Trafik sigortasında değişiklik Meclis Adalet Komsiyonunda kabul edildi

Trafik sigortasında yapılması planlanan düzenlemeler Meclis’e gönderilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine eklendi. Kanun teklifi Meclis Adalet Komsiyonunda da kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Adalet Komsiyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi trafik sigortasında da değişiklik içeriyor. Trafik sigortasında yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilk olarak Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer almış. Tasarı, yasalaştı ancak tasarıda yer alan trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesine karşın son anda Meclis Genel Kurulu’nda kanun teklifinden çıkartıldı.

Trafik sigortası ile ilgili düzenlemeler bu sefer Meclis’e gönderilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine eklendi ve kanun teklifi Meclis Adalet Komsiyonu’nda kabul edildi.

Bedeni Tazminata Standart Getirilecek

Eklenen madde ile trafik sigortasından ödenecek özellikle bedeni tazminatların hesaplamasına standart getirilmesi amaçlanıyor. Teklife göre, destekten yoksun kalma tazminatı (vefat tazminatı) ve sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve trafik sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak. Hesaplamalara ilişkin esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Değer Kaybı Tazminatına Düzenleme

Yine tasarıya göre; ticari araçlar ve araç kiralama şirketleri, trafik sigortasından kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatları talep edemeyecek, etseler de ödenmeyecek.

Sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak.

Trafikten çekilecek, hurdaya çıkmış araçlar sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacak.

Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar trafik sigortasından ödenmeyecek.