Ticari alacak sigortasının şartları değişti. Daha çok KOBİ yararlanacak

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile devlet destekli ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme 19 Ağustos 2020 tarihi itibariyle de uygulamaya girdi. Tebliği yeni kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütecek. Değişiklikle sigortadan yararlanacak işletmelerdeki ciro sınırı artırılırken, ticari alacak sigortasında komisyon oranlarında da artırıma gidildi.

KOBİ’lere uygulanan ticari alacak sigortasında değişikliğe gidildi. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte, o değişiklikler;

  • Sigorta teminatı verilirken KOBİ’nin bir önceki yıldaki net satış hasılatına göre sigorta teminatı veriliyordu. Yeni değişiklikle yıllık net satış hasılatı yerine geçmiş yıldaki yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosuna bakılarak alacak sigortası yapılacak.
  • Sigortadan cirosu 125 milyon liraya kadar olan KOBİ’ler yararlanıyor. Yeni düzenleme ile her bir başvuru için bu rakamın yüzde 20’sine kadar artırılabilecek.
  • Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Yeni düzenleme ile bu rakam 15 liraya yükseltildi.
  • Cironun yüzde 20’sine kadar yapılacak artırımda net prim ve azami teminat tutarı cirosu 100-125 milyon lira olan KOBİ’lere uygulanacak prim ve teminat tutarı olacak. Buna göre azami teminat tutarı net primin 30 katı olacak.
  • Cironun yüzde 20’sine kadar yapılacak artışlarda alıcı başına 750.000 TL azami kredi limiti sağlanacak.
  • Mevcut düzenlemede sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı yüzde 12 ve prim tutarının asgari yüzde 9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödeniyor. Yeni yapılan düzenleme ile komisyon oranı yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarılırken, asgari yüzde 9’luk kesinti oranı da yüzde 12’ye çıkarıldı.
  • Mevcut durumda hesaplanan prim tutarından yüzde 10 oranında indirim uygulanıyordu. Aynı şekilde birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanıyordu. 19 Ağustos 2020’de yapılan değişiklikle bu indirimler kaldırıldı.