Bu yazıyı okumadan sigortada iş kurmayın!

Sigorta sektörü kritik bir dönüm noktasında. Bir dizi sigorta ve sigorta dışı dijital oyuncudan kaynaklanan rekabetin artması, hızla değişen müşteri beklentileri, değerlemelerdeki büyümenin artan önemi ve birçok pazarda finansal ve faiz oranı baskıları dahil olmak üzere temel eğilimler sektörü yeniden şekillendiriyor. 2020’de yalnızca insurtechlere akan 7 milyar dolardan fazla fonla birlikte, özel sermaye ve diğer kanallar aracılığıyla zaten hızlanan bir sermaye girişi görüyoruz. İşte, sigorta sektöründe iş kurmanın geleceği ve iş kurmak isteyenlere gereken altı unsur.

McKinsey&Company, sigorta sektöründe iş kurmanın geleceğini değerlendiren bir makale yayınladı. Sektöre giriş yapan özel sermayenin hızlandığını belirten McKinsey uzmanları, 2020 yılında yalnızca ‘insurtech’lere 7 milyar dolardan fazla fon akışı olduğunu belirtiyor. McKinsey uzmanları, bu sermaye akışının karşılığını vermek ve hissedarlara değer yaratmak için yeni bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyor. Tüm segmentlerde ‘onar ve değiştir’ yaklaşımından, ‘öngör ve önle’ yaklaşımına doğru bir değişimin olacağını da ekliyor.  McKinsey & Company bu makalesinde, bu yaklaşımlar ışığında sigorta sektöründe iş kurmak isteyenlere gereken altı unsuru açıklıyor.

McKinsey&Company, sigorta sektöründe iş kurmanın geleceğini değerlendiren bir makalesinde şu görüşlere yer veriliyor:

‘Onar ve Değiştir’den ‘Öngör ve Önle’ye

İyileştirme potansiyeli ve sigortada cazip getiri beklentisi göz önüne alındığında, özel sermaye ve ana yatırımcılar, yeni işletmelerin yaratılmasını hızla yönlendirmek ve ölçeklendirmek amacıyla çekici yetenek havuzlarını hedefliyor ve sermayeyi kullanıyor. 2020’de yalnızca insurtechlere akan 7 milyar dolardan fazla fonla birlikte, özel sermaye ve diğer kanallar aracılığıyla zaten hızlanan bir sermaye girişi görüyoruz.

Bu bağlamda, yerleşik taşıyıcılar için iş modelinin yeniden icat edilmesi, nihayetinde paydaş değeri sağlayan büyüme zorunluluğunu yerine getirmek için esastır. En önemlisi, endüstrinin ‘onar ve değiştir’ yaklaşımından tüm segmentlerde ‘öngör ve önle’ yaklaşımına geçme fırsatı var.

Yeni İş Kurulması İçin 6 Unsur

Yeni iş kurma endüstri için yeniden icat ve inovasyonu yönlendirmek çok önemli bir stratejik öncelik olarak ortaya çıkıyor. Pazarın değişen taleplerini karşılamak için eskiden yıllar alan şeyler artık aylar veya haftalar içinde yapılmalıdır. Sigorta yöneticileri, kurumlarını nasıl yönettiklerini, yöntemli bir değişim hızından, işlerini kararlı bir şekilde yeniden keşfetmeye doğru değiştirmelidir.

Birçok yerleşik şirket, sıfırdan yeni işler kurmaya çalıştı ve başarısız oldu. Başarılı olanlar, bir girişimin hızını, ana işin ölçeği ve kaynaklarıyla birleştirir. Sektörler arası deneyimimiz, sürekli olarak başarılı yeni işler kuran organizasyonları tanımlayan ve bu organizasyonlar için gerekli olan altı unsurun olduğunu gösteriyor.

1-Üst Yönetimin Kararlı Olması

Şans, yeni bir işin başarılı bir şekilde başlatılmasına katkıda bulunabilir, ancak iş kurma yeteneğini geliştirmek gerekiyor. CEO’nun ve diğer üst yönetimin açık, görünür ve sürekli sponsorluğunu gerektirir. Aslında CEO, yeni iş kurma çabalarına önemli ölçüde zaman ve stratejik destek sağlamayı planlamalıdır, çünkü bu tür işler genellikle ana şirketin sahip olmadığı uzmanlık ve yeteneklere ihtiyaç duyar. Liderlik aynı zamanda iş kurmayı kurumsal stratejiye dahil ederek ve bu çabaya insan ve sermaye tahsis ederek bağlılıklarını gösterebilir.

2-Fikir Yerine Değere Odaklanılması

En iyi iş kurucular, çekici fikirlerin peşinden koşmazlar, bunun yerine yeni işletmelerin yeni iş için değer yaratmak için mevcut avantajlarından (veri, yetenek, dağıtım marka değeri gibi) nasıl yararlanabileceklerine odaklanırlar.

3-Test Et ve Öğren Kültürü 

Teknoloji, veri ve platformlardaki ilerlemeler, işletmelerin hipotezlerini ucuz ve hızlı bir şekilde test etmelerine olanak tanır. Bundan yararlanmak, ekiplerin en iyi ürün-pazar uyumunu sağlamak için hızlı bir şekilde deney yapabileceği, öğrenebileceği ve bu zihniyetleri geliştiren ve besleyen yöneticilerin yer aldığı bir işletim modeli gerektirir. Kuruluşlar başlangıçta her şeyi doğru yapmayacaklardır, ancak öğrendiklerini sistematik olarak birleştirmeyi taahhüt ederlerse, zamanla doğru yetenekleri geliştireceklerdir.

4-‘Açık Mimari’ Yeteneklerinin Kullanılması

Teknoloji, sigorta sektörünü yönlendiren birçok yeniliğin merkezinde yer almaktadır. Denemek, başarılı lansmanları ölçeklendirmek ve çeşitli değer kaynaklarını birleştirmek için yeterince esnek olmak için, sigorta şirketlerinin teknoloji bileşenlerinin kolayca değiştirilebileceği açık bir mimariye bağlı kalması gerekiyor. Bu yetenek, daha geniş çeşitlilikte ortaklıklar, ekosistemler, satın almalar ve yerel varlıkların değer sunmasını sağlar ve ayrıca daha fazla değişikliğin daha sonra dahil edilmesini sağlayacaktır.

5-Çalışanların Ekip İçindeki Özgürlüğüyle, Aldığı Kurumsal Desteğin Dengelenmesi

Yeni işletmelerin, olgun organizasyonlar için tasarlanmış süreçleri kısıtlamaktan kaçınmak için yeterli mesafeye ihtiyacı vardır. Aynı şekilde, ana faaliyet alanından gelen yetenekler de önemlidir ancak farklı zihniyet ve beceriler getiren yeni işe alımlarla dengelenmelidir. Ancak, yeni işletmeler tek başına başarılı olamaz. Ana şirketin kaynaklarına erişmeleri gerekir, bu nedenle iş liderleri, ana şirketle faydalı bağlantılar kurarken yenilikleri boğmaktan kaçınan bir yönetişim yapısı kurmalıdır.

6-Dinamik Performans Yönetiminin ve Ölçümünün Uygulanması

Başarılı liderler, yeni işler başlatırken ve ölçeklendirirken, girişimlerine bir risk sermayedarının zihniyetiyle yaklaşır; bir ürün veya hizmete yönelik talebi doğru bir şekilde yansıtabilen önemli kilometre taşlarına, öncü göstergelere ve yüksek kaliteli verilere odaklanırlar. Finansman, kilometre taşları karşılandıkça serbest bırakılır ve kilometre taşları ve ölçümler zamanla değişir, böylece yeni işletmeler başlangıçta finansal performans ölçümlerine aşırı derecede bağlı kalmaz.

Sigorta sektörü liderleri, yeni işler kurarken müşteri değeri önermelerini, büyümeyi ve farklılaşmayı genişletmeye çalışırken bu altı unsuru takip etmelidir. Başlangıç ​​olarak, müşteri taleplerini karşılayan, açık bir rekabet avantajı sağlamak için kuruluşun güçlü yönlerine hitap eden ve gerçek değer yaratacak kadar önemli olan fırsatların gerçeklere dayalı bir incelemesini yapmalıdırlar. Yerinde sağlam bir fikirle liderler, yeni işin ayrıntılı bir planını oluşturabilir ve ölçeklendirmeden önce gerçek müşterilerle aktif testler yapabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin