Sigorta pazarı 9 ayda yüzde 22,4 büyüdü

Sigorta şirketleri 2020’nin ocak-eylül döneminde toplam 59.2 milyar lira prim üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre prim üretiminde yüzde 22,4 büyüme gerçekleştirdiler. Aynı dönemdeki enflasyon ile mukayese edildiğinde sigorta pazarındaki reel büyüme yüzde 9,6 oldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının 9 aylık verilerini yayımladı. Bu yılın 9 aylık döneminde hayat dışı sigorta branşlarında 48 milyar lira prim üretildi ve geçen yılın aynı dönemine göre hayat dışı branşlardaki büyüme yüzde 17 oldu. Hayat dışı branşlarda reel büyüme ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Hayat sigortalarında ise 11.2 milyar liralık prim üretilerek, geçen seneye göre yüzde 55,4 büyüme gerçekleşirken, hayat sigortalarında nominal büyüme ise yüzde 36,4 oldu.

En Çok Hangi Branşlar Büyüde?

Ocak-eylül döneminde en çok büyüyen branşlar ise yangın ve doğal afetler, sağlık, nakliyat, genel zararlar, genel sorumluluk, kredi ve kefalet sigortaları oldu. Sağlık branşında büyüme yüzde 21.76, reel büyüme ise yüzde 8.96 olurken; yağın ve doğal afet sigortalarında büyüme yüzde 26.12,  reel büyüme ise yüzde 12.86 oldu.

Nakliyat sigortalarında ise büyüme yüzde 20.85, reel büyüme yüzde 8.14 olurken; genel zararlar branşında büyüme yüzde 27.11, reel büyüme ise yüzde 13.75 olarak gerçekleşti. Kredi sigortaları ise yüzde 33.07, kefalet sigortaları da yüzde 29.32 büyüdü.

Kasko ve Trafik Reel Bazda Küçüldü

Sigorta pazarının lokomotif ürünleri olan kasko ve trafik sigortalarında ise reel küçülme yaşandı. Trafik sigortasında 9 ayda 14.1 milyar liralık prim üretilerek, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9.90’lık büyüme yaşandı, ancak enflasyonla mukayese edildiğinde prim üretiminde reel olarak yüzde 1.66 küçülme oldu.

Kasko sigortasında ise 7.2 milyar liralık prim üretilerek, geçen seneye göre yüzde 10.92 büyüme sergilenirken, reel bazda yüzde 0.74 küçülme gerçekleşti.

2020-09 2019-09
Branş Adı Toplam Üretim (TL) Toplam Üretim (TL) Değişim (%) Reel Değişim (%)
Kaza 1.636.098.198 1.663.856.050 -1,67 -12,01
Hastalık-Sağlık 7.250.960.252 5.955.127.977 21,76 8,96
Kara Araçları 7.260.831.656 6.546.147.806 10,92 -0,74
Kasko 7.260.831.656 6.546.147.806 10,92 -0,74
Raylı Araçlar 15.272 13.280 15 2,91
Hava Araçları 78.421.866 100.437.612 -21,92 -30,13
Su Araçları 452.697.619 316.846.169 42,88 27,85
Nakliyat 851.480.529 704.595.359 20,85 8,14
Yangın Ve Doğal Afetler 7.284.760.263 5.776.141.040 26,12 12,86
Genel Zararlar 5.882.547.434 4.490.582.380 31 17,22
Kara Araçları Sorumluluk 14.732.821.948 13.327.970.165 10,54 -1,08
Trafik-Yeşil Kart Dahil 14.113.628.416 12.842.408.667 9,9 -1,66
Hava Araçları Sorumluluk 56.220.315 92.250.164 -39,06 -45,46
Su Araçları Sorumluluk 44.778.883 36.616.382 22,29 9,43
Genel Sorumluluk 1.557.791.210 1.225.527.912 27,11 13,75
Kredi 321.224.063 241.400.675 33,07 19,08
Kefalet 66.992.209 51.804.836 29,32 15,72
Finansal Kayıplar 373.013.507 345.663.514 7,91 -3,43
Hukuksal Koruma 157.435.198 142.732.529 10,3 -1,3
Destek 1.928 154.552 -98,75 -98,88
Hayatdışı Toplam 48.008.092.349  41.017.868.401  17 4,7
Hayat Toplam 11.248.357.394  7.378.778.154  52,4 36,4
Genel Toplam 59.256.449.743  48.396.646.555  22,4 9,6