Salgın nedeniyle 6 gençten 1’i işini kaybetti

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre koronavirüs nedeniyle dünya çapında 6 gençten biri işini kaybetti. Salgının neden olduğu ekonomik kriz, başta genç kadınlar olmak üzere tüm gençleri diğer gruplardan daha fazla etkiliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, koronavirüs salgını başladığından bu yana 6 gençten biri işini kaybetti. İşi devam edenlerin çalışma süreleri de yüzde 23 azaldı.

ILO’nun ‘Kovid-19 ve Çalışma Yaşamı’ raporuna göre, küresel salgın gençleri orantısız biçimde etkiliyor. Şubat ayından bu yana genç işsizliğindeki hızlı artış, genç kadınları genç erkeklerden daha çok etkiliyor.

üresel salgın, gençlere üçlü darbe indiriyor. Yalnız işlerini yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrenim ve eğitimlerini aksatıyor, işgücü piyasasına girmeye veya bir işten diğerine geçmeye çalışanların önüne büyük engeller dikiyor.

Genç İşsizlik Oranı Zaten Yüksekti

2019 yılında yüzde 13,6 olan genç işsizlik oranı zaten yüksekti. Dünyada “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede” kategorisinde olan 267 milyon genç vardı. İstihdam edilen 15-24 yaş grubundaki insanlar çoğunlukla düşük ücretli işlerde, kayıt dışı çalışıyorlardı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, bu konuda, kovid-19 ekonomik krizinin başta genç kadınlar olmak üzere tüm gençleri diğer gruplardan daha fazla etkilediğini söylüyor. Direktöre göre durumu düzeltmek için derhal önemli önlemler alınmazsa virüsün açtığı yaralar uzun yıllar devam edecek.

Çalışma Saatleri de Düşüyor

Rapora göre, test ve takibin güçlü olduğu ülkelerde, çalışma saatlerinde ortalama düşüş, neredeyse yüzde 50 oranında daha az. Bunun üç nedeni var. Test ve takip, sıkı kısıtlama önlemlerine duyulan ihtiyacı azaltıyor, halkın güvenini artırıyor ve dolayısıyla tüketimi teşvik ediyor, istihdamı destekliyor ve işyerinde faaliyetlerin aksamasını asgariye indiriyor. Bunlara ek olarak, test ve takip, geçici de olsa yeni işler yaratabiliyor. Bu işler gençleri ve diğer öncelikli grupları hedefleyebilir.

328 Milyon Genç Kayıt Dışı Çalışıyor

Rapora göre, dünyada 178 milyon genç işçi bulunuyor. 10 gençten 4’ü dünya çapında istihdam ediliyor. Dünyadaki gençlerin yüzde 77’si -328 milyon- kayıt dışı işlerde çalışıyorlar. Yetişkin işçilerin yaklaşık yüzde 60’ı 25 yaş ve üste. Gençlerin kayıt dışılık oranları Avrupa ve Orta Asya’da yüzde 32,9’dan Afrika’da yüzde 93,4’e çıktı.