SEDDK’dan çarpıcı trafik sigortası açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasına yönelik düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması üzerine açıklama yaptı. SEDDK, açıklamasında, trafik sigortasında tazminatların daha öngörülebilir bir hale kavuştuğunu belirterek, düzenlemeyle birlikte yeni dönemde trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödeneceğini vurgulandı.

SEDDK, açıklamasında, TBMM Adalet Komisyonuna sevk edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92’nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğine dikkat çekerek, “Söz konusu değişiklik ile zorunlu trafik sigortası kapsamında değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ilişkin kanuni çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatlar daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilecek” dedi.

Tazminatlar Öngörülebilir Hale Geldi

Düzenlemenin esas amacının herhangi bir hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak, hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması olduğuna değinilen açıklamada, böylece gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğuna dikkat çekildi.

SEDDK açıklamasında, düzenlemeyle yeni dönemde tazminatların ödenmesinde uygulama birliği sağlanarak, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacağını ifade ederek, şu görüşlere yer verildi:

Trafik Sigortası Fiyatlarında İstikrar Sağlanacak

“Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken Sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler. Ayrıca trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır.”

Tazminatlar En Kısa Sürede Düzenlenecek

SEDDK, kanunun kendisine verdiği yetki ile en kısa süre içinde değer kaybı tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı (vefat tazminatı) ve sakatlık tazminatı hesaplamaları için esas alınacak aktüeryal ve teknik yöntemler ile bunlara ilişkin esasların düzenleneceğine de yer verdiği açıklamada, bu şekilde, sigorta hukukuna ve sigortacılık tekniğine en uygun yöntemlerin belirlendiği bir tazminat ödeme mekanizmasının sağlanacağını kaydetti.

Primler Vatandaşlar Tarafından Ödenebilir Seviyede Olacak

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dair usul ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve dolayısıyla finansal durumlarının öngörülebilir olmasını da sağlayacağından düzenleme ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını temin etmeye devam edeceğini de açıklayarak, “Bu sayede hem kanunen yapılması zorunlu olunan trafik sigortalarında primlerin vatandaşlar tarafından ödenebilir seviyede olmasının hem de sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olması sağlandığı” denildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin