Türkiye, koronavirüse rağmen dünyada en iyi istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre araştırma kapsamında yer alan sekiz sektörün tamamında dördüncü çeyreğe yönelik istihdam artışı beklentisi hakim olurken, üretim sektörü en olumlu istihdam beklentisi gösteren sektör oldu. Türkiye, dünyada dördüncü çeyrek için en olumlu istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke oldu.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020’nin dördüncü çeyreğine yönelik olarak cesaret verici seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs salgınının şartları altında 739 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin yüzde 19’u 2020’nin dördüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 12’si azalma öngörüyor ve yüzde 66’sı ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Dördüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise +%7’yi gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%10 olarak ölçülüyor. Türkiye bu oranla, Tayvan (+%20) ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (+%14) ardından tüm dünyada en iyi istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan artış gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 puan daha yüksek olarak ölçüldü.

İşverenler Çalışanların Sağlığı ve Refahına Odaklanıyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’nda, koronavirüsün çeşitli pazarlardaki istihdam ortamına yönelik etkisini ortaya koyma, salgının kurumsal faaliyetler üzerindeki etkisine dair işveren görüşlerini belirleme ve koronavirüs sonraki döneme dair işe alım beklentilerini anlama amacıyla işverenlere dört ek soru yöneltildi.

Türk işverenlerin yüzde 58’i koronavirüs salgınının öncesindeki işe alım seviyelerine ulaşılamayabileceği görüşünü bildirirken, yüzde 11’i koronavirüs öncesi işe alım seviyelerine ulaşmanın dört ila dokuz ay sürebileceğini ifade etti.  İşverenlere, iş koruma ya da izin planı kapsamına alınan mevcut işgücünün durumuna ilişkin bir soru da yöneltildi. İşverenlerin yüzde 28’i söz konusu işgücünü tam zamanlı olarak işe döndürmeyi planladıklarını belirtirken, yüzde 5’i söz konusu işgücünün azaltılmış çalışma saatleri ile çalışacağını belirtti.

Türk işverenlerin yüzde 80’i önümüzdeki altı ay boyunca tam zamanlı işgücü seviyesinin aynı kalacağı beklentisini paylaştı. Türk işverenlerin yüzde 65’inden fazlası ise koronavirüs salgınının etkilerine karşı çalışanlarına farklı seçenekler sunacaklarını bildirdi. Söz konusu işverenlerin yüzde 39’u çalışanlarına sağlık ve refah içerikli çözümler sunulacağını kaydetti.

En Yüksek İstihdam Artışı Beklentisi Üretim Sektöründe

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamı işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip.  İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%20 istihdam görünümüyle üretim sektörü olurken, istihdam görünümünün +%13 olarak ölçüldüğü inşaat ve diğer üretim sektörlerinde de istikrarlı işe alım beklentisi bulunuyor.

Finans ve kurumsal hizmetler ile restoran&otelcilik sektörlerinde istihdam görünümü +%11 olarak ölçülürken, toptan ve perakende ticaret sektöründe görünüm +%9 oldu. İşe alım beklentilerinin ortalama düzeyde seyrettiği İlaç sektöründe işverenler +%8’lik istihdam görünümü sunarken, Diğer Hizmetler sektöründe bu oran +%1 olarak ölçüldü.

Sektör İstihdam Görünümü (%)*
Üretim +%20
İnşaat +%13
Diğer Üretim +%13
Finans ve Kurumsal Hizmetler +%11
Restoran & Otelcilik +%11
Toptan ve Perakende Ticaret +%9
İlaç +%8
Diğer Hizmetler +%1

* Mevsim Etkisinden Arındırılmış

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün tümünde güçlendiği görülüyor. En çok göze çarpan yükselişler yüzde 27 ve yüzde 22 puan artışla İnşaat ve Üretim sektörlerinde bildirilmiş bulunuyor. Restoran&otelcilik sektöründeki işverenlerin bildirdiği artış yüzde 17 puan olurken Diğer üretim sektörü işverenlerinin işe alım beklentileri yüzde 13 artmış bulunuyor. Bununla birlikte toptan ve perakende ticaret ile ilaç sektörlerindeki istihdam görünümleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8 ve 7 puan yükseliş gösteriyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün altısında daha yüksek işe alım beklentileri göze çarpıyor. En çarpıcı yükselişler yüzde 13 ve yüzde 10 puan artışla inşaat ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinden bildiriliyor. Üretim ve diğer üretim sektörlerinde ise istihdam görünümleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 puan daha güçlü. Bir önceki yıla kıyasla daha düşük işe alım beklentisi sergileyen iki sektör ise yüzde 4 puan düşüşle ilaç ve yüzde 3 puan düşüşle diğer hizmetler sektörleri oldu.

