Trafik sigortasına 1 ay erteleme

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü, sigorta şirketlerine yönelik duyuru yayımladı. Duyuruda, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), trafik sigortası ve otobüs koltuk ferdi kaza sigortası primlerinde indirim, teminat sürelerinin uzatılması gibi önlemlerin alınması yönünde tavsiye kararı aldığına atıfta bulunularak, “Tavsiye kararı çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından vadesi dolan zorunlu trafik sigortası poliçesi geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın en az 1 ay süre ile uzatıldığı ve zorunlu trafik sigortası primlerinin taksitler halinde tahsil edilirken taksit sayısının arttırıldığı bilinmektedir” denildi.

31 Mayıs’a Kadar Devam Edecek 

Duyuruda, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmasına karar verildiğine de dikkat çekilerek, şu açıklama yapıldı: “Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden sigorta şirketlerinin ilave prim alınmaksızın sigorta süresinin uzatılması uygulamalarını en erken 31 Mayıs tarihine kadar devam ettirmelerine, sigorta ettirenin talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi durumunda en az 6 taksit yapılması ve taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, trafik sigortasında Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamındaki poliçelere uygulanmak üzere, poliçe bitiş tarihi nisan sonu ile mayıs sonu arasında olan poliçelerin geçerlilik sürelerinin ilave prim alınmaksızın 1 ay süre ile uzatılmasına da karar verilmiştir.”