Sigortasız trafiğe çıkmanın cezası 144 lira

Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Buna göre 2021’de trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkanlara 144 lira ceza kesilecek. 2020 yılında ise uygulanan ceza tutarı 132 liraydı. 

Editör: Aytaç NALLAR

2021’in trafik cezaları belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre yeni yılda trafik cezaları yüzde 9,11 zamlı olacak. Buna göre 2021’de, trafik sigortası yaptırmamanın cezası 144 lira oldu. 2020 yılında ise sigortasızlığı cezası 132 liraydı. Sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmamasının cezası ise 10 bin 195 liraya çıktı.

Yeniden değerleme oranına göre 2021’de uygulanacak trafik cezalarının bazıları şöyle:

 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak: 144 TL
 • Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemek: 144 TL
 • Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememek: 10.195 TL
 • Sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaması: 10.195 TL
 • Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak: 10.195 TL.
 • Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak: 1.339
 • Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 2.698 TL
 • Tescilli aracı plakasız kullanmak: 2.270 TL
 • Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak: 314 TL
 • Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 2.698 TL
 • Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 2.698 TL
 • Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek: 314 TL
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek: 314 TL
 • Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri: 1.339 TL
 • Kırmızı ışık kuralına uymamak: 314 TL
 • Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, 1. defada: 1.339
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 6.909 TL
 • Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak: 314 TL
 • Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak: 652 TL
 • Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak: 1.339 TL
 • Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek: 144 TL
 • Taşıma sınırı üstünde yolcu almak: 113 TL
 • Araçlardan bir şey atmak veya dökmek: 144 TL
 • Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak: 314 TL
 • Trafik kazalarına karışanların, kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almaması: 314 TL
 • Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi: 314 TL
 • Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) kazayı yetkililere bildirmemesi: 314 TL
 • Trafik kazasına karışanların; (tutanak düzenleme konusunda kendi aralarında anlaştıkları maddi hasarlı trafik kazaları hariç) yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması: 652 TL