100 vergi rekortmeni arasına 12 sigorta şirketi girdi

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılında, Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 kurumlar vergisi listesini açıkladı. Listeye 12 sigorta şirketi de girdi. 12 sigorta şirketine tahakkuk edilen vergi toplamı 1.7 milyar lirayı geçti.

Türkiye’nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri sıralamasında en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 kurum arasına 12 sigorta şirketi de girdi. İlk 100 vergi rekortmeni arasına; Allianz Sigorta, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Sompo Sigorta, Aksigorta, Ziraat Sigorta, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat girdi.

2019’da İlk 100 vergi rekortmeni sıralamasında 25. sırada, 277.6 milyon TL vergi tahakkuku ile Allianz Sigorta yer aldı. 30. sıraya ise 220.8 milyon lira vergi tahakkuku ile Ziraat Hayat ve Emeklilik oturdu. İlk 100 arasında 37. sırada ise 192.6 milyon lira vergi tahakkuku ile Axa Sigorta yer aldı. 53. sırada ise 148.9 milyon lira vergi tahakkuku ile Anadolu Sigorta geldi. 58. sırada 133.2 milyon lira vergi tahakkuku ile Garanti Emeklilik ve Hayat gelirken, 62. sırada 126.2 milyon lira tahakkuk ile Sompo Sigorta geldi.

2019 En Fazla Vergi Tahakkuk Eden İlk 100 Arasında Sigorta Şirketleri
Sıralamadaki Yeri
Sigorta Şirketi
Tahakkuk Eden Vergi Tutarı (TL)
25 Allianz Sigorta 277.696.643,72
30 Ziraat Hayat ve Emeklilik 220.877.294,36
37 Axa Sigorta 192.626.872,49
53 Anadolu Sigorta 148.947.798,20
58 Garanti Emeklilik ve Hayat 133.230.019,29
62 Sompo Sigorta 126.211.626,38
63 Aksigorta 125.450.877,26
65 Ziraat Sigorta 119.243.404,55
68 Allianz Yaşam ve Emeklilik 115.660.607,79
76 Anadolu Hayat Emeklilik 110.024.142,93
78 Halk Hayat ve Emeklilik 106.805.993,59
98 Vakıf Emeklilik ve Hayat 87.178.637,04

 

12 Şirketin Toplam Tahakkuku 1.7 Milyar TL

2019’de en çok vergi tahakkuk eden kurumlar arasına 63. sırada 125.4 milyon vergi tahakkuku ile Aksigorta girdi. 65. sırada ise 119.2 milyon lira tahakkuk ile Ziraat Sigorta, 68. sırada 115.6 milyon liralık tahakkuk ile Allianz Yaşam ve Emeklilik yer aldı. Anadolu Hayat Emeklilik 110 milyon lira vergi tahakkuku ile ilk 100 arasında 76. sıraya otururken, Halk Hayat ve Emeklilik 106.8 milyon lira vergi tahakkuku ile 78. sırada yer aldı. 98. sırada ise 87.1 milyon liralık vergi tahakkuku ile Vakıf Emeklilik ve Hayat geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 825 bin 139 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 499.3 milyar lira matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 98.3 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. 12 sigorta şirketine tahakkuk edilen vergi toplamı ise 1.7 milyar lirayı geçti. Buna göre 2019 yılında 12 sigorta şirketine tahakkuk edilen vergi tutarı, toplam vergi tahakkukunun yüzde 1,19’unu oluşturdu.