TSB’den çarpıcı trafik açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), TSB, son dönemde trafik sigortasında yaşananlar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Şirketlerin yazdıkları her 100 TL prim için, hasar ödemeleri, tazminat karşılıkları, aracı komisyonları, genel giderler dâhil 214 TL gideri oluyor. Şirketlerimizin yükümlülüklerini karşılamak üzere yatırıma yönlendirdikleri aktifleri için piyasada elde ettiği yatırım gelirleri yüzde 25-30 bandında olup, oluşacak teknik zararların karşılanmasına yetmemektedir” denildi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), motor sigortalarında şirketlerin yükümlülüklerini karşılamak üzere yatırıma yönlendirdikleri aktifleri için piyasada elde ettikleri yatırım gelirlerinin yüzde 25-30 bandında olduğunu, oluşacak teknik zararların karşılanmasına yetmediğini açıkladı.

TSB, son dönemde trafik sigortasında yaşananlar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, 2022 yılının zorlu başladığına, sigorta şirketlerinin fiyatlama politikalarını uygularken özellikle enflasyon ve kur etkisini göz önünde bulundurduklarını ve iki göstergede de olumsuz trend yaşandığı belirttirilerek, “Bu trendin sonucu olarak Nisan 2022 sonu itibariyle, prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 49.4 milyar TL’ye ulaşan hayat dışı sigortacılıkta, ilk çeyrek bilanço döneminde teknik tarafta zarar ettik” denildi.

HER 100 TL’LİK PRİM İÇİN 214 TL GİDER

Yürürlükteki trafik poliçe adedinin 21 milyona yakın olduğu ve yılın ilk çeyreğinde trafik branşında net hasar prim oranının yüzde 188, net bileşik rasyonun ise yüzde 214 olduğuna değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Şirketlerimizin yazdıkları her 100 TL prim için, hasar ödemeleri, tazminat karşılıkları, aracı komisyonları, genel giderler dâhil 214 TL gideri oluyor. Kasko branşında 2021 yılı ilk çeyreğinde 656 milyon TL teknik kâr elde edilirken bu dönem 599 milyon TL teknik zarar oluştu. Kaskoda net hasar prim oranı yüzde 126’ya yükseldi ve net bileşik rasyo yüzde 156 oldu. Bu zararın başlıca nedeni, sektörümüzün en önemli üretim kaynağı olan motor branşındaki maliyetlerin ciddi oranda artması. Yılın ilk çeyreği gösteriyor ki, gerçekleşen tazminat ödemeleri noktasında; enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, ilave olarak da asgari ücretteki artışa bağlı yedek parça ve işçilik maliyetlerinin artması ile parça tedarikinde yaşanan sorunlar gibi faktörler tazminat tutarlarında prim tutarlarına göre daha fazla artış yaşanmasına neden oldu.”

TAZMİNAT PRİMDEN FAZLA ARTIYOR

Bununla birlikte, 2022 yılı boyunca çiplerde yaşanan tedarik sorununun devam etmesinin beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, otomotiv ve dolaylı olarak sigorta sektörünün olumsuz etkileneceği vurgulandı. Açıklamada, “Tüm bunlara tezat olarak, şirketlerimizin yükümlülüklerini karşılamak üzere yatırıma yönlendirdikleri aktifleri için piyasada elde ettiği yatırım gelirleri yüzde 25-30 bandında olup, oluşacak teknik zararların karşılanmasına yetmemektedir. Yılın ilk çeyreği gösteriyor ki enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, asgari ücretteki artışa bağlı yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi gibi faktörlerden dolayı tazminat tutarlarında prim tutarlarına kıyasla daha fazla artış yaşanıyor” denildi.

YAŞANAN TABLO GEÇİCİ, OLUMLU YÖNDE DEĞİŞECEK

TSB, bu yaşanan tablonun geçici olduğu ve olumlu yönde değişeceğine de değinerek, şu açıklama yapıldı: “TSB olarak Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’ çalışması bize şunu gösterdi: Türk sigorta sektörü penetrasyon oranının mevcut yüzde 2,2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4,5 seviyesine çıkması durumunda, sektörümüzün, ülkemizin millî gelirine ilave katkısı, dolaylı katkılarla birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkabilir. Bu ilave katkı millî gelirde yüzde 7,5 oranında büyümeye tekabül ediyor. Ayrıca sektörümüz ekonomik sürdürülebilirliğe hizmet etme misyonuyla GSYH’nın 32 katı teminat sağlıyor. Ülke ekonomimize önemli katkı sağlayan sektörümüzün bu desteği sağlamaktan büyük gurur duyduğunu, ancak bunu yapabilmek için mali ve finansal gücünü, kısaca karlılığını korumasının çok kritik önem taşıdığını vurgulamak isteriz.”