Asgari ücretle birlikte neler değişti?

2021 yılında asgari ücret, yüzde 21,56 artarak, brüt 3.577,50 liraya yükseldi. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik çok şey değişti. Primler arttı, borçlanma miktarı yükseldi, genel sağlık sigortasına ödenecek prim tutarı da arttı. İşte, 2021’de sosyal güvenlikte ödenecek yeni tutarlar.

2021 yılı asgari ücret belirlendi. Buna göre asgari ücret brüt aylık 3.577,50 lira, aylık net 2.825,90 lira oldu. Günlük asgari ücret brüt, 119,24 oldu. 2020 yılında ise asgari ücret brüt 2.943 lira, net 2.324,7 liraydı. Buna göre 2021 yılında asgari ücret yüzde 21,56 artırıldı. 2021 yılında yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 4.203,56 lira olacak.

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçin indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar 2021’de sosyal güvenlikte birçok şey değiş. İşte, yeni asgari ücretle birlikte değişenler.

Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. AGİ belirlenirken çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Yeni yılda asgari ücretle birlikte, AGİ de arttı. Yeni asgari ücrete göre de 2021 yılında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil; bekar bir çalışan 2.825,9 lira, evli ve eşi çalışmayan bir çalışan 2.879,5 lira, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu bir çalışan 2.919,8 lira, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu bir çalışan da 2.960 lira alacak.

2021’de Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Bekar 268,31
Evli, Eşi Çalışmayan 321,9
Evli, Eşi Çalışmayan, 1 Çocuklu 362,2
Evli, Eşi Çalışmayan, 2 Çocuklu 402,4
Evli, Eşi Çalışmayan, 3 Çocuklu 456,1
Evli, Eşi Çalışmayan, 4 Çocuklu 456,1
Evli, Eşi Çalışan 268,3
Evli, Eşi Çalışan, 1 Çocuklu 308,5
Evli, Eşi Çalışan, 2 Çocuklu 348,8
Evli, Eşi Çalışan, 3 Çocuklu 402,4

 

İşsizlik Maaşı

Çalışanların son 4 ay içinde SGK’ya, bildirilen prime esas kazancı dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor ve sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. 2021’de asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.862 lira olacak.

Genel Sağlık Sigortası Primi

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişiler gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse Genel Sağlık Sigortası primlerini devlet karşılayacak. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar ise primlerini kendi ödeyerek, devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Ödenecek prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü. Buna göre 2021 yılında genel sağlık sigortasına prim ödeyenlerin ödeyecekleri tutar 107,3 lira olacak.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi

Sigortalı çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenmesi gerekiyor. 2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira yatıracaklar. İsteğe bağlı sigortaya ödenecek primin üst limiti ise 2021’de 8.586 lira. Ödediğiniz primin de yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si de genel sağlık sigortası primi olarak ödeniyor.

Doğum, Askerlik Borçlanması

2021’de kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması için ödenecek tutarlar da arttı. Çalışan tüm kadınlar doğum borçlanması imkanından yararlanabiliyor. Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırıyor. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor. Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. 2021’de doğum ve askerlik borçlanması için en düşük 1.144,8 lira, en yüksek 8.586 lira ödenecek.