Salgın döneminde KOBİ’ler siber saldırılara açık

Aksigorta tarafından KOBİ’ler özelinde gerçekleştirilen araştırma, işletmelerin yüzde 44’ünün evden çalışma düzenine geçtiğini ancak bunların yüzde 79’unun hiçbir siber güvenlik önlemi almadığını, geri kalanların da aldığı önlemlerin anti-virüs programları gibi basit güvenlik önlemlerinden öteye geçemediğini gösteriyor. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “Siber Koruma Sigortası ile kurumlar siber risklere karşı koruma sağlayabilir” diyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi alan koronavirüs salgını kapsamında değişen iş yaşamı ve beraberinde gelişen uzaktan çalışma modeli, sadece bireyler için değil kurumlar için de büyük bir risk teşkil ediyor. Salgın nedeniyle çalışanların evlerinden işlerini yürüttüğü yeni dönemde, korunmasız kalan şirket ağları önlem alınmaması halinde çok büyük siber risklere davetiye çıkarabilir. Aksigorta’nın, 25 Mart-01 Nisan tarihleri arasında KOBİ’ler özelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, evden çalışma düzenine geçen işletmelerin, ağırlıklı olarak bu dönemde aldığı önlemlerin çalışanların bilgisayarına virüs programları yüklemek ve şirket için firewall kullanımı başlatmaktan öteye geçmediğini ortaya koydu.

KOBİ’lerde, ‘Kurumsal Veri Güvenliği’ Endişesi

Aksigorta’nın Yöntem Araştırma firması ile birlikte gerçekleştirdiği, 12 ilde, hizmet ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 304 mikro KOBİ’yi kapsayan araştırmasına göre; Kobilerin yüzde 56’sı halen ‘işyerinde faaliyetlerine devam ederken, yüzde 44’ü evden çalışıyor. Tüm mikro KOBİ’lerin yüzde 23’ü ise ‘kurumsal veri güvenliği’ konusunda endişe taşıyor.

Araştırmaya göre koronavirüs salgını döneminde mikro KOBİ’lerin yüzde 21’i siber güvenlik konusunda önlem alırken, söz konusu önlemin ‘çalışan bilgisayarlarına virüs programı’ yükleme olduğu dikkat çekiyor. Siber güvenlik algısı çerçevesinde, tüm mikro KOBİ’lerin yüzde 34’ü ‘kurumsal veri güvenliği’ni iyi bir çalışma ile ‘öngörülebilir’ ve ‘engellenebilir’ olarak algılıyor. Yine araştırmaya göre; tüm işletmeler nezdinde ‘evden çalışma’ ile ilgili olarak siber riskler konusunda çalışan bilgilendirmesinin yüzde 35 düzeyinde yapıldığı görülürken, halen ‘evden çalışan’ yüzde 44’lük grup içinde bu oranın yüzde 52’ye kadar çıktığı dikkat çekiyor.

Maddi Zarar ve İtibar Kaybı Yaratır

Bu dönemde şirket verilerine bilgisayar ve telefonlardan uzaktan erişim sağlamasının şirketler için büyük bir risk taşıdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, bu dönemde kurum cihazlarından veri sızıntıları sonucu oluşabilecek maddi zarar ve itibar kayıplarına karşı korunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yaptıkları araştırmaya göre, mikro KOBİ’lerin büyük bir risk altında olduğunu belirten Altıngöz, “Tüm mikro KOBİ’lerin yüzde 23’ü kurumsal veri güvenliği konusunda endişe taşıyor. Mikro KOBİ’lerin yüzde 21’i siber güvenlik konusunda önlem alırken, alınan bu önlemler çalışan bilgisayarlarına virüs programı yüklemenin ötesine geçmediğini ortaya koyuyor” dedi.

Siber Koruma Sigortası Yaptırılmalı

Bu dönemde şirket verilerini güvenle korumak için pek çok tedbirin alınabileceğini ifade eden Altıngöz; “KOBİ’ler yazılımlarını güncelleştirmeli ve güncel tutmalı. Kurum içinde güvenlik ve gizlilik politikaları oluşturulmalı, şirket dosyalarına erişim konusunda kurallar belirlenmeli ve her çalışanın her dosyaya ulaşması engellenmeli. Şirket verilerine uzaktan erişimde mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Siber Koruma Sigortası ile kurumların siber risklere karşı büyük bir koruma sağlayabileceğine de dikkat çeken Altıngöz, bu ürünün geniş teminat yapısı ile farklı senaryolara göre kurumları koruduğu ve olası siber risk ve bu risklerin oluşturacağı zararların önüne geçebileceğine dikkat çekti.