Asgari ücret desteği arttı. Kimler yararlanacak?

2023 yılı Temmuz-Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16.66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2023 Haziran dönemi sonuna kadar her yıl verilen asgari ücret desteğinin süresi uzatıldı. Buna göre 2023 yılı Temmuz-Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16.66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Temmuz ayında asgari ücret artırılarak, brüt 13.414, net 11.402 liraya çıkartıldı. Günlük asgari ücret ise brüt 447,15 lira, net 380 lira oldu. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 16.432 lira oldu. Yeni asgari ücret ile işverene verilen asgari ücret desteği de artırıldı. Buna göre; 2023’ün Temmuz-Aralık döneminde çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan tüm işverenlere günlük 16,66 lira, aylık 500 lira, 6 aylık yani sene sonuna kadar da toplam 3 bin lira asgari ücret desteği verilecek. Peki, kimler asgari ücret desteğinden yararlanacak?

BUNLARA DİKKAT! DESTEK ALAMAZSINIZ

  • 2023 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 16,66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacak.
  • 2023 yılı asgari ücret desteği sağlanacak ayındaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2022 Ocak ila 2022 Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. 2023 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2023 Temmuz ila Aralık ayları için destek verilmeyecek.
  • Asgari ücret desteği uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanlar için verilecek.
  • 500 TL tutarındaki asgari ücret desteği 2023 yılının Temmuz ila Aralık ayı döneminde uygulanacak.

YENİ KURULAN İŞLETMELER YARARLANACAK

  • İlgili ayda 1 Temmuz-31 Aralık 2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecek.
  • Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
  • 2023 yılında kurulan işletmeler de asgari ücret desteğinden faydalanabilecek. Bunun için; 2023 Temmuz ilâ Aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi, aynı döneme ait cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, SGK’ya herhangi bir borcun bulunmaması ya da borç varsa da taksitlendirilmiş olması, çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması gerekiyor.
  • Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işyerlerinin herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor. Asgari ücret desteği tutarı, SGK tarafından otomatik hesaplanacak.
  • Asgari ücret desteği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.