Çarpıcı KOBİ araştırması. Kovid-19 sert vurdu

Salgının dünyadaki KOBİ’leri nasıl etkilediğine yönelik araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, salgın küçük işletmeleri sert vurdu, KOBİ’lerin yüzde 38’i hayatta kalmak için bütçesini kesti. Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğu bu süreçte bütçe kesintilerine gitti, ücretleri ve çalışma saatlerini azalttı, ofis veya şubeleri geçici olarak kapattı. Buna rağmen çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi. KOBİ’lerin salgınla mücadelesi halen devam ediyor. KOBİ’lerin çoğunluğu finansal zorlukların kalıcı hale geleceğine inanıyor.

Küçük işletmeler neye öncelik veriyor? Kapsam dışına itilen alanlar nelerdir? Pandemiden çıkıldığında bütçeler nasıl yeniden tahsis edilecek? Potansiyel siber güvenlik sonuçları nelerdir? Kaspersky, dünyadaki ekonomilerin can damarı olan, sadece Avrupa’da, işgücünün üçte ikisinden fazlasını ve ekonomik katma değerin yarısından fazlasını oluşturan KOBİ’lere yönelik kapsamlı bir araştırma yaparak, sonuçlarını açıkladı. Araştırma Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, APAC, LatAm, Rusya ve BDT’deki 22 ülkede gerçekleştirildi.

Salgın Küçük İşletmeleri Sert Vurdu

Araştırmanın sonuçlarına göre, salgın küçük işletmeleri sert vurdu, KOBİ’lerin yüzde 38’i hayatta kalmak için bütçesini kesti. Halen de KOBİ’lerin salgınla mücadelesi devam ediyor. Küçük işletmelerin yüzde 52’si mevcut finansal zorlukların kalıcı olacağına inansa da, çoğu savaşmaya devam diyor. KOBİ’lerin yüzde 29’u yeni ürünleri piyasaya sürdü, yüzde 21’i yeni iş sektörlerine girdi.

Araştırmada, KOBİ’ler için siber güvenlik yatırımı ne kadar öncelikli olduğuna da yer verildi. Buna göre, yüzde 38’i siber güvenliğin yatırım için bir öncelik olmadığına katılmıyor, KOBİ’lerin yüzde 47’si siber risklerden korunmayı iyileştirmek için para bulmakta zorlanıyor.

Araştırmaya göre, 2021’de girişimcilerin en çok para harcadığı alanlar ise; reklam ve promosyon, personel, teknoloji.

KOBİ’lerin Finansal Refahı Azaldı

Araştırmanın sonuçlarına göre;

  • Küçük işletmelerin üçte ikisi (yüzde 66) pandemi sırasında genel finansal refahlarının azaldığını söylüyor.
  • Bu nedenle, neredeyse 10 kişiden 4’ü (yüzde 38) hayatta kalmak için bütçelerini kesmeyi kabul etti.
  • Çalışma saatleri için yüzde 35 indirimli ücret; üçte birinden fazlası (yüzde 34) kapalı fiziksel konum; dörtte biri (yüzde 24) BT ve teknik destek harcamalarını azalttı.
  • Siber güvenlik için beşte biri (yüzde 19) ve yüzde 12’si personeli işten çıkarmak zorunda kaldı.
  • Salgında KOBİ’lerin yüzde 53’ü en büyük önceliklerinin çalışmaya devam etmek için yeni teknolojileri benimsedi.
  • Yüzde 43’ü ne pahasına olursa olsun çalışmaya devam etti.
  • Yüzde 29’u durumu bir fırsat olarak gördü ve yeni ürün veya hizmetler başlattı.

Finansal Zorluklar Kalıcı Hale Gelecek

Araştırmaya göre, küçük işletmelerin yarısından biraz fazlası (yüzde 52), son 12 ay içinde görülen finansal zorlukların büyük olasılıkla kalıcı hale geleceğini, yani gelecekte mevcut fonları nereye yatıracaklarını her zaman seçmek ve seçmek zorunda kalacaklarını düşünüyor.

Bazıları, küresel kriz nedeniyle sıkıştıkları ortamdan çıkmayı planlıyor, yüzde 71’i ise ileriye doğru yatırım önceliklerini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Pandemi sırasında küçük işletmelerin neredeyse yarısı (yüzde 45) araçlara yapılan harcamaları, yüzde 42’si işletmenin reklam ve tanıtımına ve yüzde 37’si personel ücretlerinde ve sosyal yardımlarda kesintiye gitti.

Önümüzdeki 12 ay içinde ilk olarak neye para harcayacağına karar vermek söz konusu olduğunda ise yüzde 44’ü reklam ve tanıtımın bir yatırım önceliği olacağına inanıyor, bunu yüzde 42 personel maliyetleri ve yüzde 41’i BT ve teknik destek izliyor.

Türkiye’deki KOBİ’lerde Durum

Türkiye’deki KOBİ’lerde ise durum pek de farklı değil. Pandeminin başlangıcında KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklara odaklanan Kaspersky araştırması, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 35’inin çalışanlarının işlerini korumayı en büyük öncelik olarak gördüklerini ortaya koydu. En büyük zorluk ise, bu yeni koşullar altında işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesiydi (yüzde 60).

Araştırmalar, çalışan memnuniyetinin iş performansını doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Pandemi sırasında çalışanlar arasında iş tatmini ve bağlılığı, özellikle pandemiden etkilenen küçük işletmeler için her zamankinden daha önemli hale geldi. Gerçekten de güçlü bir ekibin krizlere karşı daha dirençli olması, karantina, enfeksiyon riskleri ve geleceğe dair belirsizliklerle daha iyi başa çıkması beklenir.

Bütçe Kesintisi Yaptılar, Ofisleri Kapattılar

Sonuç olarak Türkiye’deki KOBİ’lerin çoğu bütçe kesintileri (yüzde 34), azalan ücret veya çalışma saatleri (yüzde 44) veya ofis veya şubelerin geçici olarak kapatılmasıyla (yüzde 27) karşı karşıya kalsa da çalışanları elde tutmak şirketler için bir öncelik haline geldi. Aynısı bugün de geçerli. Kuruluşların yüzde 51’i gelecek yıl ücretler ve sosyal haklar gibi personel maliyetlerini artırmayı planlıyor. Maaşları kovid-19 öncesi seviyeye çıkarmak hatta yükseltmek, işletmeler açısından yetenekleri elde tutmak ve işe alım ihtiyacını ortadan kaldırmak için bir çözüm olarak görülüyor.

Diğer faktörlerin yanı sıra işin korunması ve çalışan memnuniyeti, işverenlerin yeni ve aşırı çalışma koşullarına nasıl uyum sağladığına bağlı. Bu nedenle Türkiye’deki çoğu şirket için (yüzde 60) en büyük öncelik, işleri çevrimdışından çevrimiçine geçirmek ve çalışanların uzaktan veya hibrit bir modelde çalışmasına izin vermek üzere personele yeni teknolojiler, ekipmanlar, iletişim ve iş birliği hizmetleri sağlamaktı.