Ücretsiz izne çıkartılana devletten 1.177 lira

Meclisten çıkan yasa  işverenler ve çalışanlar için önemli düzenlemeler içeriyor. Ücretsiz izne çıkartılanlara aylık 1.177 lira ücret desteği verilecek. Ücret desteği 15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne çıkartılanları da kapsayacak. İşverenler çalışanları işten çıkartamayacak, çalışanlar ise işten ayrılamayacak.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde hazırlanarak Meclis’e gönderilen kanun teklifi yasalaştı. Yasayla ücretsiz izin yasal hale geldi, ücretsiz izine çıkartılan çalışanlara işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılacak, çalışanlar tek taraflı iş sözleşmesini iptal edemeyecek.

Salgın nedeniyle son bir ayda ücretsiz izne ayrılan çalışanların sayısı hızla artmaya başladı. Kimi çalışanlar, kısa çalışma ödeneğinin son 60 gün sigortalı çalışmak ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartını yerine getiremediği için ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldı. Kimi çalışanlar ise işverenin isteği ile ücretsiz izne çıkartıldı. Ücretsiz izin, iş kanununda yeri olmayan bir uygulama.

Ücretsiz İzin Yasal Hale Geliyor

Yeni çıkan yasa ile öncelikle ücretsiz izin yasal hale geldi. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süre içinde işverenler, çalışanlarına tamamen ya da kısmen ücretsiz izin verebilecek. İşveren, ücretsiz izin uygulamasına gideceğini çalışana bildirmek ya da çalışandan onay almak zorunda da değil.

Ancak, işverenler, bu düzenlemeye dayanarak, çalışanlarını hemen ücretsiz izne çıkartamayacak. Önce kısa çalışma ödeneğine başvuracak, eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamıyorsa o zaman ücretsiz izin uygulamasına gidilecek.

Ücretsiz İzne Çıkartılana Günlük 39.24 Lira

15 Mart tarihinden itibaren izne çıkartılanlar, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira ücret desteği alacaklar. Destekten sadece damga vergisi kesilecek.

Aylık 1.177 lira ödenekten; iş kanununa tabi olmayıp deniz iş kanununa ve basın kanununa göre çalışanlar ile işyerinin el değiştirmesi, kapanması, kapatılması gibi nedenlerle işten çıkartılanlar ve hizmet anlaşması belirli süre olup da bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar da yararlanabilecek.

Emekli Aylığı Alanlar Yararlanamıyor

Destekten yararlanmanın da belirli şartları var. Birincisi, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar ödenek alabilecek. İkincisi, herhangi sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alanlar yararlanamayacak. Kanun tasarısına göre bu kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacak.

Ücretsiz İzne Çıkartılanın Sağlık Primini Devlet Ödeyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle en çok merak edilen konuların başında ücretsiz izne çıkarılan çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı geliyordu. Yasa ile işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da devletin verdiği 1.177 liralık ücret desteğinden yararlananlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri genel sağlık sigortalısı sayılacak, sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve de devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

İşveren işten çıkartamayacak, işçi işten ayrılamayacak

İş Kanununda ücretsiz izin uygulaması bulunmadığından işveren ücretsiz izin verdiğinde çalışanın da iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırıp, kıdem tazminatı dahil tüm haklarını talep etme hakkı bulunuyordu. Yeni yasa ile 3 ay boyunca, çalışan iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıramayacak. Yani işçi, işten ayrılamayacak. Aynı şekilde işverenler de iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi ile çalışanları, yasa çıktıktan sonra, 3 ay süreyle iş kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet prensipleri hariç olmak üzere işten çıkartamayacak. 3 aylık süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya çıkartılabilecek.