Trafik sigortasında neler oluyor?

2020’nin ocak-eylül dönemi trafik sigortası rakamları açıklandı. Son 2 aydır trafik sigortasında reel olarak eksi büyüme yaşanıyor. Peki, trafik sigortasında neler oluyor? Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan, analiz etti…

Türkiye Sigorta Birliği, 2020’nin 9 aylık verilerini açıkladı. Sigorta pazarı koronavirüse rağmen hızlı büyümesini sürdürüyor. Sektör toplamda yüzde 22,4, reel olarak da yüzde 9,6 büyüdü. Büyümede, reel olarak yüzde 52,4 ile hayat sigortalarının payı büyük. Hayat dışı branşlarda ise reel büyüme yüzde 4,7 oldu.

Bir önceki ay yani ağustosta ise hayat dışı sigortalar yine yüzde 4,6 büyüdü. Ocak ayından itibaren bakarsak da sene başında hayat dışı branşlar yüzde 9’larda büyürken, pandeminin başladığı mart ayında büyüme yüzde 5’lere geriledi, mayıs ayında sıfır büyümeye kadar düştü; hazirandan itibaren de yüzde 2’lerle toparlanma başladı. Son üç ayda büyüme yüzde 4’lerde seyrediyor. Ekonominin genel büyümesi ile mukayese ettiğimizde reel bazda iyi bir büyümeden bahsedebiliriz.

Büyüme Enflasyona Takıldı

Ama asıl dikkatimi çeken, trafik sigortasındaki gelişim oldu. TSB’nin açıkladığı rakamlara göre 2020’nin ocak-eylül döneminde sigortacılar, 14 milyar lira trafik primi üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 10’a yakın üretim artışı gösterirken, reel olarak büyümedi, aksine yüzde 1,66 küçüldü.

Yani, trafik sigortasında büyüme enflasyona takılmış gözüküyor. Bir önceki aya baktığımızda, yani bu yılın ocak-ağustos döneminde de benzer bir durum hakim. Bu dönemde de trafik sigortası büyümemiş, aksine yüzde 1,32 reel küçülmüş. Geçen seneye de baktım. 2019’un ocak-eylül döneminde ise trafik sigortası nominal olarak yüzde 15,82, reel olarak da yüzde 6 büyüme gerçekleşmiş.

2019’un ocak-ağustos döneminde yıllık enflasyon yüzde 15,01 iken bu yılın aynı döneminde enflasyon yıllık bazda yüzde 11,77 olarak gerçekleşti. İki yıldır trafik sigortasında primler enflasyon karşısında erirken, bu yıl enflasyon geçen seneye oranla daha düşük olmasına karşın erime daha fazla olmuş.

Prim Artış Hızı Azalıyor

Son üç yılda trafik sigortasındaki seyre de baktım; hem üretime hem de araç bazında verilen teminat tutarına. Geçen yılın 9 aylık döneminde teminat adedi azalırken, primlerin arttığı; bu yıl ise tam tersi, teminat adetleri artarken, primlerin azaldığı göze çarpıyor.

Mesela geçen yıl otomobillerde teminat adeti sadece yüzde 3 artarken, prim yüzde 17’ye yakın artmış ama bu senenin 9 ayında teminat adedi yüzde 6’ya yakın artarken, primler sadece yüzde 5 artış göstermiş. Yine geçen sene minibüslerde yüzde 21’lerde prim artışı yaşanırken, bu sene aynı grupta prim artışı yüzde 15’lerde kalmış.

Tabloda trafik sigortasında son 3 yılın 9 aylık döneminin teminat ve prim artışları detaylı yer alıyor.

