Yasa çıktı, 3 aylığına sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak

Resmi Gazetede yayımlanan yeni yasa ile normal çalışmaya başlayan işyerlerine üç ay boyunca, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında destek verilecek. Bu tutar da her bir çalışan için aylık 956,47 lira ediyor. Peki, kimler prim desteğinden yararlanabilecek?

Yeni yasa çıktı, koronavirüs önlemleri kapsamında işverenlere 3 ay boyunca prim desteği geldi.

14 Temmuz’da Meclis’e sunulan, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek, yasalaştı ve 28 Temmuz’da Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun, koronavirüs sürecinde normalleşme kapsamında iş kanununda önemli değişiklikler getirdi.

Kanun en önemli maddelerinden biri ise işverene prim desteği getirilmesi. Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca ve 2020’nin Aralık sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Normal Çalışma Süresine Dönülmesi Şart

Yayımlanan kanuna göre; 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların, işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 2020’nin Aralık sonunu geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar da Destek Alacak

Yine kanun ile 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden (işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen destek) yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren sigortalı için prim desteğinden yararlanabilecek.

İşverene her bir ay için sağlanacak prim destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Destek Yok

3 aylık prim desteğinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar yararlanmayacak.

Bu destekten yararlana işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacak.

Her Bir Çalışan İçin Aylık 956,47 Lira Destek Verilecek

Peki, yeni yasa ile işverenler toplamda ne kadarlık bir prim desteğinden yararlanabilecek?

İşverenler, üç ay boyunca, her bir çalışan için toplam 956,47 lira prim desteğinden yararlanabilecek.

Şöyle ki;

  • Prime Esas Kazanç Alt Sınırı (30 günlük): 2.943 TL
  • Çalışandan Kesilen SGK Primi (Yüzde 14): 412,02 TL
  • Çalışandan kesilen İşsizlik Sigortası (Yüzde 1): 29,43 TL
  • İşverenden Kesilen SGK Primi: 456,16 TL
  • İşverenden Kesilen İşsizlik Sigortası (Yüzde 2): 58,56 TL
  • Yararlanılacak Prim Destek Tutarı: 956,47 TL