Katılım sigortacıları pazar payını korudu

Katılım sigorta şirketleri, 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde toplam 1 milyar 951 milyon TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre katılım sigorta pazarı yüzde 13 büyüdü. Toplam prim üretiminin 1 milyar 829 milyon lirası hayat dışı sigortalardan, 121.5 milyon lirası da hayat sigortalarından kaynaklandı.

Sigorta Gazetesi/Analiz

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), katılım sigortacılığının 2021 Ocak-Mayıs dönemi verilerini açıkladı. Katılım sigorta şirketleri bu yılın 5 aylık döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre hayat dışı sigortalarda yüzde 12,2, katılım hayat şirketleri ise yüzde 27,9 büyüdü. Ancak büyüme enflasyonla mukayese edildiğinde katılım sigorta pazarı toplamda yüzde 3,1 küçülürken; hayat dışı sigortalar yüzde 3,8 küçüldü, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 9,7 büyüdü.

Sektörün Altında Büyüme

Aynı dönemde toplam sigorta pazarına bakıldığında ise nominal olarak yüzde 16,2 büyürken, enflasyonla mukayese edildiğinde de reel olarak yüzde 0,3 küçülme yaşandı. Hayat dışı sigortalar nominal yüzde 18,1 büyürken, reel olarak büyüme yüzde 1,3’te kaldı.

Hayat sigortalarında ise nominal büyüme yüzde 7 oldu, reel de ise hayat sigorta pazarı yüzde 8,3 küçüldü. Bu açıdan değerlendirildiğinde ise faizsiz sigortacılık 2021’in ilk 5 ayında hem genel toplamda hem de hayat dışı sigortalarda sektörün altında büyürken, katılım hayat şirketleri ise genel sektörün çok üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Katılım Şirketlerini Payı Yüzde 5

2021’in Ocak-Mayıs döneminde katılım sigorta pazarı, bir başka deyişle faizsiz sigortacılığın toplam sigorta pazarı içindeki payı ise yüzde 5,07 oldu. Geçen senenin aynı döneminde ise faizsiz sigortacılığın toplam sigorta pazarı içindeki payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşmişti. Bu da gösteriyor ki, katılım sigortacılığı bu yılın ilk 5 aylık döneminde toplam sigorta pazarı içindeki payını korumuş.

İlk Sırayı Genel Zararlar Aldı

Branş bazında incelendiğinde ise faizsiz sigortacılıkta hayat dışı sigortalarda ilk sırayı yüzde 36 pay ile genel zararlar branşı alıyor. Katılım sigorta pazarında ikinci sırayı ise yüzde 32 ile trafik sigortası, üçüncü sırayı da yüzde 10 ile kasko sigortaları alıyor. Kasko sigortalarının ardından da yüzde 4,47 pazar payı ile sağlık sigortaları geliyor.

Yangın Sigortaları Yüzde 47 Büyüdü

Katılım sigorta pazarında 2021’in Ocak-Mayıs döneminde en fazla büyüyen branş ise yangın branşı oldu. Katılım şirketleri, yılın ilk 5 ayında 199 milyon TL yangın primi üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre bu branşta yüzde 47’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiler.

İkinci sırayı ise sağlık sigortaları aldı. Katılım şirketleri, yılın ilk 5 ayında 81.6 milyon TL sağlık primi üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’a yakın büyüme gerçekleştirdiler.

Katılım şirketleri kasko sigortalarında ise 172.8 milyon liralık prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüdüler. Trafik sigortasında ise katılım şirketleri bu yılın ilk 5 ayında 570.9 milyon liralık prim ürettiler, gecen yılın aynı dönemine göre trafik sigortasında yüzde 17 küçüldüler.

Katılım Sigorta Pazarının Prim Üretimi (TL) ve Büyümesi (%)
Branş Adı 2021 Ocak-Mayıs Üretim 2020 Ocak-Mayıs Üretim Değişim Reel Değişim
Kaza 59.915.559 59.334.579 0,98 -13,39
Hastalık-Sağlık 81.693.666 58.626.560 39,35 19,52
Kara Araçları 172.807.633 137.202.362 25,95 8,03
Kasko 172.807.633 137.202.362 25,95 8,03
Raylı Araçlar 0 0 0 0
Hava Araçları -16.570 98.965 -116,74 -114,36
Su Araçları 3.605.873 1.161.946 210,33 166,17
Nakliyat 25.584.259 13.303.448 92,31 64,95
Yangın-Doğal Afetler 199.030.103 135.094.964 47,33 26,36
Genel Zararlar 671.856.899 512.237.970 31,16 12,5
Kara Araçları Sorumluluk 585.771.797 700.313.474 -16,36 -28,26
Trafik-Yeşil Kart Dahil 570.925.796 690.606.266 -17,33 -29,09
Hava Araçları Sorumluluk 1.529.028 84.397 1711,71 1453,91
Su Araçları Sorumluluk 0 0 0 0
Genel Sorumluluk 13.968.935 8.162.424 71,14 46,79
Kredi 83.616 0 0 0
Kefalet 1.868.959 140.967 1225,81 1037,16
Finansal Kayıplar 2.427.394 451.911 437,14 360,71
Hukuksal Koruma 8.943.954 4.538.318 97,08 69,03
Destek 0 0 0 0
Hayatdışı Toplam 1.829.071.106 1.630.752.284 12,2 -3,8
Hayat Toplam 121.553.757 95.059.830 27,9 9,7
Genel Toplam 1.950.624.863 1.725.812.114 13 -3,1

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin