Temmuz verisi açıklandı 100 milyar TL’ye az kaldı!

TSB, 2021’in ocak-temmuz dönemi prim üretim ve büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre 7 aylık dönemde sigorta şirketleri 54.7 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Bu da sigorta sektörünün 2021 yılını 100 milyar liralık üretim ile kapatması konusunda umut oldu.

Sigorta şirketleri 2021’in, 7 aylık döneminde toplam 54 milyar 760 milyon TL prim üretimi gerçekleştirerek, geçen senenin aynı dönemine göre sigorta pazarı yüzde 15,6 büyüdü. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının ocak-temmuz dönemi verilerini açıkladı. Buna göre hayat dışı sigortalarda yılın 7 aylık döneminde 45 milyar 637 milyon TL prim üretildi. Hayat sigortalarında ise üretim 9 milyar 123 TL olarak gerçekleşti. Buna göre, geçen senenin aynı dönemi ile mukayese edildiğinde hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 18,9, hayat sigortalarında ise büyüme yüzde 1,6 oldu.

Üretim Enflasyona Yenik Düştü

Ancak enflasyonla mukayese edildiğinde sigorta pazarı bu yılın ocak-temmuz döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre reel bazda yüzde 2,8 küçüldü. Enflasyonla mukayese edildiğinde yılın ilk 7 ayında hayat dışı sigortalarda reel olarak büyüme yaşanmazken, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 14,6 küçüldü. Daha açık bir anlatımla sigorta pazarı bu yılın 7 ayında enflasyona yenik düştü ve sektör nominal olarak büyümesine rağmen reel olarak küçüldü.

Trafik Sigortası Yüzde 14,41 Küçüldü

Enflasyondan en çok etkilenen branş ise trafik sigortaları oldu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde şirketler trafik sigortasında 11.5 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,37 üretim artışı yakalamalarına rağmen, bu artış enflasyon ile mukayese edildiğinde trafik sigortası reel olarak yüzde 11,41 küçüldü.

Aynı zamanda bu yılın 7 aylık döneminde trafik sigortasının toplam sigorta pazarı içindeki payı da düştü. Geçen senenin aynı döneminde trafik sigortasının toplam sigorta pazarı içindeki payı yüzde 28,59 iken bu yılın 7 ayında payı yüzde 25,33’e gerileri.

Lokomotif Branşlarda Büyüme

TSB’nin verilerine göre sektörün lokomotif branşları olan kasko, sağlık, yangın sigortalarında ise sektör yılın 7 aylık döneminde iyi bir performans gösterdi. Kasko sigortaları geçen senenin ocak-temmuz dönemine göre bu yılın aynı döneminde yüzde 28,88 büyürken, reel büyüme ise yüzde 8,34 oldu. Sağlık sigortaları ise nominal olarak yüzde 19,18 büyürken, reel büyüme yüzde 0,19 olarak gerçekleşti. Yangın sigortalarında da nominal büyüme yüzde 22,95, reel büyüme ise yüzde 3,36 oldu.

Yılın Son Çeyreği Önemli

Yılın ilk 7 aylık döneminde gerçekleştirilen 54.7 milyar TL’lik prim üretimini yakalaması, sigorta sektörünün 2021 yılını 100 milyar liralık üretim ile kapatması konusunda umut oldu. Yılın ilk 7 ayında prim üretimine bakıldığında sene sonunda 95 milyar liralık üretimin kolaylıkla yakalanacağı görülüyor. Eğer sigorta şirketleri senenin son çeyreğinde üretime hız verirlerse rahatlıkla 100 milyar TL’yi yakalayabilirler.

Sigorta Pazarının 2021 Ocak-Temmuz Üretim (TL) ve Büyümesi (%)
Branş 2021 Üretim 2020  Üretim Değişim Reel Değişim
Kaza 1.252.378.927 1.291.557.287 -3,03 -18,48
Hastalık-Sağlık 7.149.534.674 5.999.147.939 19,18 0,19
Kara Araçları 7.206.400.051 5.591.743.575 28,88 8,34
Kasko 7.206.400.051 5.591.743.575 28,88 8,34
Raylı Araçlar 30.962 15.272 102,74 70,44
Hava Araçları 135.322.587 78.640.574 72,08 44,66
Su Araçları 537.648.555 359.452.763 49,57 25,75
Nakliyat 968.193.979 676.949.207 43,02 20,24
Yangın Ve Doğal Afetler 7.107.579.036 5.781.067.654 22,95 3,36
Genel Zararlar 6.358.796.577 5.116.554.147 24,28 4,48
Kara Araçları Sorumluluk 12.183.945.157 11.412.702.454 6,76 -10,25
Trafik-Yeşil Kart Dahil 11.559.902.378 10.970.411.244 5,37 -11,41
Hava Araçları Sorumluluk 39.608.528 60.131.294 -34,13 -44,62
Su Araçları Sorumluluk 53.850.421 38.523.478 39,79 17,52
Genel Sorumluluk 1.688.058.022 1.226.835.508 37,59 15,67
Kredi 311.229.067 273.465.968 13,81 -4,32
Kefalet 90.984.693 39.112.671 132,62 95,56
Finansal Kayıplar 404.347.467 296.627.857 36,31 14,6
Hukuksal Koruma 148.867.520 130.014.696 14,5 -3,74
Destek 307.978 1.928 15871 13326
Hayatdışı Toplam 45.637.084.199 38.372.544.272 18,9 0
Hayat Toplam 9.123.443.794 8.978.045.399 1,6 -14,6
Genel Toplam 54.760.527.993 47.350.589.671 15,6 -2,8