Sigortacılığı 6 güç şekillendirecek

McKinsey&Company, sigorta araştırmasında göre, önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirecek 6 güçten bahsediliyor. Dikkat çeken nokta ise, sigortacılıkta dijital pazarlamanın kaçınılmaz hale geleceği.

Editör: Aytaç NALLAR

Amerikalı uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey&Company, 2020 sigorta sektörü üzerine bir rapor hazırlayarak yayımladı. Raporda, özellikle önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirecek 6 güce dikkat çekiliyor.

Raporun girişinde, sigorta endüstrisinin, yıllık gelirinin 5 trilyon dolardan fazla olduğu en büyük küresel endüstrilerden biri olduğuna değiniliyor. Sigortacılığın, finansal koruma ve risk azaltma sunarak, günümüz ekonomilerinde kritik rol oynadığına dikkat çekiliyor. Araştırmada, mülk ve zayiat sigortalarının üretilen 1.6 trilyon dolarlık primle –ki, sigorta endüstrisinin yaklaşık üçte biri anlamına geliyor- az sayıda endüstriden biri olduğu da vurgulanıyor.

Araştırmada, hızlı değişen risk ortamının siber saldırılar, iklim değişikliği, salgın gibi birçok yeni ve gelişen riskler yarattığı ve bunların da hükümetlere transfer edildiği, buralarda da sigortacılık açısından önemli boşluklar olduğu kaydediliyor.

İşte Sektörü Şekillendirecek 6 Güç

Araştırmada, önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirecek 6 güçten bahsediliyor. Bunlar sırası ile şöyle:

1.Ürün Yeniliği ve Portföy Önceliklerinin Yeniden Paylaştırılması: Teknolojik ilerleme, hızlı değişen müşteri davranışı, siber tehditler ve ekonominin evrimi nedeniyle tüm hatlarda riskler değişiyor ve daha karmaşık hale geliyor. Bu değişiklikler ürün inovasyonuna, maddi olmayan varlıklara ve uyumluluğa daha fazla önem veriyor.

2.Sigortasız Doğal Afetler: Doğal afet kayıpları zamanla iki katına çıktı ve bu felaketlerin çoğu sigorta kapsamı dışındadır. Hükümetler sigortasız kayıplar için afet sonrasında sigorta veya reasürans şirketlerini sübvanse etmek için aracı oldular. Özel sektöre daha fazla risk transfer edilmediği sürece, talep üzerindeki uzun vadeli etki olumsuz olacaktır.

3.Veri ve Analitikler: Hasar ve portföy yönetimi konularında verilere daha iyi erişim ile desteklenen veri ve analiz becerileri, sigorta şirketlerinin gelecekte başarılı olmaları için kritik öneme sahiptir. Dijital pazarlama aynı zamanda olmazsa olmaz bir rekabet becerisidir.

4.Yeniden Şekillendirilmiş Dağıtım: Brokerler ve diğer aracılar artık, ipotek gibi diğer aracı sektörlerden daha yüksek bir seviyede, sigorta şirketlerinin kârının iki katını elde etmektedir. On yıl içinde bireysel teknik elementer priminin yaklaşık yüzde 25-30’u firmadan firmaya ve tüketiciye eko-sistemleri aracılığıyla dağıtılabilir.

5.Maliyet Azaltma ve Verimlilik Kazançları: Otomotiv ve telekomünikasyon gibi diğer endüstriler son 15 yılda birim maliyetlerini yüzde 50’den fazla azaltırken, gelişmiş pazarlarda elementer endüstrisi için poliçe başına idari maliyet değişmemiştir ve hatta artmıştır.

6.Yetenek Stratejisi: Araştırmalar elementer sigortalarındaki işlerin yaklaşık yüzde 23’ünün 2030 yılına kadar otomasyonla yer değiştirebileceğini ve geriye kalan pozisyonların daha yüksek dijital yeterlilik gerektireceğini gösteriyor. Global olarak 40’tan fazla sigortacı ile anket yaptık ve dijital olarak çok gelişmiş sigortacıların dijital olarak daha az gelişmiş sigortacılara göre 15 kat daha fazla dijital yeteneğe sahip olduklarını tespit ettik.