2018/2019 Trafik Sigortası Teminat Adeti ve Prim Üretimi ve Mukayesesi TL

Araçlar
2018 Teminat
2018 Prim
2019 Teminat
2019 Prim
Prim Artışı %
Teminat Artışı %
Otomobil
8.563.207
4.900.122.191
8.889.311
5.704.795.412
16,42
3,81
Taksi
54.365
106.636.829
52.552
126.575.258
18,7
-3,34
Minibüs
294.019
381.469.180
291.764
460.822.065
20,8
-0,77
Otobüs (16-30 koltuk)
100.659
189.078.880
95.971
219.903.256
16,3
-4,66
Otobüs (31 ve üstü)
21.935
103.893.807
21.117
120.960.306
16,43
-3,73
Kamyonet
2.411.749
1.878.711.356
2.479.251
2.146.094.533
14,23
2,8
Kamyon
297.006
615.697.134
276.510
690.483.572
12,15
-6,9
İş Makinası
42.795
23.070.518
35.252
21.011.505
-8,92
-17,63
Traktör
700.589
92.005.715
686.521
100.456.760
9,19
-2,01
Römork
1.185
1.043.661
1.055
962.001
-7,82
-10,95
Motosiklet
848.732
220.840.283
866.563
260.640.569
18,02
2,1
Tanker
14.480
15.925.044
13.353
17.152.245
7,71
-7,79
Çekici
165.542
548.593.644
169.938
642.366.994
17,09
2,66
Özel Amaçlı Taşıt
35.493
60.577.366
34.563
65.800.904
8,62
-2,62
Tarım Makinesi
4.112
913.680
4.615
1.186.126
29,82
12,21
Toplam
13.555.869
9.138.579.287
13.918.334
10.579.211.505
15,76
2,67

 

2019/2020 Trafik Sigortası Teminat Adeti ve Prim Üretimi ve Mukayesesi TL

Araçlar
2019 Teminat
2019 Prim
2020 Teminat
2020 Prim
Prim Artışı %
Teminat artışı %
Otomobil
8.889.311
5.704.795.412
9.364.323
5.978.100.510
4,79
5,34
Taksi
52.552
126.575.258
55.990
154.381.604
21,97
6,54
Minibüs
291.764
460.822.065
300.218
533.376.721
15,74
2,9
Otobüs (16-30 koltuk)
95.971
219.903.256
93.199
240.862.194
9,53
-2,89
Otobüs (31 ve üstü koltuk)
21.117
120.960.306
20.209
130.689.941
8,04
-4,3
Kamyonet
2.479.251
2.146.094.533
2.596.134
2.353.679.177
9,67
4,71
Kamyon
276.510
690.483.572
290.662
834.779.988
20,9
5,12
İş Makinası
35.252
21.011.505
37.468
26.438.116
25,83
6,29
Traktör
686.521
100.456.760
752.592
125.364.280
24,79
9,62
Römork
1.055
962.001
1.173
1.327.141
37,96
11,2
Motosiklet
866.563
260.640.569
930.143
300.127.499
15,15
7,34
Tanker
13.353
17.152.245
13.482
20.100.824
17,19
0,97
Çekici
169.938
642.366.994
185.204
798.429.751
24,29
8,98
Özel Amaçlı Taşıt
34.563
65.800.904
41.376
86.747.415
31,83
19,71
Tarım Makinesi
4.615
1.186.126
5.663
1.686.618
42,2
22,71
Toplam
13.918.334
10.579.211.505
14.687.836
11.586.091.780
9,52
5,53

 

Maliyet Artışı Sorun Olabilir

Özetle, trafik sigortasında prim artış hızı azalıyor. Enflasyonun yüzde 10’larda olduğu bir ortamda da trafik sigortasında büyüme negatif oluyor. Bu iyi bir şey mi? Nereden baktığınıza bağlı… Primlerin artmaması tüketicilerin lehine bir durum; buradan bakarsanız, olumlu bir gelişme. Ancak enflasyonun, dövizin artması hasar maliyetlerini artırdığından; bu da sigortacılar açısından olumsuz bir durum yaratıyor. Maliyetlerdeki artışın uzun sürmesi ise ne tüketiciyi ne de sigorta şirketinin mutlu edecek bir durum.