Pandemi, doktor sigortasına dahil edildi

Yeni yayımlanan tebliğ ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alındı.

Editör: Aytaç NALLAR

Koronavirüs salgını, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alındı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında değişiklik yapıldı. Tebliğde, “Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamında değerlendirilir” denildi. Üçüncü risk grubunda teminat tutarı 600 bin lira.

Tüm Doktorları Kapsıyor

Yine bugün yayımlanan Tebliğle tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının genel şartlarında da değişiklik yapılarak; “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir” denildi. Değişiklikler 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Doktor Sorumluluk Sigortası Nedir?

Peki, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası nedir ve değişiklikler ne anlama geliyor?

2010 yılında uygulamaya giren yasa ile tüm hekimlere, mesleki faaliyetleri sırasında, hastalarına verecekleri zararlara karşı ‘Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası’, halk arasında bilinen adıyla da ‘doktor sorumluluk sigortası’ yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu tarihten bu yana da ister kamu ister özel hastane isterse de serbest çalışsın tüm doktorlar ile diş hekimleri; hastanın vefatı ya da sakat kalması sonucu kendilerinden talep edilecek maddi-manevi tazminat taleplerine karşı sigortalanıyor. Sigorta zorunlu olduğundan, hem primler hem de teminatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Sigorta kapsamında doktorlar, uzmanlık alanlarına göre 4 farklı risk grubuna ayrılıyor. Buna göre de doktorların ödeyecekleri primler yıllık 150 lira ile 750 lira arasında değişirken; doktorların, hastalarına verecekleri zararlar karşısında sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatlar da vaka başına 200 bin lira ile 800 bin lira arasında değişiyor.

Doktor Sorumluluk Sigortasının Teminat Tutarları

Risk Grubu Azami Teminat Tutarı (TL)
I.  Grup 200.000
II. Grup 400.000
III. Grup 600.000
IV. Grup 800.000

 

Doktor Sorumluluk Sigortasında Doktorların Ödeyecekleri Prim Tutarları  

Risk Grubu Prim Miktarı (TL)
I. Grup 150
II. Grup 300
III. Grup 500
IV. Grup 750

 

Doktorların Risk Grupları Tablosu

 

A-

 

  RİSK GRUBU
Kod   1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
0 Pratisyen Tabip    X    

 

B-

 

  RİSK GRUBU
Kod Uzmanlık Dalları 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1 Acil Tıp (İlk ve acil yardım)       x
2 Adli Tıp x      
3 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi     x  
4 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi       x
5 Aile Hekimliği   x    
6 Algoloji     x  
7 Anatomi x      
8 Anesteziyoloji ve Reanimasyon       x
9 Askeri Psikiyatri   x    
10 Askeri Sağlık Hizmetleri
(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
x      
11 Beyin ve Sinir Cerrahisi
(Nöroşirurji)
      x
12 Cerrahi Onkoloji
(Onkolojik cerrahi)
      x
13 Çevre Sağlığı x      
14 Çocuk Acil       x
15 Çocuk Cerrahisi     x  
16 Çocuk Endokrinolojisi
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
17 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları     x  
18 Çocuk Gastroenterolojisi
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
    x  
19 Çocuk Genetik Hastalıkları   x    
20 Çocuk Göğüs Hastalıkları     x  
21 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
    x  
22 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
(Çocukİmmünolojisi) (Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)
  x    
23 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi       x
24 Çocuk Kardiyolojisi     x  
25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
  x    
26 Çocuk Nefrolojisi     x  
27 Çocuk Nörolojisi     x  
28 Çocuk Radyolojisi   x    
29 Çocuk Romatolojisi   x    
30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     x  
31 Çocuk Ürolojisi     x  
32 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Çocuk Psikiyatrisi) (Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)
    x  
33 Çocuk Yoğun Bakımı       x
34 Deri ve Zührevi Hastalıkları
(Dermatoloji)
  x    
35 El Cerrahisi       x
36 Endodonti     x  
37 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   x    
38 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
    x  
39 Epidemiyoloji x      
40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
  x    
41 Fizyoloji x      
42 Gastroenteroloji     x  
43 Gastroenteroloji Cerrahisi       x
44 Genel Cerrahi (Genel şirürji)       x
45 Geriatri
(Geriyatri)
  x    
46 Göğüs Cerrahisi (Göğüs kalp ve damar şirürjisi)       x
47 Göğüs Hastalıkları (Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)     x  
48 Göz Hastalıkları     x  
49 Halk Sağlığı x      
50 Harp Cerrahisi     x  
51 Hava ve Uzay Hekimliği (Hava hekimliği)   x    
52 Hematoloji     x  
53 Histoloji ve Embriyoloji
(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
x      
54 İç Hastalıkları     x  
55 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
(İmmünoloji)  (Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları) (Allerjik hastalıklar)
  x    
56 İş ve Meslek Hastalıkları
(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
  x    
57 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi       x
58 Kadın Hastalıkları ve Doğum       x
59 Kalp ve Damar Cerrahisi
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
      x
60 Kardiyoloji     x  
61 Klinik Nörofizyoloji   x    
62 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları     x  
63 Nefroloji     x  
64 Neonatoloji       x
65 Nöroloji     x  
66 Nükleer Tıp   x    
67 Ortodonti     x  
68 Ortopedi ve Travmatoloji       x
69 Çocuk Diş Hekimliği   x    
70 Periferik Damar Cerrahisi       x
71 Perinatoloji       x
72 Periodontoloji   x    
73 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi       x
74 Protetik Diş Tedavisi     x  
75 Radyasyon Onkolojisi   x    
76 Radyoloji
(Radyodiyagnostik)
    x  
77 Romatoloji
(Rumatoloji)
  x    
78 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
(Psikiyatri)
    x  
79 Sitopatoloji (Sitoloji) x      
80 Spor Hekimliği   x    
81 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
  x    
82 Temel İmmünoloji (İmmünoloji) x      
83 Tıbbi Biyokimya (Biyokimya ve klinik biyokimya) x      
84 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
(Hidroklimatoloji)
x      
85 Tıbbi Farmakoloji x      
86 Tıbbi Genetik   x    
87 Tıbbi Mikoloji (Mikoloji) x      
88 Tıbbi Mikrobiyoloji
(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
x      
89 Tıbbi Onkoloji     x  
90 Tıbbi Parazitoloji (Parazitoloji) x      
91 Tıbbi Patoloji (Patoloji) x      
92 Tıbbi Viroloji (Viroloji) x      
93 Üroloji     x  
94 Yoğun Bakım       x
95 Diş Tabibi    x    
96 Restoratif Diş Tedavisi     x  
97 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi   x    
98 Gelişimsel Pediatri   x