Nart: Sigorta sektörü, özel hastanelerin sürdürülebilirliğini sağlıyor

Nart Risk Managament Forum 2020’de konuşan Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, sigorta şirketlerinin, özel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve yönetilebilir kılmasını sağlayan önemli ve göz ardı edilmeyecek bir iş ortağı olduğunu söyledi.

Sağlık sektörünün GSYİH içindeki payının yüzde 4,5 olduğunu hatırlatan Nart, şu açıklamaları yaptı:

“Bu rakam OECD ortalaması olan yüzde 8.9’un bir hayli altında. Diğer taraftan sigorta sektörüne göz attığımızda 2 bin 800’ü özel sağlık, 1,5 milyonu tamamlayıcı sağlık sigortası, geri kalanı da seyahat sağlık olmak üzere toplamda 6 milyona yaklaşan müşterisi ile sağlık hizmet sunucularının önemli bir partneri. Aynı zamanda özel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve yönetilebilir kılmasını sağlayan önemli ve göz ardı edilmeyecek bir iş ortağı.”

Levent Nart, koronavirüs sonrası ortaya çıkan yeni düzen hakkında da şunları söyledi: “Bilinçli, talepkar online tüketici profili, mobil sağlık uygulamaları, tıp cihazlarındaki teknolojik değişim, evde bakım, giyilebilir teknolojiler, kamu özel iş ortaklıklarındaki outsourcing hizmetlerinin beraberinde getirdiği  koordinasyon riskleri ve sağlık turizminin yarattığı sınırlar ötesi sorumluluklar ve değişen yeni normalde risklerin yönetiminin gözden geçirilmesini ve doğru yapılmasını zorunlu kılıyor.”