Cumartesi, Haziran 3, 2023

Dünya sağlık politikasında yeni iş modelleri arayışı

0
Dünya Sağlık Örgütü, sağlık finansmanda temel amaç olarak, beklenmedik sağlık riskleriyle karşılaşıldığında kişilerin bu risklerin finansal yükünden korunmasını vurgular. Ayrıca, amacına ulaşacak sağlık finansmanının...

Dünyada simit ekonomisi yaklaşımı ve sağlığa olası etkileri

0
Kate Raworth, yazar, bir ekonomist. Oxford Üniversitesi’nde akademisyen, aynı zamanda Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde de görevli, uygulama profesörü. İnsanın temel ihtiyaçları ile dünyanın sınırlılıkları...

ABD’de Demurrage-Detention uygulamaları

0
Konteyner navlunları, Demurrage ve Detention ücretleri önümüzdeki bir veya iki yıl zarfında kendini dengeleyecek ve makul seviyelere gerileyecektir. Ancak bunun nedeni Başkan Biden tarafından...

Özsarı yazdı. Sigortacılık etki analizi ve milli gelir ilişkisi

0
Son 10 yıla bakıldığında, yüzde 15 büyüdüğü kolaylıkla görülebilecek olan sigorta sektörünün, büyüme eğilimini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğine yönelik beklenti sadece öngörülerden oluşmuyor. Geçtiğimiz...

Tepe yöneticilerin sağlık sektörü öngörüleri

0
Çok değil, 10 yıl gibi yakın bir gelecekte, uzun dönemli değer oluşturan sağlık alanlarına yatırım yapmaya odaklanmış tepe yöneticilerin başarı hikayelerine tanık olabiliriz. Bu...

Sağlıkta da yenilikçilik ve başarı

0
Sağlık alanında, yenilikçiliğin sürdürülebilir olması aslında bir zorunluluktur. Yeni teknolojilerden yeni ilaçlara, yeni yönetim araçlarından alternatif geri ödeme yöntemlerine kadar her alanda yeni iş...

Tüketici Hakem Heyetleri işlevini yerine getiriyor mu?

0
Tüketici Hakem Heyetlerinin yargıdaki yeri, yorumlanış biçimi hala tartışmalı olması sebebi ile bağlantılı olarak hakem heyetlerine dayanan birçok unsur da hala tartışmalıdır. Çelişkilerin giderilmesi...

Sigortacılıkta nesnelerin interneti

0
Pandemi dönemi hatırlandığında, dijital dönüşümlerin hizmetlere erişimde ne kadar etkili olduğu daha net görülecektir. Mobil teknolojiler, büyük veri, yapay zeka, uzaktan çalışma gibi yenilikçi...

2022 satışçıları için 10 kilit beceri

0
Bu yazıda satışçıların 2022 yılında hangi yetkinliklerin, tutum ve becerilerin üzerine çalışmaları gerektiği üzerinde duracağım. Kuşkusuz ki bu yazıyı okuyorsanız ihtiyaçları tespit etmeniz, satış...

Haluk Özsarı yazdı: Yönetimde çeviklik yaklaşımı

0
Sağlık gibi çok paydaşlı yapılarda, çevik yönetim yaklaşımı daha da önemsenmektedir. Çünkü, sağlık hizmetindeki çok paydaşlılık beraberinde birden fazla sektörle etkileşimi getirir. Sektörlerin başında sigortacılık...

Güncel Haberler

AXA acente toplantılarına Adana’dan başladı

0
AXA Sigorta, Groupama Sigorta’yı satın alma sürecindeki hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte acenteleriyle bir araya gelmeye başladı. Buluşmaların ilkini Adana’da gerçekleştiren Şirket, “Birlikte Daha Güçlüyüz” mottosuyla...