Sigortalı da olsa depremzedelere devlet destek verecek

Meclise gönderilen yeni Torba Kanun ile 2020 yılı içinde depremde zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için afetzedelere destek sağlanacak. Hasarlı bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmeyecek.

Meclis’e sunulan yeni Torba Kanun Teklifi ile afetzedelere destek sağlanacak. Bazı Kanunlarda ve 3999 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis’e sunuldu.

Teklif yasalaşırsa; 2020 yılı içinde Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerinde meydana gelen depremlerden zarar görenlerin olası mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve işyerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanacak. Bu destek de 7269 sayılı Kanunun geçici 26 maddesi kapsamında yapılacak.

Kredi Desteği Sağlanacak

Peki, geçici 26. madde ne diyor? Deprem afetleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş olan yıkık veya ağır hasarlı konut, işyeri ve ahır sahibi afetzedeler için hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, işyeri, ahır ve her türlü alt yapı ve sosyal donatıların inşası veya kredi desteği sağlanması ile orta hasarlı olduğu tespit edilen konut, işyeri veya ahır sahibi afetzedelere hak sahibi olmak veya borçlandırmaları yapılmak kaydıyla kredi desteği sağlanacak.

Aynı kanunun bir başka maddesinde de yıkılan, yanan veya ağır hasara uğrayan veya uğraması muhtemel olan binalarla imar planları gereğince kamulaştırılmasında zorunluluk bulunan yerlerdeki binalarda oturan ailelere hak sahibi olmak şartıyla konut yaptırılır veya kredi verilir. Aynı bina içinde hak sahibi ebeveyn ile birlikte oturan evli kişilerin durumu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu konuda hazırlanacak yönetmelik gereğince takdir ve tespit edilir.

Zorunlu Deprem Sigortası

Afete uğramasıyla ekonomik ve sosyal hayatı kesintiye uğratan dükkan ve fırın gibi binalar için de sahiplerine, borçlandırma hükümleri dairesinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca belirlenecek esaslara göre inşaat kredisi verilebilir.

Yine aynı kanuna göre hasarlı bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmez ve zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar.