TSB’DE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL

Türkiye Sigorta Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı Koronavirüs önlemleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşti. TSB Başkanı Atilla Benli ve SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıya Sigorta Şirketleri Genel Müdürlerinin yanısıra basın mensupları da katıldı. TSB Başkanı Atilla Benli konuşmasını sektöre ilişkin genel bilgiler, İlkelerimiz ve çalışmalarımız ve ajandamız olmak üzere üç ana başlıkta sıraladı.

Sektör son on yılın en iyi ikinci büyümesini gerçekleştirdi

Atilla Benli 2019 yılında yüzde 27 büyüme ile son 10 yılın ikinci en yüksek büyüme performansını gerçekleştirdiklerini söyledi. Benli ”2019 yılında Hayat Dışı sigorta üretimi yüzde 21 artarak 58 milyar liraya, Hayat Sigortalarında ise yüzde 64 artarak 11 milyar liraya yükseldi. Özellikle ekonomide yeniden dengelenme sürecinin 2019 ikici yarısında hissedilmesiyle birlikte artan kredi talebi hayat branşında prim artışını çok önemli etkiledi. Sektörün 236,6 Milyar TL aktif büyüklüğe ulaşırken 2019 yılında 69,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. BES ve OKS’de katılımcı sayısı 12.3 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 145.5 milyar TL’ye ulaştı. 2019’da Hayat Sigortalarında 3.6 milyar lira, Hayat dışı Sigortalarda ise 35.9 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisine ise 127 Trilyon Lira teminat sağlıyoruz” dedi.

Sektörümüzü büyütmemiz gerekiyor

 Atilla Benli, “Sigorta sektörü 2011-2019 yılları arasında ortalama yüzde 19 civarında büyüme gerçekleştirdi. Bu oran bize sigorta sektörünün enflasyonun üzerinde pozitif bir büyüme gerçekleştirdiğini gösteriyor. Türkiye dünyanın 19. büyük ekonomisi, sigorta sektörümüz ise dünya da 39. sırada. Yeni dönemdeki en büyük amacımız sektörü hak ettiği konuma ulaştırmak. Türkiye Sigorta sektörünün dünyadaki yeri Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun değil. Yeni dönemle birlikte Türk Sigorta sektörünün birinci amacının Türk Sigortacılık ve Emeklilik sektörünün dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Sigorta Birliği olarak tüm çalışmalarımızı bu hedefe ulaşmak üzere kurguluyoruz. 2019 Ekim ayında yola çıkarken sektörün kronikleşmiş sorunlarına ortak akılla çözüm bulmak ve sektörün finansal derinliğini artırmaya katkı sağlamak için uyum ve beraberlik daha çok çalışacağımıza söz vermiştik. Bu amacımıza ulaşmak içinse uyum, iş birliği ve ortak aklı üç ilkemiz olarak belirlemiştik. Yeni dönemle de bu ilkelerin yanına şeffaflık, sadelik ve etkin çözüm ilkelerini de ekleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda sektörümüzün ekonomik önemini ve sosyal yaşama katkısını başta kamu otaritesi olmak üzere halkımıza doğru yollarla anlatmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken de paydaşlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde hareket etmeye özen gösterdik ve birlikte yönetim ilkesini benimsedik. Ben değil biz diyerek ortak aklı merkeze koyduk.” dedi.

Sağlık verilerine ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz

Atilla Benli “ Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarımıza bakarsak, hayat dışı tarafta en önemli gelişmelerden bir tanesi Trafik Sigortası genel şartlarında değişiklik oldu. Ayrıca sağlık sigortalarıyla ilgili çalışmalar, özel önem verdiğimiz bir alan. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasının sektöre çok önemli fırsatlar sunduğunu görüyoruz. Sigortalıların sağlık verilerine ulaşım imkanı sektör için çok önemli. Ancak sağlık verisine ulaşım açısından bazı sıkıntılarımız var. Bu kapsamda ilgili kurumlarla çalışmalara devam ediyoruz.  Yine yangın ve doğal afet sigortalarıyla ilgili çalışmalarımız önemli bir yer tutuyor. 11. Kalkınma Planında da yer alan DASK kapsamıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz.”

Kefalet sigortasını yaygınlaştırmalıyız

Finansal sigorta branşlarının önümüzdeki dönemde sektörün büyümesinde önemli kaynaklardan bir tanesi olacağını söyleyen Atilla Benli “Banka teminatı kullanılan her alanda kefalet senedinde teminat olarak sunulmasına imkan sağlanması için bazı mevzuatlarda değişiklik gerekiyor. Bu süreçleri takip ediyoruz. Ayrıca Kefalet Sigortasının yaygınlaşması açısından Sigorta Birlik Merkezi ile Risk Merkezi entegrasyon çalışmaları da devam ediyor. Finansal Sigortalar altında hükümetimizin önem verdiği bir diğer sigortada Bina tamamlama sigortası. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Devlet Destekli Alacak Sigortasının kapsamı genişletildi. Böylece kamu gerekli adımları atmış oldu. Alacak sigortasını yaygınlaştırma konusunda sektöre önemli görevler düşüyor. Yine Katılım Sigortacılığı da önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Sektörümüzün kapsayıcılığı ve ürün çeşitliliği açısından çok önem verdiğimiz alanlardan birisi. Katılım Sigortacılığına yönelik ilk düzenleme olan Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği 2017 Yılında yayınlandı. Bu süreçte yönetmelikte değişiklik ihtiyacı oluştu ve Birliğimiz görüşlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne vermiş oldu. Tabi Katılım Sigortacılığı bir ürün değil, bizatihi risk yönetim modeli. Dolayısıyla Katılım Sigortacılığında farklı muhasebe ve raporlama süreçlerine ihtiyaç duyulması da normal. İhtiyaç kapsamında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları kurumu ile çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

 Hayat Sigortalarında ürün yelpazesi genişlemeli

Türk Sigorta sektöründe kredi bağlantılı bir ürün hakimiyeti olduğunun altını çizen Atilla Benli, “Hayat sigortacılığında ürün yelpazesinin artırılması öncelikli konular arasında. Birikimli Hayat ürünleri, uzun süreli bakım sigortası gibi ürünler bu yelpazenin genişletilmesi açısından oldukça önemli. Görev süremiz boyunca BES odaklı ürünler arasında en önemlisi dövizli BES düzenlemesi oldu. Dövizli BES düzenlemesi kanuni yerleşim yeri bulunmayan vatandaşlarımızın yabancı para cinsinden katkı payı ödemek suretiyle BES’e dahil edilmelerine yönelik yapılan değişiklikleri kapsıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın kararı uyarınca yabancı para cinsinden katkı payı ödemelerinin önünü açan bir düzenleme gerçekleştirildi. Devlet katkısı da bunun yüzde 10’u olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan 6 buçuk milyon Türk vatandaşı bu düzenlemeyle sisteme dahil edilerek Türkiye’ye döviz girdisi sağlandı. Bireysel Emeklilik kapsamında politika belgelerinde yer alan tedbirlere ilişkinde model önerilerimiz vardı. Türkiye’de BES kamunun güçlü desteğiyle birlikte belli bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıllık bir deneyim oldu. Kamu açısından tasarrufların artırılması ve sermaye birikimi gibi temel makro hedefler için BES’in temel araçlar arasında gösterilmesi sektörümüz açısından sevindirici. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ve Kıdem tazminat reformu son dönemde oldukça konuşuluyor. Bu konuda ilgili komitelerimizden yetkili arkadaşlarımızla bir çalışma grubu kurduk. Bu strateji çalışma gurubu model önerilerimizi hazırladı. Alternatifli hazırlanan bu model önerilerimizi Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine sunduk. Biz Türkiye Sigorta Birliği olarak, başta SEDDK olmak üzere ilgili kamu otoritelerine BES düzenlemelerinde her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Covid-19’un sektöre etkisi

 Mart ayı ile birlikte sektörün en önemli konusunun pandemi olduğunu söyleyen Atilla Benli bu dönemde 35 Milyon lira sağlık olmak üzere 400 milyon lira tazminat ödediklerini belirtti. Atilla Benli “ Sektör olarak ilk çeyrekte olumlu veriler elde ettik. Nisan ayında yüzde 8 buçuk büyüme gerçekleştirdik. Mayıs ayında ise pandeminin etkisiyle sektörde yüzde 5 küçülme gözlemlendi. Kümülatif olarak baktığımızda ise 2020 Mayıs ayı dahil 5 aylık prim üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış göstererek pandeminin getirdiği olumsuz etkilere rağmen toplamda pozitif bir performans sergilemeyi başardık. Mayıs ayı ile birlikte özellikle kamu bankaları kredi hacmindeki artışla hayat tarafında toparlanma sinyallerini vermekte. Bir diğer olumlu gösterge ise emeklilik tarafında. Pandeminin olumsuz etkisi görülmedi. BES ve OKS’de ise yüzde 23 oranında büyüdük.  Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hükümetimiz tarafından önemli destek paketleri açıklandı. Sigorta sektörü özelinde bakıldığında hem TSB, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bir çok aksiyon alındı. Sürecin başından bu yana sigortalıların hak mahrumiyeti yaşamaması için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın temas halinde çalıştık. Bu kapsamda ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması, şikayet ve tazminat süreçlerinin rahatlatılmasına yönelik düzenlemeler sigortacılık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi açısından çok faydalı oldu. TSB olarak pek çok adım attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destekte bulunduk. Bunun yanında önemli tavsiye kararları aldık. Sektörümüz bu süreçte uyum, düzen ve iş birliği içinde, sorumluluk bilincinin farkında olarak hareket etti. Çok önemli bir sınavı başarıyla verdiğimizi görmek hepimiz için mutluluk verici. Sektörümüz Covid-19 tedavilerini teminat kapsamında yer almamasına rağmen sağlık poliçeleri kapsamına aldı. Hemen hemen tüm sigorta şirketlerinin sigortalılara yönelik indirim, taksit artırımı, teminat süresinin genişletilmesi ve hasar durumunda hızlı tazminat sürecini sağlayan online çözümleri hayata geçirdiğini gördük. Ayrıca sektörümüz tahsilat kolaylığının sağlanabilmesi, komisyonların erken ödenmesi gibi kararları ile acentelerimize de destek oldu. Sektörümüzün bu kritik dönemde kar güdüsünün yanında kamu menfaatini de öncelediğini görmek çok memnuniyet verici bir durumdur.”

TSB’nin 2020-2024 stratejisi

 Atilla Benli politika belgelerinde yer alan öncelikli konularının başında BES sistemi yer aldığını belirterek, “Özellikle Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurgusu ve bunun kıdem tazminatıyla entegrasyonu, BES fonu tutarlarının artırılması ve 18 yaş altı için BES yolunun açılması gibi konular Birliğimizin sürekli gündeminde olacak. Bunun yanında yakından takip ettiğimiz katılım sigortacılığına yönelik önemli ödevlerimiz var. Örneğin mevzuat revizyonu, etkin denetim ve gözetimin sağlanması açısından katılım sigortacılığına özel denetim ve gözetim rehberinin hazırlanması, katılım reasürans fonunun kurulması gibi Birliğimizin öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Ayrıca tarım sigortalarının ürün ve risk bazlı kapsamının genişletilmesi, gelir sigortasına geçilmesine yönelik adımlarda birliğimizin gündeminde olacak. Doğal Afet Sigortalarıyla ilgili çalışmalar, sağlıkta kamunun yükünün hafifletilmesine yönelik çalışmalar, gurup poliçelerinde, işveren avantajları da gelecekte odak noktasındaki konular arasında yer alacak. Birliğin önümüzdeki dönemde ajandasında yer alacak ikinci önemli konumuz strateji belgemiz olacak. 2019 Ekim ayında da belirttiğim gibi yönetim anlayışımızın temelinde uyum, işbirliği ve ortak akıl anlayışı olarak devam edecek. Bunun yanında şeffaflığı elden bırakmayacağız. Sadelik ve etkin çözüm anlayışıyla devam edeceğiz. Ortak akıl ile kararlarını alan ve bu kararları hayata geçirmek için uyum ve işbirliği içinde çalışan sektörümüzü hem kamu ile ilişkileri hem de paydaş iletişimi çok daha güçlü bir zemine oturacak. Bu yönetim anlayışı sayesinde hepimizin hedeflediği çok daha güçlü ve itibarı çok daha yüksek bir sigorta sektörü hedefine ulaşılabilir hale getireceğiz.” dedi.

 Gündem oluşturan bir strateji izliyoruz

 İletişim faaliyetlerinde gündemi takip eden değil, gündem oluşturan bir strateji izlediklerini belirten Atilla Benli “ Kamu yönetimiyle sektörümüzü bir araya getirdik. Ben değil, biz diyerek ortak aklı merkeze aldık. İtibarı daha yüksek bir TSB için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni dönemde de aynı stratejiyle çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sektör çok önemli bir sınavdan geçiyor

Türkiye Sigorta Birliği Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında açılış konuşması gerçekleştiren SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, sigorta sektörünün ülke ekonomisi ve insan hayatı açısından çok önemli bir dönemden geçtiğini belirterek, “Sektör çok önemli bir sınavdan başarıyla geçiyor. Sektörün olması gereken yere gelebilmesi için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Hükümetimiz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’tan her türlü desteği görüyoruz. Yüksek sorumluluk bilinciyle kötü gündeülkemizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna başarıyla gösterdik. Sigortacılık ve özel emeklilikteki fon birikiminin potansiyel seviyeye yükselmesi, ülkemizin tasarruf ve yatırım dengesinin iyileştirilmesine, yatırımların daha uzun vadeli fonlar ile kalkınmanın finansmanına çok önemli faydalar sağlayacağı bugün ülke gündeminde her zamankinden daha güçlü olarak yer alıyor. Bizler bu konudaki hedefimizi daha da netleştirerek sektörümüzün dünyadaki yerini, bununla birlikte sektörümüzün milli gelir içerisindeki ve finansal sektör içerisindeki payını hak ettiği yere getirmek için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.