En Güçlü İstihdam Görünümü Marmara ve Karadeniz’de

Araştırma kapsamındaki beş bölgenin tamamında işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor.  En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölgeler +%14 ile Marmara ve +%13 ile Karadeniz bölgeleri olurken, görünümün +%10 düzeyinde olduğu İç Anadolu ve +%9 olarak ölçüldüğü Ege bölgelerinde de orta düzeyde istihdam artış beklentisi bulunuyor. Belirli düzeyde istihdam artışı beklentisinin hakim olduğu Akdeniz Bölgesi’nde ise istihdam görünümü +%7 olarak ölçülüyor.

Bölge İstihdam Görünümü (%)*
Marmara +%14
Karadeniz +%13
İç Anadolu +%10
Ege +%9
Akdeniz +%7

* Mevsim Etkisinden Arındırılmış

Bir önceki çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde işe alım beklentileri güçlenmiş görünüyor. En kayda değer yükseliş yüzde 22 puan artışla Akdeniz’deki işverenler tarafından bildirilirken, görünümlerin sırasıyla yüzde 17 ve 12 puan arttığı Marmara ve İç Anadolu’daki olumlu beklentiler de göze çarpıyor. Ege Bölgesi istihdam beklentisi bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan güçlenirken Karadeniz Bölgesi de yüzde 2 puan artış bildiriyor.
Bir önceki yıl ile kıyaslandığında beş bölgenin dördünde işe alım planları güçlenmiş görünüyor. En çok göze çarpan artış yüzde 13 puanla Karadeniz Bölgesi’nde yaşanırken, Marmara Bölgesi’ndeki işverenler yüzde 7 puan, İç Anadolu Bölgesi’ndeki işverenlerse yüzde 6 puan artış bildiriyor. Ege Bölgesi işverenlerinin işe alım beklentileri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 puan azalmış görünüyor.

Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Şirketler Dördüncü Çeyrekte İstihdam Artışı Bekliyor

2020’nin dördüncü çeyreğinde dört organizasyon kategorisinin üçünde işe alım beklentisi bulunuyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%27 istihdam görünümü ile sağlıklı işe alım faaliyetleri bildirirken Orta ve Küçük ölçekli şirketlerdeki görünümler +%14 ile +%9 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenler %0’lık görünümle sabit bir istihdam pazarı bekliyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında Büyük ölçekli işverenlerde istihdam görünümü yüzde 27 puan yükselirken, Orta ve Küçük ölçekli işverenlerde de sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 17 puan artış gözlemleniyor. Mikro ölçekli işverenlerse istikrarlı bir görünüm sunuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tüm kurum ölçeklerinde işe alım beklentileri güçlenmiş bulunuyor. Orta ölçekli işverenler yüzde 7 puan yükseliş bildirirken, Küçük ölçekli şirket işverenlerinin görünümü yüzde 6 puan artmış bulunuyor. Bir önceki yıla kıyasla Büyük ölçekli şirketlerdeki işe alım planları yüzde 5 puan güçlenirken, Mikro ölçekli şirketlerde artış oranı yüzde 2 olarak ölçülüyor.

Feyza Narlı: Tüm Sektörlerde Toparlanma Görülüyor

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2020 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Küresel ekonominin koronavirüs salgınının yıkıcı etkileri çerçevesinde bütünüyle durmasına tanık olduğumuz 2020, hem işverenler hem de iş arayanlar açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oluyor. Bununla birlikte ülkemizde istihdam beklentisinin, hükümetin teşvikleriyle artan talep ışığında ciddi yükselişlerin yaşandığı üretim ve inşaat sektörleri başta olmak üzere araştırma kapsamındaki tüm sektörlerde toparlanma emareleri görülmesinden mutluluk duyuyoruz. 2021’in ilk çeyreğinde daha da güçlü bir istihdam görünümü görmeyi umut ediyoruz.”