Faizsiz sigortacılar yüzde 15,5 büyüdü

Katılım sigorta şirketleri, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 2 milyar 373 milyon TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre katılım sigorta pazarı yüzde 15,5 büyüdü. Toplam prim üretiminin 2 milyar 224 milyon lirası hayat dışı sigortalardan, 148.4 milyon lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı.

Editör: Serdar YİĞİTOL

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığının (faizsiz sigortacılık) 2021 Ocak-Haziran dönemi verilerini açıkladı. Katılım sigorta şirketleri bu yılın 6 aylık döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre hayat dışı sigortalarda yüzde 15,4, katılım hayat şirketleri ise yüzde 16,3 büyüdü. Ancak büyüme enflasyonla mukayese edildiğinde katılım sigorta pazarı toplamda yüzde 1,7 küçülürken; hayat dışı sigortalar yüzde 1,8 küçüldü, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 1 küçüldü.

Toplam Sigorta Pazarı İçindeki Payı Yüzde 5

Toplam sigorta pazarı bu yılın ilk yarısını ise toplam 47.1 milyar TL prim üretimi ile kapattı ve geçen yılın ilk yarısı ile mukayese edildiğinde sigorta pazarı yüzde 17,1 büyüdü, ancak enflasyon ile mukayese edildiğinde sigorta pazarı yüzde 0,4 küçüldü.

2021’in Ocak-Haziran döneminde katılım sigorta pazarı, toplam sigorta pazarı içindeki payı ise yüzde 5 oldu. Geçen senenin aynı döneminde ise faizsiz sigortacılığın toplam sigorta pazarı içindeki payı yüzde 5,10 olarak gerçekleşmişti. Bu da gösteriyor ki, katılım sigortacılığının bu yılın ilk 6 aylık döneminde toplam sigorta pazarı içindeki payı azaldı.

Trafik Sigortasında Küçüldüler

Bu yılın ilk yarısında katılım sigortacılığında en fazla prim üretiminin gerçekleştiği sigorta branşı trafik sigortaları oldu. Katılım sigorta şirketleri, 785 milyon TL trafik primi üretti ancak trafik sigortasında geçen seneye göre şirketler yüzde 9,2 nominal, yüzde 22,7 de reel küçüldüler. Katılım sigorta şirketleri bu yılın ilk yarısında nominal olarak (enflasyondan arındırılmamış) sağlık sigortalarında yüzde 29, kaskoda yüzde 37,90, nakliyat sigortalarında yüzde 92,20, yangın sigortalarında 47,66 büyüme gerçekleştirdiler.

Katılım Sigorta Şirketlerinin 2021-2020 Ocak-Haziran Prim Üretimi (TL) ve Büyüme (%)
Branş 2021 Üretim 2020 Üretim Büyüme Reel Büyüme
Kaza 79.848.163 71.348.900 11,91 -4,78
Hastalık-Sağlık 83.559.492 64.766.259 29,02 9,77
Kara Araçları 241.613.020 175.206.706 37,9 17,33
Kasko 241.613.020 175.206.706 37,9 17,33
Raylı Araçlar 0 0 0 0
Hava Araçları -16.570 102.570 -116,15 -113,75
Su Araçları 3.901.315 1.296.907 200,82 155,95
Nakliyat 29.954.078 15.585.252 92,2 63,53
Yangın-Doğal Afetler 254.369.646 172.270.546 47,66 25,63
Genel Zararlar 710.519.760 544.456.120 30,5 11,04
Kara Araçları Sorumluluk 785.095.275 864.655.486 -9,2 -22,74
Trafik-Yeşil Kart Dahil 765.501.329 852.778.080 -10,23 -23,62
Hava Araçları Sorumluluk 1.529.028 356.731 328,62 264,69
Su Araçları Sorumluluk 0 0 0 0
Genel Sorumluluk 16.343.800 10.358.103 57,79 34,25
Kredi 83.616 0 0 0
Kefalet 2.655.308 176.114 1407,7 1182,84
Finansal Kayıplar 2.707.116 529.667 411,1 334,87
Hukuksal Koruma 12.424.421 5.860.516 112 80,38
Destek 0 0 0 0
Hayatdışı Toplam 2.224.587.467 1.926.969.877 15,4 -1,8
Hayat Toplam 148.449.280 127.619.331 16,3 -1
Genel Toplam 2.373.036.747 2.054.589.208 15,5 -1,7