralya, Japonya ve Brezilya’da 10 binden fazla kişinin katıldığı bir anket düzenledi. Araştırmaya katılanlardan, online alışveriş ve bankacılık ile ilgili görüş ve deneyimlerinin paylaşılması  istendi. Alınan cevaplar, pandemi döneminde e-ticaret ilgili durumu gözler önüne seriyor.

Gençler Daha Çok Online Alışveriş Yapıyor

Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yalnızca üçte biri  online alışveriş yaparken kendini oldukça güvende hissediyor. Dünya genelinde tüketicilerin yüzde 61‘i pandemi öncesine kıyasla daha fazla online alışveriş yaptığını belirtirken, bu oran 25-34 yaş arasındaki grupta yüzde 70’e çıkıyor. Ayrıca araştırma online alışverişin pandemi sona erdikten sonra bile popülerliğini korumaya devam edeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 40’ının pandemi sonrasında şu ankinden daha fazla online alışveriş yapması bekleniyor.

Tüketici Kendini Güvende Hissetmiyor                                  

Tüketiciler online alışveriş yaparken güvenlik konusunda tereddüt yaşıyor. Tüketicilerin yalnızca yüzde 29’u online alışverişte “oldukça güvenli” hissediyor, yüzde 16’sı ise “fazla güvenli hissetmediğini” veya “hiç güvenli hissetmediğini” belirtiyor. Ancak dünya genelinde tüketicilerin yüzde 69’u düzenli olarak kullandıkları online mağazalardan birini taklit eden, kimlik avına yönelik bir e-postayı fark edebileceğini düşünüyor. Bu durum, kimlik avına yönelik e-postalarla ilgili bilgilerin medyada sık sık yer almasının neticesinde konuyla ilgili genel farkındalığın arttığını gösteriyor.

Araştırma verilerine göre e-ticaretin pandemi sonrasında inanılmaz bir şekilde artacağı göz önünde bulunduruluyor. Sonuçlar online alışveriş yaparken karşılaşılan tehditlere karşı tüketicileri korumak ve onlara  güven aşılamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor.

İnternet Bankacılığını Benimsedik

İnternet bankacılığında daha büyük bir güven söz konusu. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 83‘ü banka hesaplarını online yönettiklerini belirtirken, bunlardan yüzde 24’ü bunu mobil bir uygulama üzerinden gerçekleştiriyor. Katılımcılardan yüzde 39‘u online bankacılık konusunda kendisini oldukça güvenli hissediyor. Bu durum dünya genelinde bankaların güvenlik ve müşteri güveni konusunda perakendecilerin önünde olduğunu gösteriyor.