Bilirkişi ücretleri yüzde 20 artırıldı

2022 yılında uygulanacak bilirkişi ücretleri belli oldu. Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2022 yılında bilirkişi ücretleri yüzde 20 artırıldı. Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinde yeni açıklanan tarife esas alınarak belirlenecek. Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenecek.

2022 Yılında Uygulanacak Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi Şöyle

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 290,00
Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00
İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 290,00
Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 385,00
Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00
İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 290,00
Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 290,00
Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 480,00
Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00
Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 610,00
Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 770,00